הסכם ממון על דירה - כל מה שצריך לדעת!

הסכם ממון מהווה כלי משפטי להגנה על דירה מגורים לפני הנישואין.

קונים דירה יחד במימון ‘לא סימטרי’? ומה עם משכנתה? ומתנות מהורים או דירת ירושה?

האם כדאי לחתום על הסכם ממון על דירה? ואיך לעשות את זה נכון?

הסכם ממון על דירה – תוכן המדריך

[ניתן ללחוץ על הכותרות ולגלול ישירות למקטע הרלוונטי]

1. הסכם ממון דירה לפני הנישואין

2. הסכם ממון רכישת דירה במימון לא שוויוני

3. הסכם ממון על דירה עם משכנתה

4. הסכם ממון ודירת ירושה או דירה שהתקבלה במתנה

5. הסכם ממון על דירה – היבטים נוספים

6. הסכם ממון על דירה לפני הנישואין – חסכון במיסוי מקרקעין

7. יצירת קשר ותאום פגישה

8. מדוע כדאי לכם לערוך הסכם ממון על דירה אצלנו?

הסכם ממון דירה לפני הנישואין

הקדמה

במקרים רבים, בני זוג מגיעים אל ברית הנישואין כאשר בבעלות אחד מהם (או שניהם) כבר יש דירת מגורים.

להלן שלושת המצבים הנפוצים:

 • דירה שנרכשה לפני הנישואין.
 • דירה שניתנה במתנה לפני הנישואין.
 • דירה שהתקבלה במתנה לפני הנישואין.

נשאלת השאלה – האם יש צורך בעריכת הסכם ממון? ומדוע? הרי עסקינן בנכס אשר נקנה (ולחלופין, התקבל במתנה או בירושה) עוד מלפני הנישואין ולכאורה שייך אך ורק לאותו צד…

האמנם?

לעתים, עשוי בכל זאת בית המשפט לראות בדירה כמהווה רכוש משותף.

ולכן, בכל המקרים הללו, קיימת חשיבות רבה מאוד לעריכת הסכם ממון אשר יקבע, כי בעת גירושין תישאר הדירה בבעלות הבלעדית (100%) של הצד שהדירה הייתה שלו ערב הנישואין.

במיוחד בנסיבות שבהן בני הזוג התגוררו בדירה לאורך שנים, ובין היתר, גידלו בה את ילדיהם המשותפים, הייתה עליה הלוואת משכנתה, הם השקיעו כספים בדירה (למשל: שיפוצים), וכהנה וכהנה.

ברם, עבור רבים המצב המשפטי דלעיל אינו צודק ולא מתאים להם. שכן, כאמור, המדובר על דירה שהייתה שלהם עוד מלפני הנישואין.

מאמר זה יעסוק בסוגיה המעניינת והחשובה הזו.

חוק יחסי ממון

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 מתייחס לזכות להסדר איזון משאבים של בני זוג נשואים, בפקיעת הנישואין עקב גירושין, או חלילה במקרה של פטירה, וקובע, כך:

“5. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג […] זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט:

(1). נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(2). […];

(3). נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם […].”

כעולה מכאן, בעקרון, הסדר איזון משאבים אינו חל על נכסים שהיו למי מהצדדים עוד לפני הנישואין.

משמעות הדבר היא, כי רכוש פרטי, אשר מקורו מלפני מועד הנישואין, כלומר, כל הממון שנצבר ו/או נרכש ו/או היה בבעלות פרטית של כל אחד מהצדדים מלפני הנישואין, כגון: דירת מגורים, כספים, רכב, זכויות סוציאליות, מיטלטלין, וכיו”ב, אינו מהווה חלק מכלל “עוגת” הרכוש, אשר אותו מחלקים בין הצדדים בפקיעת הנישואין במסגרת הסדר איזון המשאבים.

פסיקת בית המשפט העליון בסוגיית הסכם ממון על דירה

בשנים האחרונות כרסמה פסיקת בית המשפט העליון בישראל במצב הדברים המשפטי האמור לעיל, ככל בנוגע לזכויות בדירת מגורים מלפני הנישואין.

במסגרת פסק דין בתיק שנדון בבית המשפט העליון בפני כבוד השופט אליקים רובינשטיין (ע”מ 10734/06, פלונית נ. פלוני) נדרש בית המשפט לנושא המדובר. בית המשפט נתן החלטה תקדימית, אשר מהווה הלכה מחייבת, הסותרת, לכאורה, את הקבוע בחוק יחסי ממון, ע”י שימוש בגישה פרשנית באמצעות דיני החוזים ועקרונות משפטיים כלליים של צדק ויושר.

התיק המדובר עסק בבני זוג אשר נישאו בשנת 1978, כלומר, חוק יחסי ממון חל עליהם.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור מטעם הבעל ביחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי (כערכאת ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה), אשר הכיר בזכותה של האישה לקבל מחצית מהזכויות בדירת המגורים בה גרו הצדדים במשך כ-22 שנים. וזאת, למרות שעסקינן בדירה אותה רכש הבעל מכספו הפרטי ואשר נרשמה על-שמו (בבעלות מלאה בטאבו וללא משכנתה) עוד לפני מועד הנישואין.

בפסק הדין הבהיר כבוד שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, כי חוק יחסי ממון אינו מונע את האפשרות של בני זוג ליצור ביניהם יחסי שיתוף לגבי נכס/ים ספציפי/ים, במקביל למשטר הרכושי הקבוע במסגרת חוק יחסי ממון, גם כאשר עסקינן בנכס, אשר נרכש ונרשם על-שם אחד מהצדדים עוד מלפני הנישואין.

בפסק הדין נקבע, כי בנסיבות מיוחדות ומסוימות, תיתכן פיקציה משפטית, הקרויה – “חזקת שיתוף ספציפית בדירת מגורים”, לאור מעמדה המיוחד של דירת המגורים המשמשת כקורת-גג של התא המשפחתי (להבדיל מנכס עסקי או אחר, כגון: רכב, דירה להשקעה, וכו’).

כוונת שיתוף כאמור, לאו דווקא מחייבת לבוא לידי ביטוי במסגרת של הסכם פורמלי ובכתב. ניתן להסיק את עצם קיומה ע”י הוכחת ‘דבר מה נוסף’, מתוך מכלול נסיבות העניין. לעניין זה אין רשימה סגורה.

נסיבות רלוונטיות לקיום חזקת שיתוף ספציפית בדירה יכולות להיות, כגון:

 • מגורים משותפים בדירה לאורך תקופה ממושכת (לרבות הולדת ילדים משותפים שגדלו והתגוררו בה).
 • הצהרת כוונות של הצדדים בעל-פה.
 • שיפוצים והשבחות משמעותיים אשר בוצעו בדירה במימון משותף.
 • תשלום משכנתה במשותף.
 • התנהלות לגבי דמי שכירות מהדירה (האם הופקדו לחשבון המשותף? או שימשו להוצאות וצרכים משותפים?).
 • האם לצד השני יש דירה, אם לאו.
 • שווי מכלול הנכסים שיש לבן או בת הזוג (האחר).
 • ועוד…

עם כל הכבוד הראוי, בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון תקדים משפטי, אשר, לכאורה, עשוי להיות בעייתי והוא אף מרחיק לכת, הן ביחס ללשונו המפורשת ותכליתו של חוק יחסי ממון והן לעומת ההלכה שהיתה נהוגה בפסיקה קודם-לכן; וזאת, בשני מישורים עיקריים, כלהלן:

 • הראשון: יצירת אותה חזקה משפטית חדשה, קרי – “חזקת שיתוף ספציפית בדירת המגורים”, החלה על משטר רכושי של בני זוג, כל עוד לא נערך ביניהם הסכם ממון, הקובע אחרת.
 • והשני: נטל ההוכחה רובץ כעת על כתפיו של הצד שהינו הבעלים הרשום של דירת המגורים, אותה כאמור רכש עוד מלפני הנישואין, לשכנע את בית המשפט, כי במקרה המדובר לא מתקיימת החזקה האמורה, ועליו אף להראות ולהוכיח שהיה ביטוי חיצוני ואובייקטיבי לכך.

לא בכדי, בתוך כך, הוסיף בית המשפט העליון וציין במפורש בפסק הדין, כי “בן הזוג הרוצה להבטיח את בעלותו בדירה, טוב אם יעשה הסכם ממון”.

כעולה מן המקובץ לעיל, הדרך המשפטית הבטוחה ביותר למנוע מצב של קיום “חזקת שיתוף ספציפית לגבי דירת מגורים” בין בני זוג, מחייבת עריכת הסכם ממון על דירה.

ההלכה האמורה לעיל אף אומצה ע”י בית המשפט העליון בפסקי דין נוספים.

פסיקה זו הביאה לכך, כי בשנים האחרונות הסכמי ממון בישראל נעשו שכיחים יותר.

מסקנה: הסכם ממון על דירה לפני נישואין – חיוני ומומלץ!

הסכם ממון על דירת מגורים לפני נישואין הוא דבר חשוב מעין כמותו.

מומלץ, לפיכך, לכל מי שבבעלותו דירת מגורים מלפני הנישואין לפנות אל עורך דין הסכם ממון ולערוך הסכם ממון מתאים, אם ברצונו למנוע חשיפה למצב בו לבן/ת זוגו יוקנו בעתיד זכויות בדירת המגורים שלו מלפני הנישואין.

הדברים רלוונטיים ותקפים באותה מידה גם לגבי זוגות שאינם נשואים (ידועים בציבור).

הסכם ממון רכישת דירה במימון לא שוויוני

כללי

לרוב, במהלך הנישואין בני זוג רוכשים במשותף דירת מגורים עבורם.

במקרים רבים, המימון הוא לא שוויוני, בין אם לאחד מהם יש יותר כסף שחסך מלפני החתונה, ובין אם הם מקבלים כספים במתנה מההורים (או בירושה) לצורך מימון חלק משמעותי לצורך תשלום התמורה לקניית הדירה.

אם הדירה תירשם בטאבו על-שם הצדדים באופן שווה (50%:50%), ובמצב שהם לא ערכו ביניהם הסכם ממון, הרי שמבחינת החוק הדירה תחשב בתור נכס שהוא רכוש משותף, כלומר, שייכת ובבעלות שניהם באופן שווה (50%:50%) בעת מכירתה או בגירושין, וזאת למרות הפער במימון בזמן הקנייה.

ולכן, כאשר הפער הוא משמעותי, יש צורך לערוך הסכם ממון למען יסדיר את יחס הזכויות הקנייניות בקשר לדירה, לפי החלק היחסי של כל צד בהשקעה, למקרה שמשהו ישתבש בדרך.

דוגמה בסיסית

 • צד א’: שם 300,000 ש”ח (מתוכם 100,000 ש”ח חסכון פרטי מלפני החתונה + 200,000 ש”ח שקיבל במתנה מאת הוריו).
 • צד ב’: שם 700,000 ש”ח (מתוכם 400,000 ש”ח חסכון פרטי מלפני החתונה + 300,000 ש”ח שקיבל במתנה מאת הוריו).

בני הזוג רוכשים דירה בעלות כוללת בסך של 1,000,000 ש”ח.

האחוזים בבעלות על הדירה (ברישום בטאבו) יהיו, כמפורט להלן:

 • לצד א’: 30%.
 • לצד ב’: 70%.

הסכם ממון על דירה עם משכנתה

כללי

כאשר בני זוג לוקחים הלוואת משכנתה לשם מימון הרכישה, לעתים עולה השאלה האם החלק היחסי של המשכנתה משויך לשניהם באופן שווה, אם לאו.

כמו כן, ובהתאם לקביעה דלעיל גם יש לגלם באופן יחסי – מבחינת הזכויות הקנייניות בדירה (החלק המשויך לכל אחד מבני הזוג, וכפי שיירשם בטאבו), את סכום המשכנתה, לעומת ומתוך (באחוזים) העלות הכוללת של סך הרכישה המשולם על-ידם עבור הדירה (הכוונה למחיר של הדירה, ולרבות הוצאות נלוות, כגון: מס רכישה, עמלת תיווך,שכר טרחת עו”ד, שמאי, שיפוצים, וכו’).

דוגמה ראשונה

בני הזוג קונים דירה בהון ראשוני שווה פחות או יותר.

בני הזוג משלמים את המשכנתה יחד ומתוך החשבון המשותף, הגם שיש פערי השתכרות ביניהם הם רואים את ההחזרים כמשולמים במשותף.

במקרה כזה, הבעלות על הדירה תירשם על-שם הצדדים (בטאבו) ותשויך להם באופן שווה (50%:50%).

דוגמה שנייה

אחד מבני הזוג קיבל עזרה (מתנה עבורו) מאת הוריו בסך 400,000 ש”ח לשם מימון הון עצמי ראשוני לשם קניית דירה.

בני הזוג לוקחים משכנתה והם משלמים אותה יחד ומתוך החשבון המשותף, הגם שיש ביניהם פער מאוד משמעותי בגובה המשכורות של כל אחד מהם.

הצד הראשון שמרוויח יותר עשוי לבוא ולומר שההורים של הצד השני אמנם עזרו להם בהתחלה במימון ההון הראשוני בסך של 400,000 ש”ח שכביכול אמורים להיזקף לטובת הצד השני בלבד באחוזי הבעלות בדירה (כי זו מתנה של ההורים רק לצד השני).

ברם, הצד הראשון ידביק עם השנים את הפער הזה (ולמעשה, אף הרבה מעבר לכך, תלוי במספר שנות הנישואין) מאחר ומשכורתו גבוהה פי 3.

ולכן, מבחינתו הדירה צריכה להיות בבעלות שווה (50%:50%), בהתעלם מהעזרה הראשונית של ההורים של הצד השני (ושמשכורתו הרבה יותר נמוכה).

לחלופין, הוא עשוי לטעון שיש להכניס בהסכם הממון מנגנון (נוסחה מתמטית), המשכלל את כל האמור לעיל (אחוזים משתנים ו/או עולים בהדרגה שלו באחוזי הבעלות על הדירה).

הסכם ממון ודירת ירושה או דירה שהתקבלה במתנה

כללי

אמנם, לפי הוראות חוק יחסי ממון דירה שהתקבלה בירושה וכן דירה שהתקבלה במתנה לטובת מי מבני זוג נחשבות כרכוש נפרד של הצד שקיבל אותה.

עם זאת, לאור הפסיקה, החוק אינו מספק הגנה הולמת וודאית גם במקרה כזה…

החוק אינו נותן מענה ברור למצב של מגורים ממושכים בדירה, שיפוצים בהיקף נרחב בדירה, שימוש בדמי שכירות, עליית-ערך ועוד.

דוגמה ראשונה

מיכל ואלון מתגוררים בדירה אותה ירש אלון מסבתו ז”ל (מיכל גרה בחינם בדירה).

הם מתגוררים בדירה מעל 15 שנה, מגדלים בה ילדים, אין להם דירה נוספת, ובמהלך השנים גם השקיעו הרבה כספים בשיפוץ הדירה.

במצב כזה, במקרה של גירושין, עשויה להיות מחלוקת ככל הנוגע לחלוקת הרכוש; טענות משפטיות אפשריות מצד מיכל בבית המשפט יהיו, למשל:

 • כי לאור פסיקת בית המשפט העליון, היא זכאית לקבל 50% מהדירה.
 • לחלופין כי היא זכאית למחצית מעליית-ערך הדירה בתקופת הנישואין.
 • כי היא זכאית גם לקבל החזר כספי יחסי (50%) בגין השקעותיה בדירה.
 • כי היא מעין דיירת מוגנת, וכי אין לפנותה מהדירה בשנים הקרובות.
 • כי היא השקיעה זמן, אנרגיה ומחשבה ביחס לדירה, ולכן מגיע לה פיצוי כספי גבוה (בין היתר, היא זו ששכנעה את הדיירים בבניין, לחתום על הסכם תמ”א 38 שהעלה באופן משמעותי את שווי הדירה).

דוגמה שניה

לצדדים דירת מגורים, הרשומה בטאבו על-שמם לפי יחס של 30:70 (זוכרים את הדוגמה הראשונה הבסיסית לעיל?).

צד א’ קיבל לאחרונה דירה בירושה.

שתי הדירות נמכרות.

הם מחליטים לקנות דירה יקרה יותר, כולל לקיחת הלוואת משכנתה, וכן מקבלים גם הפעם עזרה כספית מההורים (ושוב, לא שוויונית).

יש לגלם ולשכלל את כל הסכומים שהשקיע כל צד ברכישה ולקבוע את אחוזי הבעלות על הדירה (ברישום בטאבו) בהתאמה ובאופן יחסי.

צא ולמד, כי הסכם ממון מפורט אשר יכלול התייחסות לכספי חסכונות מלפני הנישואין ו/או דירה מלפני הנישואין ו/או דירת ירושה ו/או מתנות – יכול להסדיר את מכלול הדברים ולתת לצדדים ודאות משפטית, ובתוך כך למנוע בעיות בעתיד.


הסכם ממון על דירה – היבטים נוספים

במסגרת הסכם ממון על דירה בני זוג יכולים לקבוע ביניהם הסדרים נוספים ומוסכמים מראש בעניין דירת מגורים, על-מנת למנוע מחלוקות עתידיות לגבי הזכויות בדירה ו/או כל הקשור אליה.

למשל:

 • האם דמי שכירות המשתלמים בגין דירה שבבעלות צד אחד יהיו שייכים רק לו, או שהם יופקדו לחשבון משותף ויהיו שייכים לשני בני הזוג?
 • מניעת מצב שבו שיתוף בדמי שכירות לאורך זמן יעניק לצד השני זכויות קנייניות ו/או אחרות כל שהן בקשר לדירה בעת פקיעת הקשר.
 • הסדרת הנושא של תשלומים והוצאות שונים הקשורים לדירה (כגון: הוצאות שוטפות, עלויות תחזוקה, שיפוצים, תיקונים וכו’).
 • הסדרת פינוי הדירה בפקיעת הקשר ע”י הצד שאינו בעליה, ולרבות במצב שכבר יש ילדים.
 • הגנה במצב של עליית-ערך דירה (השייכת לצד אחד) במהלך הנישואין.
 • הסדרת הנושאים הנ”ל כאשר המדובר בדירה משותפת שנרכשה ע”י הצדדים במימון לא שוויוני.
 • קביעת מנגנון של הפקדת כספי תמורת מכר דירה שבבעלות אחד הצדדים לחשבון נפרד ופרטי שלו (כדי למנוע “ערבוב” בחשבון משותף, אשר יצור מצב של יחסי שיתוף והפסד כספי בעתיד).
 • התייחסות למצב של חילוף (“גלגול”) נכסים.
 • אופציה לרכישת הדירה ע”י צד מסוים בעת פקיעת הקשר (מנגנון התמחרות, מינוי שמאי מוסכם וכו’).

הסכם ממון על דירה – חסכון במיסוי מקרקעין

בני זוג = תא משפחתי אחד

לפי חוק מיסוי מקרקעין, רואים בני זוג הגרים יחד באופן קבוע, וכן ילדיהם עד גיל 18 שנה, כאילו היו “מוכר” או “רוכש” אחד מבחינת דיני המס.

עקרון זה מוגדר בשפה משפטית ‘חזקת התא המשפחתי’, והוא חל גם על בני זוג נשואים וגם על בני זוג שהם ידועים בציבור.

לפי החוק והפסיקות הרלוונטיות, ככל הנוגע למיסוי מקרקעין, במידה ולאחד מבני זוג יש דירה בבעלותו, יראו את הצד השני כאילו גם הוא בעלים במשותף של אותה דירה.

את החזקה הזו ניתן לסתור בכפוף לשני תנאים (מצטברים):

1. יש להציג הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית בין בני הזוג לגבי הדירה (תנאי סף).

2. יש להראות שבני הזוג אכן התנהלו בפועל תחת משטר של הפרדה רכושית ככל הנוגע לדירה (ולצורך כך, נקבעו מבחני עזר, כגון: היעדר מגורים משותפים בדירה, דמי שכירות המשתלמים לחשבון נפרד, האם יש משכנתה ומי משלם אותה, ועוד).

לנושא זה השלכה על חיובי מס רכישה ומס שבח בעת קנייה או מכירה של דירות ע”י בני זוג.

דוגמה לחסכון במס

אפרת וערן הם זוג נשוי, החתונה הייתה לפני שנה. הם מתגוררים בדירה שכורה בתל אביב.

בבעלותה של אפרת יש דירת מגורים בחדרה, אותה היא רכשה כשלוש שנים לפני הנישואין, ואילו לערן אין דירה.

כעת, הם רוכשים יחד (לפי 50:50) דירה חדשה מקבלן בנתניה בסך של 1,600,000 ש”ח.

מבחינת מיסוי מקרקעין, הם נחשבים בתור “רוכש אחד”, ולכן יהיה עליהם לשלם מס רכישה לפי מדרגות של דירה שנייה בשיעור של 8%, כלומר, סכום של 128,000 ש”ח.

ברם, אם אפרת וערן יצליחו לסתור את חזקת התא המשפחתי (להציג לרשות המסים הסכם ממון + להראות הפרדה רכושית בפועל לגבי הדירה של אפרת) הם יוכלו לבצע הליך של פיצול שומות מול מיסוי מקרקעין. כלומר, עבור ערן הדירה תיחשב כדירה יחידה, ואילו עבור אפרת היא תיחשב כדירה נוספת.

במקרה כזה, ערן לא יחויב כלל במס רכישה בגין המחצית שלו (הוא נכנס תחת המדרגה הראשונה – פטור מלא), ואילו אפרת תחויב במס רכישה של 8% עבור המחצית שלה בלבד בסך של 64,000 ש”ח.

כלומר, המדובר כאן על חסכון במס רכישה בסך של 64,000 ש”ח.

מוזמנים לקרוא עוד על הנושא – כאן:


יצירת קשר ו/או תאום פגישה

גולשים נכבדים,

אם התרשמתם ממשרדנו ואתם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי ו/או ליהנות מהשירותים המשפטיים שלנו לגבי הסכם ממון על דירה ו/או על נכסים אחרים, הנכם מוזמנים ליצור קשר לתאום פגישה באווירה נעימה.

במסגרת פגישת הייעוץ תוכל ולקבל מאיתנו חוות דעת משפטית בנושא, וכן נציע לכם פתרונות מקצועיים בהתאמה אישית.

נשמח לראותכם ולהכירכם.

שלכם בברכה

ובנאמנות,

עמית ורד – משרד עורכי דין | נוטריון | גישור

רוטשילד 15 (פינת זד”ל 1) קומה 6

מתחם גן העיר, ראשון לציון 7526601

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו, התקשרו עכשיו: 03-9499555


מדוע כדאי לכם לערוך הסכם ממון על דירה אצלנו?

 • התמחות ספציפית בהסכמי ממון.
 • 22 שנות ניסיון.
 • מקצועיות ומוניטין (פירמה מהמובילות בתחום בישראל).
 • ערכנו מאות הסכמי ממון לזוגות.
 • ערך מקסימלי לכסף שלכם (מחירים הוגנים).
 • לווי צמוד לאורך כל התהליך ע”י עו”ד עמית ורד.
 • שקיפות מלאה וזמינות בכל שלבי העבודה.
 • אין הגבלה במספר טיוטות עד להסכם הסופי.
 • עו”ד עמית ורד הוא גם מגשר משפחה מוסמך.
 • אפשרות לתכנון מסמ”ק (לחסכון במס) במשולב עם הסכם ממון על דירה.
 • פתרונות יצירתיים, כלים משפטיים מתוחכמים וחדשניים.
 • דיסקרטיות מוחלטת מובטחת.
 • הבנת המצב העדין ורגישות מקסימלית.
 • והכי חשוב – נעשה הכול כדי שהקשר הזוגי שלכם לא ייפגע!

.

__________

מתלבטים בבחירת עורך דין לעריכת הסכם ממון על דירה? יודעים למה?
כי הנושא רגיש ומעבר לפרמטרים ‘היבשים’ הרגילים, חשוב שהקשר הזוגי לא ייפגע.
בחירה נכונה של האדם, האישיות של עורך הדין – היא המפתח להצלחה!

בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.

אנחנו כאן בשבילכם, דברו איתנו: 03-9499555
__________
לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים