צוואה נוטריונית, צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית / צוואה בפני נוטריון

מעונינים לערוך צוואה נוטריונית?

באתר שלנו תוכלו לקרוא מידע שימושי רב לגבי צוואות.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מקצועית.

ניתן לבצע אצלנו צוואה נוטריונית באופן יעיל ומהיר.

צוות המשרד ישמח לעמוד לרשותכם.

הסבר על צוואה נוטריונית

כללי

בדף מידע זה אנו מגישים לכם הסבר משפטי על הנושא של צוואה נוטריונית, בין היתר: מהי צוואה נוטריונית? מהם היתרונות של צוואה נוטריונית? איך עורכים צוואה נוטריונית? ועוד.

 

עריכת צוואה נוטריונית (צוואה הנעשית בפני נוטריון) היא אחת מבין ארבע הדרכים האפשריות לעריכת צוואה לפי המשפטי הישראלי.

 

עריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון, נחשבת כמהווה 'צוואה בפני רשות'.

 

לעניין זה של צוואה נוטריונית, קובע סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965 ההוראות הבאות:

 

"22. צוואה בפני רשות (תיקון: תשל"ו, תשנ"ה, תשנ"ח)

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט".

הליך עשיית צוואה נוטריונית

הליך אימות צוואה נוטריונית הינו פשוט יחסית ומהיר.

 

לצורך עשיית צוואה נוטריונית, יש להתייצב במשרדנו בתאום מראש, עם מסמך מוכן של צוואה (מומלץ לנסח באמצעות עורך דין המתמחה בעריכת צוואות), וכן תעודת זהות.

 

הנוטריון יושב עם הלקוח ומקריא לו את הצוואה ודואג לוודא, כי המצווה מבין היטב את תוכן צוואתו ומשמעותה המשפטית. אישור של צוואה נוטריונית יינתן אך ורק לאחר שהוכח להנחת דעתו של הנוטריון, כי המצווה אכן מבין את צוואתו וחותם עליה מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל התערבות של קרוב משפחה ו/או אדם אחר בעריכת הצוואה, ללא השפעה בלתי הוגנת, כשיר מבחינה מנטאלית,  וכיו"ב.

 

בהקשר זה, יצוין, כי תקנות הנוטריונים מחייבים כל נוטריון לבצע הליך מסודר של זיהוי החותם בפניו, וכן לוודא מראש את כשירותו, רצונו המלא והחופשי, וכן את הבנתו של תוכן הצוואה ומשמעותה, טרם אישור צוואה נוטריונית.

 

לאחר מכן, מתבצע הליך חתימת הצוואה, במספר עותקים לפי דרישת הלקוח, כמו גם האישור הנוטריוני עצמה לצוואה, באופן מקצועי וכדין (אישור של צוואה נוטריונית נעשה לפי נוסח קבוע המצוי בתוספת לתקנות הנוטריונים).

 

כמו כן, משרדנו מעניק לכל לקוח, המגיע אלינו לצורך הליך של חתימת צוואה נוטריונית, הסבר כללי לגבי כל מה שחשוב לדעת בנושא של צוואות בכלל, וכן צוואה נוטריונית בפרט, לרבות האפשרות לתקן ו/או לבטל את הצוואה הספציפית בעתיד, האפשרות של הפקדתה למשמורת אצל רשם הירושות, ועוד.

 

עותק אחד של כל צוואה נוטריונית מופקד במשרדנו למשמורת, לפי חוק הנוטריונים, ולעת הצורך.

עלות עריכת צוואה נוטריונית

עלות אימות צוואה בפני נוטריון הינה קבועה. תעריפי נוטריון לאימות צוואה נוטריונית הם אחידים ונקבעים ע"י משרד המשפטים. התעריפים מחייבים כל נוטריון הפועל בישראל.

 

לנוחיותכם, תעריפי אישור עשיית צוואה בפני נוטריון המפורטים בטבלה הבאה*:

 

מחיר בסיס (עותק נוטריוני אחד) לכל חותם נוסף לכל עותק (אישור) נוטריוני נוסף
239 ש"ח 122 ש"ח 73 ש"ח

 

* מעודכן לשנת 2018.

 

יש לקחת בחשבון, כי עלות ניסוח והכנת מסמך הצוואה עצמה הינה בתשלום נפרד ונוסף, ללא קשר לאישור צוואה בפני נוטריון. עלות שכר-טרחת עורך דין בגין הכנת צוואה הינו משתנה בהתאם לצוואה הספציפית, נסיבות הענין, מורכבותה המשפטית, וכיו"ב. ניתן לפנות למשרדנו (באופן בלתי מחייב מצדכם) לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה ונשמח לסייע לכם בכל שאלה ו/או בקשה.

 

מעוניינים לקרוא מידע משפטי על עריכת צוואה, כולל הסברים טיפים שימושיים?

עריכת צוואה - מדריך

צוואה נוטריונית במקרים מיוחדים

לפי תקנות הנוטריונים, כאשר בא אדם לעשות צוואה בפני נוטריון ויש חשש לגבי מצבו, כלומר, שאותו אדם אינו כשיר מבחינה משפטית, חולה או תשוש, או אם הנוטריון צריך לבוא לאדם לבית חולים, א ובית אבות סיעודי - אסור לנוטריון לקבל צוואה כזו.

ההוראה הרלוונטית לאישור צוואה נוטריונית בהקשר האמור הינה הוראת תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, הקובעת:

 

"לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצא ביום עשיית הפעולה; התעודה תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון."

 

מכאן, כאשר המצווה מאושפז בבית-חולים, או מרותק למיטתו, טרם עשיית צוואה בפני נוטריון, יש לצרף תעודת רופא המשקפת את מצבו הרפואי ביום עשיית הצוואה. תעודה רפואית זו יכולה לתמוך בגמירת-דעתו של המצווה ולהבטיח את חופש רצונו, כי המסמך ישמש כצוואה. לתשומת לב, התקנה מחייבת את הנוטריון לקבל את התעודה הרפואית לפני מועד עשיית הצוואה ולא לאחר-מכן.

אישורי נוטריון נוספים אותם ניתן לקבל במשרדנו

משרד עורכי דין עמית ורד מעניק שירותים משפטיים של עריכת צוואה, הכוללים צוואות רגילות, צוואה נוטריונית, צוואות מורכבות, וכן צוואה הדדית בין בני זוג.

יצוין, כי מעבר לאישור עשיית צוואה בפני נוטריון, לנוטריון יש סמכויות נוספות שונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו - 1976, כגון:

 

  • אישור הסכם ממון (טרום נישואין).
  • אימות מסמכים ותעודות שונים (למשל: תעודת לימודים, השכלה, לידה, פטירה, מסמכי גירושין, רישיון נהיגה, ועוד).
  • אימות למסמכי יפויי כוח עבור עורך דין מקרקעין בקשר עם לקיחת הלוואת משכנתא, ברכישת דירה מקבלן, ועוד.

 

ניתן לקבל במשרדנו כל שירותי נוטריון הקיימים בישראל, לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

לייעוץ משפטי או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו:

בטלפון: 03-9499555 (רב קווי)
בדוא"ל: info@amitvered.co.il

או מלאו פרטים בטופס הבא:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין ואינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. אנו נחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת.

צור קשר ללא התחייבות

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)

נושאים לעיון

קניית / רכישת דירה

קניית / רכישת דירה

מכירת דירה

מכירת דירה

לחיצת יד בין אנשים

מקרקעין ומיסוי נדל"ן

דף עם זכוכית מגדלת ומילת גירושין

גירושין

גשר מעל לנהר

גישור גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

צוואה

צוואה

נוטריון בראשון לציון

נוטריון בראשון לציון

מאמרים

מה חדש?

שלום וברוכים הבאים

אנו שמחים לארח אתכם באתר הייחודי של משרד עורכי דין עמית ורד.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק לכם מידע איכותי, הכולל הסברים, טיפים, מדריכים ומאמרי עורכי דין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.

גלישה מהנה ומועילה.

 

ספטמבר 2013

עו"ד לירן יגודה, שכיהן בעבר כסגן יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת עוה"ד הצטרף כשותף למחלקת הנדל"ן במשרד.

 

ינואר 2016

באתר עלו מדריכים מקיפים

בנושא קניית ומכירת דירה

מעודכנים לשנת 2016.

מוזמנים לעיין. תודה.

 אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)
עמית ורד - משרד עורכי דין

מוזמנים לפנות אלינו גם בטלפון

03-9499555

050-7266555

הפניה הינה ללא התחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מובטחת.