מדוע חשוב לערוך הסכם ממון?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין (גירושין, או פטירה).

הדרך היחידה להסדיר חלוקת רכוש בין בני זוג באופן שונה מזו הקבועה בחוק היא אך ורק באמצעות עריכת הסכם ממון.

יצוין, כי גם אם אתם מסכימים לרוחו הכללית של החוק, עדיין קיימת חשיבות רבה לעריכת הסכם ממון מקצועי, מסודר ופרטני, אשר יכול לתת מענה לצרכים האישיים המשתנים והספציפיים של כל אחד מאיתנו, תוך יצירת ודאות ובהירות משפטיים לגבי השיתוף הכלכלי הצפוי לכם בעתיד במקרה של פרידה.

להלן נמנה מספר סיבות המבהירות של חשיבותו של הסכם ממון:

פלטפורמה משפטית מסודרת

נישואין מהווים, בין היתר, יחסי שיתוף כלכליים, הדומים במובנים מסוימים לשותפות עסקית. אולם, מה קורה שאותה “חבילה” מתפרקת? מדוע להשאיר נושא זה “באוויר”? רק בגלל שאולי מרגישים לא ממש  נעים לעסוק בו? האם עדיף לריב ולהתכתש על הדברים אחר-כך? ואז, להצטער שלא ערכתם הסכם ממון, אבל זה כבר עלול להיות מאוחר מדי…?

הסכמי ממון נהיו בשנים האחרונות פופולריים בישראל. יותר ויותר זוגות מבינים את חשיבותם.

הסכם ממון מאפשר לשני בני הזוג ליצור ביניהם פלטפורמה משפטית ברורה ומסודרת, מתוכננת מראש, בדבר יציבות ובטחון כלכליים במערכת היחסים בין שני בני הזוג. במקרה של פרידה, כל צד יודע בדיוק מה יגיע לו, לפי הקבוע ומוסכם מראש במסגרת הסכם הממון.

פישוט וקיצור הליך פרידה/גירושין

קיצור ופישוט תהליך פרידה עתידי, כמו גם הגנה מפני דרישות בלתי הגיוניות ואף סחיטה במקרים קשים יותר, בהם עשוי מי מהצדדים לעשות שימוש ברכוש ו/או גט כקלף מיקוח במסגרת ניהול תיק גירושין ו/או משא ומתן לקראת הסכם גירושין.

חסכון של זמן, כסף ואנרגיה בפרידה/גירושין

חסכון של זמן, כסף, אנרגיה וסבל במקרה של גירושין. הליכי גירושין הם יקרים וממושכים, הגורמים לצדדים המתדיינים חוסר שקט, אי-ודאות לגבי העתיד, פגיעה וטראומה לילדים קטינים עקב ניהול המלחמות המשפטיות בין ההורים, הסלמה ביחסים בין הצדדים, וכיו”ב.

הסכם ממון בהחלט עשוי למנוע, ולמצער לצמצם עד מאוד, מחלוקות ממוניות עתידיות בנוגע לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, שכן מתווה חלוקת הרכוש הוסכם מראש ומקצר את הדרך לעריכת הסכם גירושין מהיר.

נישואין מאהבת הכסף, או אהבת האדם?

חתימה על הסכם הוגן מבטיחה, כי מי מהצדדים לא נישא בשל מניעים כלכליים ולא מאהבה(בעיקר מכוונים הדברים לנישואין כשיש פער גילאים ו/או כלכלי מאד משמעותי בין הצדדים) ועשויה לתרום למערכת היחסים הזוגית תחושה של שלווה ובטחון.

כמו כן, במצב של פער כלכלי גדול בין משפחות בני הזוג, עשוי הדבר לתרום עד מאוד לשקט הנפשי של ההורים בצד המבוסס יותר, כמו גם לשפר ו/או למנוע חששות ו/או העכרה אפשרית של היחסים בין ההורים כלפי בן הזוג.

הגנה על ילדים מנישואין קודמים

הסכם ממון מאפשר הגנה משפטית וכלכלית על ילדים מנישואין ראשונים והבטחת זכויותיהם הרכושיות העתידיות (בשילוב עריכת צוואה רגילה, או הדדית), אשר גם תמנע ‘תרעומת’ מצדם ועשויה להעכיר היחסים בינם לבן ההורה ו/או בן הזוג החדש, בשל חשש לנישול מנכסי ירושה ו/או פגיעה בה.

במקרים רבים גם רכוש שלא אמור להתחלק (רכוש שלא אמור להיות מאוזן באופן שווה, לדוגמה: כספי מתנה שנתנו בעבר הורי אחד הצדדים לצורך רכישת דירה, או חסכונות ורכוש קיים של מי מהצדדים, וכדומה) “מתערבב” עם הרכוש המשותף של בני-הזוג, בשל הקושי הפרקטי לבצע הפרדה מוחלטת בחיי היומיום.

בסיטואציות כאלו, קשה מאוד להבדיל ולומר מה צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק, ובאיזה אופן. הסכם ממון יכול לפתור את הבעיה.

הגנה על רכוש בנישואין שניים (פרק ב’)

זוג, אשר לשניהם, או למי מהם, מדובר בנישואין שניים, יכולים להגדיר ולקבוע מראש מהם הנכסים שהיו לכל אחד מהם לפני הנישואין, כדי למנוע מחלוקות עתידיות ולהגן על רכושם (ולעתים, “בסיבוב השני” שלהם אינם מעוניינים בכלל בחלוקה שוויונית של הרכוש שמצטבר, אלא בהפרדה רכושית, בניגוד לקבוע בחוק).

כך גם לגבי זוגות בפרק ב’ שמחליטים שלא להינשא, חשוב להסדיר את כל הנושא ע”י עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

הסכם ממון יכול להתוות זאת באופן מסודר, לפי הרצונות, הצרכים והמטרות הספציפיים של הצדדים.

הגנה על רכוש שנתקבל בירושה או במתנה

הגנה על דירה שרכש מי מבני הזוג, דירה שנתקבלה במתנה, או דירה בירושה שקיבל מי מהצדדים לפני הנישואין ו/או במהלכם והרשומה על-שמו, במיוחד אם שימשה בהמשך כדירת המגורים של בני הזוג במהלך שנות נישואין ארוכות, וכו’.

כמו כן, במקרה שדירה כאמור נמכרת והכסף מוכנס לחשבון המשותף, או שמשמש למימון רכישת דירה גדולה יותר עבור הצדדים, או במקרה שהדירה אינה נמכרת, אך לאורך שנים ארוכות כספי השכירות מופקדים לחשבון המשותף. בכל המקרים הללו, קיימת סכנה, כי מבחינה משפטית לבן הזוג השני תהיה עילת תביעה ביחס לדירה, אשר במקור לא הייתה שלו כלל ועיקר.

הסכם ממון מקצועי ימנע בעיות מסוג זה.

הגנה ספציפית על דירת מגורים

לפי פסיקת בית המשפט העליון, בנסיבות מסוימות, יתכן מצב של שיתוף ספציפי בנכס המהווה דירת מגורים משותפת, אף אם נרכשה בנפרד מרכוש אישי לפני הנישואין.

שוב, הדרך היחידה למנוע זאת היא בעריכת הסכם ממון.

הגנה מפני חובות

כאשר לאחד מבני הזוג יש חובות, הסכם ממון יכול להגן על הצד השני מפני הנושים.

לדוגמה, אחד הצדדים הוא בעל עסק או חברה, ואילו הצד השני שכיר. הצד שיש לו עסק לעתים חשוף לסיכונים, כמו חובות לנושים, חובות לרשויות, השקעות שיכולות לקרוס יום אחד, הלוואות בבנקים, וכהנה וכהנה.

הסכם ממון על חובות יקנה הגנה משפטית אפקטיבית לבן הזוג השכיר, במצב שבו העסק של בן הזוג השני ייקלע לקשיים חמורים, תיקי הוצאה לפועל והליכי גביה ועיקולים, או לא עלינו פשיטת רגל.

נושא הגט

הסכם ממון אינו יכול לחייב מראש את הצדדים להתגרש, שכן לפי דיני ישראל לא ניתן לכפות מראש על הבעל לתת גט, ולכן לא ניתן לשלב במסגרת הסכם ממון הוראות של התחייבות מפורשת למתן גט, או לקבלתו.

עם זאת, הסכם ממון בהחלט יכול לצמצם את סכנה של עגינות ע”י השגת הסכמה מקדמית בין בני הזוג בדבר תנאים מגבילים, במידה והנישואין יגיעו אל קצם, חס ושלום; ובכלל זאת, הטלת חובות שונות על הצדדים, כגון: פגישות לשם קבלת יעוץ זוגי, ניהול גישור גירושין, נוכחות בבית הדין בדיונים לגבי הגט, סנקציות של תשלום פיצוי בסכום כסף גבוה בגין כל יום של עיכוב במתן הגט, הניתנים לאכיפה ע”י בתי הדין הרבניים.

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים