צו ירושה - בקשה לצו ירושה

מעוניינים להגיש בקשה לצו ירושה?

לרשותכם מדריך משפטי הכולל הסבר על הליך הגשת בקשה לצו ירושה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא צו ירושה.

מהי ירושה?

ירושה היא העברת רכושו של מנוח ליורשיו על פי דין.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, אז הירושה נקראת – “ירושה על פי צוואה”.

אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, אז הירושה נקראת – “ירושה על פי דין”.


מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי אשר נועד להסדיר את חלוקת העיזבון של אדם שנפטר ולא השאיר אחריו צוואה תקפה.

על מנת לחלק את עיזבונו של מנוח בדרך של ירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה תקפה יש להגיש – בקשה לצו קיום צוואה.

נוסף על כך, אם המנוח השאיר אחריו צוואה, אולם היא מתייחסת רק לחלק מנכסיו, אזי שאר נכסי העיזבון שאינם כלולים בצוואתו יחולקו על פי דין, כלומר, בדרך של צו ירושה.

סעיף 13א. לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 קובע:

“בקשה לצו ירושה או צו קיום תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון”.

כדי לממש את עיזבונו של הנפטר יש לקבל צו ירושה המאשר מיהם יורשיו על פי הדין.

הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה, אשר מנפיק צו ירושה שיש לו תוקף משפטי חוקי של פסק דין.

כוחו של צו ירושה יפה כלפי כל העולם, כל עוד לא בוטל, או שונה, כדין.

על צו ירושה אין התיישנות.


מהם שלבי הליך הגשת בקשה לצו ירושה?

על מנת לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה מתאימה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה (או לבתי הדין הדתיים), בצירוף טפסים ומסמכים שונים כנדרש בחוק.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

שלבי תהליך הגשת בקשה למתן צו ירושה בפני הרשם לענייני ירושה הם, כמפורט להלן:

1. מילוי טופס מקוון של בקשה למתן צו ירושה (רצוי באמצעות עורך דין צוואות המתמחה בתחום).

לבקשה יש לצרף

  • צילום תעודת פטירה של המנוח.
  • תצהיר של המבקש (מאומת על ידי עורך דין).
  • ייפוי כוח לעורך הדין המטפל.

2. עורך דין שלכם יגיש את הבקשה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי (הגשה מקוונת).

3. עובדי לשכת הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, והאם הפקיד צוואה בעבר, וכן דואגים לפרסם בציבור (בעיתונות) הודעה על הגשת הבקשה.

4. הבקשה לצו הירושה מתפרסמת הן בעיתון יומי והן ברשומות, כאשר כל המעוניין להתנגד לבקשה למתן צו הירושה רשאי להגיש התנגדות בכתב (מנומקת, בצירוף תצהיר ואסמכתאות).

5. ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה מוגשות גם הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה (לאחר שהתיק הועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).

6. העתק הבקשה לצו ירושה עובר לתגובת האפוטרופוס הכללי, אשר ישיב על בקשה בתוך 45 ימים, כאשר קיימים 3 סוגים של תגובות אפשריות:

  • האפוטרופוס הכללי אינו מתכוון להתערב בהליכים (כלומר, אינו מתנגד לבקשה).
  • האפוטרופוס הכללי מבקש, כי יושלמו פרטים חסרים בבקשה, לרבות צירוף מסמכים.
  • האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה והתיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

7. קבלת צו ירושה דיגיטלי: הצו מונפק כקובץ מחשב ונחתם דיגיטלית על ידי רשם הירושה ונשלח לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או עורך הדין המייצג.


משרד עורכי דין נוטריון בראשון לציון עמית ורד בראשון לציון מתמחה, בין היתר, בתחום של צוואות וירושות.

ניתן לפנות אלינו בכל בקשה או שאלה.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat