הפקדת צוואה ברשם הירושה – מדריך משפטי

1. מבוא.

2. שמירת צוואה / הפקדת צוואה.

3. יתרונות הפקדת צוואה.

4. הליך הפקדת צוואה.

5. לקיחת צוואה.

6. סודיות הפקדת צוואה.

7. תוקפה של צוואה מופקדת.

8. סיכום.


מבוא

המחוקק הכיר בחשיבות הצוואה ושמירתה, ולכן יצר מנגנון של הפקדת צוואות במקום שיבטיח שמירה וטיפול בהן בבוא העת.

למרות שעצם הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אינה חובה ואף אינה מהווה ערובה לכך שהצוואה אכן תקפה, היא מבטיחה את שמירת מסמך הצוואה והתייחסות אליו.

לפיכך, מומלץ, כי אנשים יפקידו צוואותיהם.


שמירת צוואה / הפקדת צוואה

לאחר עשיית צוואה, ניצבת בפני המצווה הדילמה כיצד לשמור על מסמך צוואה בדרך שתבטיח ביצוע הוראותיה לאחר פטירתו.

המחוקק הציע פתרון – ניתן להפקיד צוואות באופן מסודר בלשכות הרשמים לענייני ירושה, בהתאם לחוק הירושה ותקנותיו.

קיימות אפשרויות שונות לשמירת צוואות (למשל: בכספת בבנק, בבית, בידי קרוב משפחה, בידי נאמן, משרד עורכי דין, וכיו”ב); אין חובה להפקידן, זו אופציה הנתונה לשיקול דעתו של עורך הצוואה.

החשש הקיים במסירת צוואה למשמורת באחת מן הדרכים הרגילות דלעיל הוא – האם מי שבידיו הצוואה אכן ישמור עליה באופן ראוי, כך שהמסמך יישמר בצורתו, במלואו, ללא סימנים וכיו”ב? האם יידע בבוא העת על מות המצווה? האם יהיה בחיים? האם יהיה בכושר נפשי וגופני נאות למסור הצוואה? האם אכן ימסור הצוואה?

הפקדת הצוואה ברשם הירושה אינה חלק מהליך עשיית הצוואה, היא אינה מוסיפה או גורעת מהוראות הצוואה, או מרפאה פגמים שנפלו בצוואה. היא גם אינה מונעת עשיית צוואה מאוחרת יותר, אשר תבטל את קודמותיה, גם אם הצוואה האחרונה לא הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.


מהם היתרונות של הפקדת צוואה?

1. שמירה על מסמך הצוואה לאורך זמן – עד לאחר טיפול בבקשה של צו קיום צוואה או של בקשת צו ירושה לאחר פטירת המצווה (אם לא משך הצוואה בחזרה בחייו).

2. הערכאות השונות המוציאות צווי קיום צוואה או צווי ירושה (הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה, בית דין דתי) לא יתנו צווים, מבלי להתייחס לצוואה שהופקדה.

3. לשכת רשם הירושה שומרת על צוואות המופקדות אצלה.

4. המפקיד יכול להפקיד את הצוואה בחייו מבלי שאיש ידע על כך, אם חפץ בשמירת סודיות בנושא.


כיצד מבצעים הפקדת צוואה?

חוק הירושה משתמש בביטוי “הפקדת צוואה”, דהיינו, מסירה ושמירה.

משמעות הליך הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה הוא, כי הצוואה נמסרת למשמרת בלשכת הרשם, זאת עד לאחר שהטיפול בה יסתיים, לאחר מות המפקיד (אם לא משך אותה בחייו).

אך ורק המצווה עצמו רשאי להפקיד את מסמך הצוואה. הפקדת צוואה היא פעולה אישית, אשר לא ניתן לעשותה באמצעות צד שלישי (כגון: מיופה כוח, עורך דין, שליח, בדואר, וכו’). על המצווה באופן אישי לגשת ללשכת רשם הירושה ולהפקיד את הצוואה. ההליך כולל זיהוי המצווה כעורך הצוואה והמפקיד יקבל אישור בדבר ההפקדה, בו יצוין מספר תיק ההפקדה.

העלות נכון לשנת 2019 היא 107 ש”ח (אגרה). התשלום הוא חד-פעמי ללא קשר לתקופת הפקדת הצוואה.

כאשר יש שני מצווים (למשל: צוואה הדדית בין בני זוג) שערכו צוואה במסמך אחד, על שניהם להתייצב בפני הרשם. מסמך הצוואה יצולם, עותק מקורי יוכנס למעטפה ע”ש אחד מהם וצילום יוכנס למעטפה ע”ש השני (ועליו יצוין שהמקור בתיק האחר, עם מספרו).

קיים רישום ארצי של צוואות הנעשה באופן ממוחשב. הרישום כולל את כל הפרטים הרלוונטיים, כגון: שם המפקיד, מספר תעודת זהות, תאריך, ועוד, כך שכל לשכת רשם הירושה תדע על הפקדת הצוואה, גם אם בוצעה במחוז אחר.

יש להפקיד צוואה במחוז הרלוונטי, לפי מקום מגורי המפקיד. אם מושבו של המפקיד אינו בישראל ויש לו נכסים בישראל, יפנה ללשכה שבאזור בו מצויים נכסיו.


לקיחת צוואה מופקדת

במידה ומפקיד צוואה מעוניין לקחת את צוואתו בחזרה הוא יכול לעשות כן.

אין טעם בשמירת צוואות קודמות, ולכן גם במקרה של הפקדת צוואה חדשה, מחויב המפקיד לקחת בחזרה את צוואתו הקודמת שהופקדה.

זהו תנאי להפקדת צוואה חדשה.

עם זאת, לא למותר להוסיף ולציין, כי עריכה של צוואה חדשה, אשר אינה מבטלת את הצוואה הקודמת שהופקדה (למשל: במקרה שכל אחת חלה על נכסים שונים), תותר הפקדת הצוואה החדשה לצד קודמתה.


סודיות הפקדת צוואה

המידע לגבי עצם הפקדת הצוואה, כל שכן תוכנה, אצל הרשם לענייני ירושה, נשמר תחת סודיות מוחלטת, זאת כל עוד המצווה הוא בחיים.

לא יימסר מידע אם פלוני הפקיד צוואה, אלא לאחר פטירתו.


תוקפה של צוואה מופקדת

במסגרת הליך הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, אין בודקים האם הצוואה תקפה, אם לאו.

כך, לדוגמה, כאשר צוואה נרשמה בכתב-יד, אין ערובה שהצוואה אכן נכתבה בכתב-ידו של המפקיד.

הליך הפקדת הצוואה, כשלעצמו, אינו מרפא פגמים שנפלו, אם נפלו, במסמך הצוואה.

חוק הירושה קובע חזקות לכאורה הנוצרות עם הפקדת צוואה. בין היתר, סעיף 21(ב) לחוק:

“צוואה שהופקדה ונשמרה כפיקדון לפי סעיף זה […] עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה, כמצווה, עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה”.

יצוין, כי המדובר בחזקה הניתנת לסתירה.


סיכום

המחוקק הכיר בחשיבות של הליך הפקדת צוואות וטיפול בהן בבוא העת, לאחר פטירת המצווה.

המחוקק אפשר לאדם שערך צוואה להפקידה בידי הרשם לענייני ירושה.

הפקדת צוואה הוא הליך מומלץ לכל אדם שערך צוואה, כדאי למצווה כי יפקיד צוואתו למשמרת אצל הרשם לענייני ירושה.

יש לעודד אנשים להפקיד צוואות ורצוי שגם עורכי דין יעודדו זאת.

הפקדת הצוואה אמנם אינה מבטיחה את תקפות הצוואה, אולם היא מבטיחה שמירת המסמך בבוא העת, עד לאחר פטירת המצווה והתייחסות אליו. ההפקדה מהווה ראיה לכאורה, כי המצווה אכן התכוון לאמור במסמך הצוואה ומשקף את רצונו במועד ביצוע ההפקדה.

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים