מעונינים לערוך צוואה נוטריונית?

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מקצועית בהתאמה אישית (רגילות, הדדיות, מורכבות, ועוד).

ניתן לערוך ולבצע אצלנו צוואה בפני נוטריון באופן יעיל ומהיר. נשמח לעמוד לרשותכם.

בנוסף, באתר תוכלו לקרוא מידע שימושי רב על צוואות.

צוואה נוטריונית – תוכן עניינים

[ניתן ללחוץ על הכותרות ולגלול ישירות למקטע הרלוונטי]

1. פתיח

2. מהי צוואה נוטריונית?

3. הליך עשיית צוואה בפני נוטריון

4. מחיר צוואה נוטריונית

5. צוואה נוטריונית במקרים מיוחדים

6. כמה סיבות טובות מדוע כדאי לכם לעבוד איתנו

7. אישורי נוטריון נוספים אותם ניתן לקבל במשרדנו


פתיח

אנו מתכבדים להגיש לכם הסבר משפטי על הנושא של צוואה נוטריונית.

עריכת צוואה בפני נוטריון היא אחת מבין ארבע הדרכים האפשריות לעריכת צוואה לפי המשפטי הישראלי.

בין היתר נסביר: מהי צוואה נוטריונית? מהם היתרונות של צוואה נוטריונית? איך עורכים צוואה אצל נוטריון? ועוד.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה בנושא.

מהי צוואה נוטריונית?

הוראות החוק הרלוונטיות

עריכת צוואה בפני נוטריון, נחשבת כמהווה ‘צוואה בפני רשות’.

לגבי צוואה נוטריונית, קובע סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 את ההוראות הבאות:

“22. צוואה בפני רשות (תיקון: תשל”ו, תשנ”ה, תשנ”ח)

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

(ז) לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.”

מהו היתרון של צוואה נוטריונית?

צא ולמד, כי לעניין אישור של צוואה סמכותו של נוטריון היא כמו של שופט.

כמו כן, לפי הוראת סעיף 19 לחוק הנוטריונים:

“כוחו של אישור

19. אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”.

סעיף זה יוצר חזקה משפטית לפיה צוואה בפני נוטריון נעשתה באופן קביל ותקין.

לפיכך, עריכת צוואה נוטריונית מגדילה את הוודאות לתוקף המשפטי של הצוואה.

צוואה בפני נוטריון מצמצמת מאוד את הסיכוי שהמתנגדים הפוטנציאליים למימושה יצליחו בעתיד להביא לביטולה ופסילתה של הצוואה במסגרת הליך של הגשת התנגדות לקיום צוואה.


הליך עשיית צוואה בפני נוטריון

הליך אימות צוואה נוטריונית הוא פשוט יחסית ומהיר.

לצורך עשיית צוואה נוטריונית, יש להתייצב במשרדנו בתאום מראש, עם מסמך מוכן של צוואה (מומלץ לנסח באמצעות עורך דין צוואה מומחה), וכן תעודת זהות.

הנוטריון יושב עם הלקוח ומקריא לו את הצוואה ודואג לוודא, כי המצווה מבין היטב את תוכן צוואתו ומשמעותה המשפטית. אישור של צוואה נוטריונית יינתן אך ורק לאחר שהוכח להנחת דעתו של הנוטריון, כי המצווה אכן מבין את צוואתו וחותם עליה מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל התערבות של קרוב משפחה ו/או אדם אחר בעריכת הצוואה, ללא השפעה בלתי הוגנת, כשיר מבחינה מנטלית,  וכיו”ב.

בהקשר זה, יצוין, כי תקנות הנוטריונים מחייבים כל נוטריון לבצע הליך מסודר של זיהוי החותם בפניו, וכן לוודא מראש את כשירותו, רצונו המלא והחופשי, וכן את הבנתו של תוכן הצוואה ומשמעותה, טרם אישור צוואה נוטריונית.

לאחר מכן, מתבצע הליך חתימת הצוואה, במספר עותקים לפי דרישת הלקוח, כמו גם האישור הנוטריוני עצמה לצוואה, באופן מקצועי וכדין (אישור של צוואה נוטריונית נעשה לפי נוסח קבוע המצוי בתוספת לתקנות הנוטריונים).

כמו כן, משרדנו מעניק לכל לקוח, המגיע אלינו לצורך הליך של חתימת צוואה נוטריונית, הסבר כללי לגבי כל מה שחשוב לדעת בנושא של צוואות בכלל, וכן צוואה נוטריונית בפרט, לרבות האפשרות לתקן ו/או לבטל את הצוואה הספציפית בעתיד, האפשרות של הפקדתה למשמורת אצל רשם הירושות, ועוד.

עותק אחד של כל צוואה נוטריונית מופקד במשרדנו למשמורת, לפי חוק הנוטריונים, ולעת הצורך.


מחיר צוואה נוטריונית

עלות אימות צוואה בפני נוטריון היא קבועה בחוק.

תעריפי נוטריון לאימות צוואה נוטריונית הם אחידים ונקבעים ע”י משרד המשפטים (התעריפים מחייבים כל נוטריון הפועל בישראל).

לנוחיותכם, מחיר צוואה נוטריונית (עלות שכר שירותי נוטריון) מפורט להלן*:

 • מחיר צוואה נוטריוניות בסיס לעותק אחד: 242 ש”ח + מע”מ.
 • מחיר צוואה נוטריונית לכל חותם נוסף: 123 ש”ח + מע”מ.
 • מחיר צוואה נוטריונית לכל עותק (אישור) נוסף: 74 ש”ח.

* עלות צוואה נוטריונית הנ”ל – מעודכן לשנת 2019.

יש לקחת בחשבון, כי עלות עריכת הצוואה עצמה כרוכה בתשלום נפרד, זאת בנוסף למחיר בגין פעולת אישור צוואה בפני נוטריון.

עלות שכר-טרחת עורך דין בגין הכנת צוואה משתנה בהתאם לצוואה הספציפית (המורכבות המשפטית וכו’).

מוזמנים לפנות אל משרדנו (ללא התחיבות כל שהיא מצדכם) לשם קבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה מקצועית.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ו/או בקשה בנושא צוואה נוטריונית.

מעוניינים לקרוא מידע משפטי על עריכת צוואה, כולל הסברים טיפים שימושיים?


צוואה נוטריונית במקרים מיוחדים

לפי תקנות הנוטריונים, כאשר בא אדם לעשות צוואה בפני נוטריון ויש חשש לגבי מצבו, כלומר, שאותו אדם אינו כשיר מבחינה משפטית, חולה או תשוש, או אם הנוטריון צריך לבוא לאדם לבית חולים, או בית אבות סיעודי – אסור לנוטריון לקבל צוואה כזו.

ההוראה הרלוונטית לאישור צוואה נוטריונית בהקשר האמור היא הוראת תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977, הקובעת:

“לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצא ביום עשיית הפעולה; התעודה תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.”

מכאן, כאשר המצווה מאושפז בבית-חולים, או “מרותק למיטתו” (ולגבי מונח זה, הפסיקה קבעה פרשנות רחבה), טרם עשיית צוואה בפני נוטריון, חובה לצרף תעודת רופא המשקפת את מצבו הרפואי ביום עשיית הצוואה.

תעודה רפואית זו יכולה לתמוך בגמירת-דעתו של המצווה ולהבטיח את חופש רצונו, כי המסמך ישמש כצוואה.

לתשומת לב, התקנה מחייבת את הנוטריון לקבל את התעודה הרפואית לפני מועד עשיית הצוואה ולא לאחר-מכן.


כמה סיבות טובות מדוע כדאי לכם לעבוד איתנו

משרד עורכי דין ונוטריון עמית ורד מתמחה בדיני משפחה, כולל התחום של צוואות וירושות, לרבות עריכת צוואות מורכבות ומיוחדות.

ניתן לבצע אצלנו הכול במקום אחד. גם את עריכת הצוואה וגם לעשות אישור צוואה בפני נוטריון.

הטיפול המשפטי שלנו הוא מקצועי ובהתאמה אישית ומדויקת, לפי הצרכים הייחודיים של הלקוח.

 • התמחות בדיני משפחה, כולל צוואות וירושות.
 • מעל 20 שנות ניסיון.
 • מקצועיות ומוניטין.
 • ערכנו מאות צוואות נוטריוניות (כולל מורכבות).
 • מקסימום תמורה לכסף שלכם (מחירים הוגנים).
 • יחס אישי וליווי צמוד.
 • המשרד פתוח בכל יום עד השעה 20:00.

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו, התקשרו עכשיו: 03-9499555


אישורי נוטריון נוספים אותם ניתן לקבל במשרדנו

משרד עורך דין בראשון לציון עמית ורד מעניק שירותים משפטיים של עריכת צוואה, הכוללים צוואות רגילות, צוואה נוטריונית, צוואות מורכבות, וכן צוואה הדדית בין בני זוג.

יצוין, כי מעבר לאישור עשיית צוואה בפני נוטריון, לנוטריון יש סמכויות נוספות שונות לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, כגון:

 • אימות של מסמכים שונים (אישור נוטריוני “העתק נאמן למקור”).
 • אישור נכונות תרגום נוטריוני (כגון: לתעודת לימודים, תעודת לידה, תעודת פטירה, תעודת זהות, תעודת יושר מהמשטרה, מסמכי גירושין, ועוד).
 • אישור של הסכם ממון (טרום נישואין, וכן הסכם לבני זוג ידועים בציבור).
 • אימות של מסמכי ייפוי כוח (כגון: ייפוי כוח כללי, לבנק למשכנתאות, ברכישת דירה מקבלן, ועוד).
 • אימות של תצהיר נוטריוני (הצהרה בפני נוטריון).

משרדנו מספק את כל סוגי האישורים הנוטריונים הקיימים בישראל, לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976.


.

__________

קשה לכם להחליט על עורך דין לצוואה נוטריונית? יודעים למה?
כי צוואה היא מסמך מאוד רגיש וחשוב.
עם כל הכבוד לעורכי דין אחרים, בסוף עסקים עושים עם אנשים.
בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.
__________

 

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים