אתיקה מקצועית של נוטריון

המחוקק הטיל כללי אתיקה מחמירים על נוטריונים בשל חשיבות תפקידו כמאשר מסמכים וחתימות שונים.

הפרת כללי האתיקה נחשבת כעבירת משמעת ובית דין משמעתי רשאי להטיל על נוטריון אמצעי משמעת, כגון: אזהרה, נזיפה, קנס, השהיית תוקף רישיון, ובמקרים חמורים אף ביטול רישיון.

במשרד עורכי דין נוטריון בראשון לציון עמית ורד מקפידים לבצע אישורים נוטריונים באופן מקצועי, בהתאם לחוק הנוטריונים ותקנותיו, לרבות שמירה קפדנית על כללי האתיקה החלים על נוטריון.

לפניכם סקירה קצרה על כללי האתיקה של נוטריונים בישראל.

חוק הנוטריונים קובע כללי אתיקה אליהם כפופים כל הנוטריונים הפועלים בישראל.

הכללים קבועים בפרקים ג’ ו- ה’ לחוק הנוטריונים, כאשר עיקרם, בין היתר:

1. שמירת כבוד המקצוע

על הנוטריון לשמור על כבוד המקצוע ולהימנע מכל התנהלות העלולה לפגוע בו.

2. חובת נאמנות

על הנוטריון לפעול בקשר עם תפקידו בנאמנות ומסירות כלפי הלקוח.

3. איסור פרסומת

בעניין זה הנוטריון כפוף לכללי האתיקה החלים על עורכי הדין בישראל.

4. שימוש בתארים

על הנוטריון להשתמש לציון מקצועו רק בתואר “נוטריון” (או בתואר לועזי מקביל שנקבע בתקנות הנוטריונים).

5. הגבלה על שותפות

נוטריון לא יעסוק במקצועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון ולא ישתפו בהכנסותיו.

6. איסור עיסוק כשכיר

במסגרת תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר.

7. סוד מקצועי

על נוטריון לשמור על סודיות העניינים המגיעים לידיעתו במהלך שירותיו הנוטריונים.

8. איסור שימוש בסמכות לטובת קרובים

נוטריון לא ישתמש בסמכויותיו בעניין של קרובים: עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו, או תאגיד בשליטתו. לעניין זה “קרוב” מוגדר, לרבות: כבן-זוג, הורה, הורה הורה, אח או אחות, צאצא, בני זוגם של הנ”ל, ועוד.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat