מתווך מקרקעין

חוק המתווכים במקרקעין, התשנ”ו-1996 מסדיר את התחום של תיווך בעסקאות מקרקעין.

החוק קובע את חובותיו של המתווך כלפי הלקוח, בין היתר:

 • החובה לקבל רישיון לצורך תיווך מקרקעין.
 • החובה כי תנאי ההתקשרות בין המתווך ללקוח יבוצעו בכתב, כתנאי לקבלת דמי תיווך.
 • חובות של נאמנות וזהירות מצד המתווך כלפי הלקוח.

בנוסף, החוק קובע, כי המתווך יהא זכאי לדמי תיווך, אך ורק בהתמלא שלושה תנאים מצטברים, כלהלן:

1. המתווך היה בעל רישיון תיווך במקרקעין במועד הרלוונטי.

2. הלקוח חתום על מסמך הזמנת תיווך עם פרטים הקבועים בתקנות המתווכים.

3. המתווך היה הגורם היעיל לכריתת חוזה מכר בין הלקוח לצד השני לעסקת מקרקעין.

חוק המתווכים (סעיף 1) מגדיר את עיסוקו של מתווך במקרקעין תחת המונח “תיווך במקרקעין”, כך:

הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה בזכות במקרקעין”.

בנוסף, החוק אוסר על מי שאינו בעל רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין. התנאים לקבלת רישיון תיווך במקרקעין:

 • אזרח או תושב ישראל (או תושב חוץ שקיבל היתר עבודה בארץ).
 • מלאו לו 18 שנה.
 • אינו פושט רגל.
 • לא הורשע בעבירה הנושאת קלון במהלך 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון; ואם הוטל עליו מאסר (בגין כל עבירה), הוא סיים לרצותו לפחות 3 שנים קודם.
 • עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון מטעם מדינת ישראל.

לפי תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ”ז-1997, על חוזה לשירותי תיווך לכלול (לפחות) פרטים, כלהלן:

 • שמות, כתובות ומספרי תעודות זהות של המתווך ושל הלקוח
 • סוג העסקה עליה מדובר (כגון: “מכירה”, “שכירות”, וכיו”ב)
 • תיאור הנכס המבוקש
 • מחיר העסקה המבוקש (בקירוב)
 • סכום או שיעור (באחוזים) של דמי התיווך (כולל מע”מ)

סעיף 14(3) לחוק המתווכים קובע, כי על המתווך להיות ה”גורם היעיל” להתקשרותם של הצדדים בעסקה.

בנושא זה היו הרבה מחלוקות, אשר הגיעו לפתחם של בתי המשפט וקצרה היריעה מלהרחיב כאן.

בתמצית יצוין, שלפי הפסיקה, “גורם יעיל” משמעו, כי קיים קשר סיבתי בין פעולת המתווך ובין החתימה על חוזה מכר, וכי אותו קשר סיבתי היה “יעיל”.

השאלה האם התקיים קשר סיבתי והאם אכן היה יעיל נבחנת לפי נסיבות העניין, כל מקרה לגופם של דברים.

טיפ שימושי: טרם חתימת הסכם תיווך מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין לגבי נוסח ההסכם, כדי למנוע בעיות בהמשך, כגון: חוזה שיהיה בו תנאי מתלה ושלא התקיים – המתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך. חתימת זיכרון דברים לא תעניק למתווך הזכות לדמי תיווך, אלא רק חוזה מכר מחייב של רכישת דירה, או מכירת דירה, לפי העניין.


לדף הראשי במילון:

מעבר לדף הבית:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat