היטל השבחה

אנו מגישים לכם בדף זה להלן הסבר קצר בנושא של היטל השבחה.

מובהר, כי האמור להלן בנושא היטל השבחה נועד לידיעה כללית והכוונה בסיסית בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או בא כתחליף ו לו, כפי הניתן באופן מסודר ואישי, מאת עורכי דין, בהתחשב בצרכים ונתונים ספציפיים של כל לקוח. טרם נקיטת כל פעולה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקרקעין, המתמחה בנושא.

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא תשלום חובה המוטל על בעלים (או חוכר לדורות) של נכס מקרקעין, ע”י הועדה המקומית, עקב אישור תכנית, אשר הביאה לעליית ערך הנכס, או עקב מתן הקלה לבנייה, או אישור לשימוש חורג בנכס.

ניתן, למשל, לקבוע בחוזה קניית דירה, כי היטל ההשבחה ישולם ע”י הקונה, אך הסדר זה אינו מחייב את הועדה, אלא רק ביחסים הפנימיים של הצדדים לחוזה, שכן מבחינת הרשות המקומית חוות תשלום היטל השבחה תמיד תחול על המוכר ואישור להעברה לטאבו לא יינתן, כי עוד יש חוב.

היטל השבחה, כשמו כן הוא.  זהו היטל הנגבה רק ככל שיש השבחה של ערך הנכס ובגינה.

למה נועד היטל השבחה?

היטל השבחה נועד לכיסוי ההוצאות השונות של הועדה המקומית, העוסקת, בין היתר, בתכנון, פיתוח תשתיות ורכישת מקרקעין לצורכי ציבור, בגבולות תחום שיפוטה.

דוגמה להטלת חיוב של היטל השבחה:

אישור תכנית בנין עיר – לפיה הועדה אישרה, כי באזור מסוים ניתן לבנות תוספת של חדר על גג המבנה. האפשרות לבניית החדר מעלה את השווי של הנכס וכתוצאה מכך יש השבחה שלו, ולכן יוטל חיוב של היטל השבחה בגין עליית שווי המקרקעין, כאמור.

גובה היטל השבחה ומועד תשלומו

הגובה של היטל ההשבחה מחושב לפי נוסחה של מחצית מעליית שווי המקרקעין עקב אישור התכנית, וכו’.

שיעור ההשבחה במסגרת עסקת מכירת דירה או נכס מקרקעין אחר נקבע ע”י שמאי מטעם הועדה המקומית, המעריך את השינוי שחל, ולפיו מוציאים שומת היטל השבחה. יצוין, כי ניתן להגיש על כך ערעור (על עצם החיוב ו/או על גובהו), באופן מסודר ע”י צירוף חוות-דעת נגדית של שמאי מטעם בעל הנכס.

לתשומת לב, במקרה של נכס נדל”ן המוגדר בדירת מגורים, בכל מקרה לא יחול חיוב בהיטל השבחה עד זכויות בניה ו/או בניה בפועל בשטח של עד 120 מ”ר (קיים פטור בהיטל השבחה).

המועד לתשלום היטל ההשבחה הוא יום “מימוש הזכויות”, כלומר, היטל השבחה חל במועד בו נמכר הנכס, או במועד קבלת היתר בניה בגין המקרקעין, אשר לא ניתן היה לקבלו ללא התכנית שבגינה מוטל היטל ההשבחה.

לתשומת לב, החיוב בהיטל השבחה יידרש גם במקרה של עסקת העברה ללא תמורה, בהיותה מהווה עסקה במקרקעין, מלבד אם המדובר על העברה “לקרוב” משפחה (כמוגדר בסעיף 1 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965).

לעומת זאת, היטל השבחה לא יידרש במקרה של העברות מכוח הדין, כגון: לפי צו ירושה, או קיום צוואה, הסכם גירושין, וכיו”ב.

המועד הקובע לחישוב הגובה של היטל השבחה הוא המועד בו אושרה התכנית (ואין זה רלוונטי האם במועד התשלום בפועל, ירד או עלה שווי הנכס).

האמור לעיל, הוא רק ‘על קצה המזלג’. תחום המקרקעין ומיסוי נדל”ן הוא מורכב ומסועף וקצרה היריעה מלכסות את כל ההיבטים הרלוונטיים לנושא של היטל השבחה.

לפיכך, הקפידו לשכור שירותיו של עורך דין מקרקעין, אשר ינווט אתכם אל ‘חוף מבטחים’ במכירת/רכישת נכס מקרקעין ו/או כל עסקה אחרת במקרקעין, למען השקט הנפשי שלכם ושל משפחתכם וכדי למנוע תקלות משפטיות והסתבכות מצערת במהלך העסקה, לרבות חיובים בלתי צפויים של היטל השבחה ו/א ואחרים, שהרי לא כל יום מבצעים עסקת נדל”ן.

יש לכם שאלות בנושא? ניתן לפנות אלינו.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    שינוי גודל גופנים
    WhatsApp chat