ביטול משכנתה / ביטול משכון

במסגרת נטילת הלוואת משכנתה, הבנק למשכנתאות מבטיח את החזר ההלוואה על ידי רישום שעבוד בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או רישום של משכון ברשם משכונות, על הזכויות של הלווה בנכס מקרקעין.

אם הנכס טרם נרשם באופן סופי בטאבו, אזי הבנק ירשום לטובתו (מעבר להערת אזהרה בטאבו ו/או למשכון ברשם משכונות) גם הערה על ‘התחייבות לרישום משכנתא’ (וזאת, עד לרישום המשכנתא עצמה, עם הרישום בטאבו). כגון: הערה בספרי רשות מקרקעי ישראל (מינהל), או בספרי חברה משכנת.

ביטול של השעבוד ו/או המשכון בגין ההלוואה של הבנק למשכנתאות מתבצע לאחר אך ורק עם (בכפוף) ולאחר מועד פירעון מלוא יתרת הסילוק של ההלוואה על ידי הלווה.

על פי רוב, ביטול משכנתא יתרחש בשתי סיטואציות:

  • הלווה סיים להחזיר את כל תשלומי הלוואת המשכנתא לבנק.
  • הלווה מוכר את הנכס ופורע את יתרת הלוואת המשכנתה (לרבות באמצעות כספי התמורה המשולמים לו על ידי הקונה של הנכס, וזאת על חשבון התמורה וישירות לבנק למשכנתאות של המוכר).

על מנת להסיר את הרישום, יש לקבל מאת הבנק למשכנתאות מסמך הנקרא ‘בקשה לביטול משכנתא’ (מיועד לטאבו), או מסמך הנקרא ‘הודעת ביטול משכון’ (מיועד לרשם משכונות), ולהגיש את הטפסים הללו ללשכת רישום המקרקעין, או לרשם משכונות, לפי העניין.

לאחר ביצוע פעולה של ביטול רישום משכנתה, מומלץ להפיק נסח טאבו, וכן תוצאות עיון מרשם משכונות, לפי העניין, על מנת לוודא שהמשכנתה אכן הוסרה בפועל ובאופן סופי במרשם המתאים.

כאשר המדובר על נכס הרשום בספרי רשות מקרקעי ישראל, אשר לגביו נרשמה התחייבות לרישום משכנתא – יש לבטל את המשכנתא גם בספרי רשות מקרקעי ישראל.

וכך, גם במקרה שבו המדובר על דירה הרשומה בספרי חברה משכנת.

לצורך כך, על הבנק להמציא לרשות מקרקעי ישראל או חברה המשכנת, לפי העניין, מסמך ביטול ביחס למשכנתא הנקרא: ‘מכתב שחרור מההתחייבות לרישום משכנתא’.

יצוין, כי (ככלל) הליך של ביטול משכנתה אינו כרוך בתשלום אגרה כל שהיא.

מדובר בפרוצדורה פשוטה ומהירה יחסית, אותה ניתן לבצע באמצעות עורך דין, או אפילו בעצמכם.

חזרה לדף הראשי של המילון:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat