הגבלת סחירות וביטול שיק

אנשים רבים משלמים באמצעות שיק עבור מוצרים (או שירותים) אותם הם רוכשים.

כאשר המוצר (או השירות) אינו מסופק באופן מיידי, רבים נוהגים לכתוב על השיק תאריך פירעון עתידי (לאחר מועד האספקה). הם מניחים, כי כך הם מבטיחים עצמם מפני אי-אספקת המוצר (או השירות) במועד, וכן, כי היה ובסופו של יום בית העסק לא יספק את התמורה, אזי הם יוכלו לבטל את השיק…

ברם, לא כל שיק אפשר לבטל ו/או להימנע מתשלומו!

בדף מידע זה המוגש לכם ע”י משרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד נסביר לכם מתי מותר לבטל שיק, מדוע חשוב להגביל מראש את סחירותו של שיק, למה כדאי לשים לב, ועוד מספר טיפים ודגשים שימושיים בנושא.

התופעה

כידוע, במקרים רבים קורה, כי הספק (או נותן השירות) אינו עומד במועד האספקה של המוצר (או השירות), אשר הוא קריטי לקונה (לדוגמה: הובלה של תכולת דירה בתאריך מסוים), כאשר במקרים כאלה העסקה כבר אינה רלוונטית לקונה; ובמקרים אחרים, האיחור הוא מאוד משמעותי עבור הקונה (לדוגמא: עיכוב בביצוע עבודות שיפוצים בדירה).

למרות האמור, קונה המעוניין לבטל שיק ששולם בגין עסקאות כאלה נדרש, להתפתעתו הרבה, לשלם את מלוא תמורת השיק לאדם אחר (צד שלישי), אשר לא מולו הוא ביצע את העסקה, או לשלם לבנק!

האם הדבר חוקי?

בחלק מן המקרים – התשובה היא חיובית!

כאשר הנך נותן (מושך) שיק (רגיל), מבלי שהגבלת מראש את סחירותו, אזי מקבל השיק (האוחז) רשאי להסב (להעביר) אותו לאחר/ים (צד שלישי, וכן הלאה) באמצעות פעולה פשוטה – חתימה על גב השיק (הסבה). במקרה כאמור, מקבל השיק (האחרון בשרשרת) זכרי לקבל ממך את הסכום הנקוב בשיק (ובלבד שהינו ‘אוחז כשורה’ ובתום-לב), זאת אף אם אינך מכיר אותו ולא קיבלת ממנו את המוצר (או השירות) מאת הספק (או נותן השירות) מולו ביצעת את העסקה.

אנשים רבים סבורים, כי היה והם לא יפרעו שיק, או יבטלו שיק, אותו העבירו לאחר/ים, אזי הם עוברים עבירה פלילית. ברם, לכאורה, הדבר אינו נכון, שכן הדבר מהווה עבירה רק במקרים בהם השיק ניתן בכווה ו/או בידיעה מראש, כי לא ייפרע, או בוטל ללא עילה משפטית מוצדקת, מתוך כוונה להתחמק מתשלום.

מכל מקום, גם ללא עבירה פלילית, אי-פירעון שיק סחיר יכול לסבך את הקונה (או מזמין השירות), שכן מקבל השיק רשאי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל (העלולים לגרום להליכי גבייה ועיקולים, וכן להוצאות משפטיות נוספות וגבוהות).

אז מה עלי לעשות?

בכל שיק שאתה נותן, רצוי להגביל את הסחירות שלו, דהיינו, למנוע את האפשרות החוקית להעבירו לאדם אחר, כאשר לצורך כך, יש לנקוט מספר פעולות פשוטות ביותר בזמן כתיבת השיק:

1. מסמנים קרוס (2 קווים מקבילים) בחלק העליון של השיק.

2. רושמים בתוך הקרוס את המלים “למוטב בלבד” (או “לא סחיר”).

3. מוחקים את המלה “לפקודת” (כך שיישארו רק המלים “שלמו ל[…]”).

הפעולות הללו מונעות העברה של השיק לאחר/ים. וכך, במקרה שלא תקבל את הסחורה (או השירות), באופן מלא, או חלקי (“כישלון תמורה”), אזי אם הספק (או מקבל השירות) ירצה לגבות ממך את השיק, תעמוד לך טענה משפטית, כי הסחורה (או השירות), לא סופקה לך על-פי המוסכם.

לאור האמור, היה ונתת שיק לאדם אחר ובמסגרת העסקה לא קיבלת את התמורה (או שלא קיבלת התמורה המלאה), אזי הנך רשאי  לך לבטל את השיק (עד גובה כשלון התמורה).

בעת מתן שיק, מומלץ לבצע את כל הפעולות דלעיל, שכן לפי פסיקת בתי-המשפט, במקרים מסוימים ביצוע חלקי ו/או לא מדויק, עשוי לגרום לכך שתחויב לשלם את תמורת השיק!

לדוגמה: נפסק, כי מחיקת המלה “לפקודת” בשיק ‘פתוח’, אינה מספקת, שכם “לפקודת” אינו הכרחי לצורך סחירות השיק, שכן אין די במחיקת מילים, שקיומן על גבי השטר אינו הכרחי לצורך הפיכת השיק למסמך סחיר, כדי לשלול את תכונת הסחירות מהשיק (זה אינו גילוי “מפורש, גלוי ופשוט” של כוונת הצדדים).

בנוסף, גם אם יש לאותו אדם חוב הנובע מעסקה אחרת, הנך רשאי לבטל את השיק (טענת קיזוז).

זאת ועוד, עילות הביטול האמורות, מצטרפות לעילות ביטול אחרות לפי הדין, כגון: זיוף, גניבה, הוצאת השטר בנסיבות פליליות וכו’, המפקיעות את תוקפו של שיק.

כיצד מבטלים שיק?

הוראה בדבר ביטול שיק היא הוראה שבעל חשבון מעביר לסניף הבנק, האוסר על הבנק לפרוע שיק מסוים, אשר בעל החשבון משך. מאותו רגע, מחויב הבנק להיענות להוראה כאמור, ולא לכבד את השיק. היה וההוראה ניתנה לאחר הפקדת השיק, יוחזר השיק באמצעות סניף הבנק שלך ויצוין, כי הסיבה: “נתקבלה הוראת ביטול”.

ככלל, כדי לחייב את סניף הבנק שלא לכבד שיקים, יש למסור את הוראת הביטול לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר התאריך שבו הופקד השיק בסניף הבנק (ובכל מקרה, לפני זמן הפירעון בפועל).

על פי סעיף 3א. בהוראת הבנקים (שירותים ללקוח / עת חיוב וזיכוי בצ’קים), התשנ”ב-1992, יתרה של שיק שהוצג (הופקד בחשבון הבנק) נחשבת בבחינת יתרה זמנית (נהוג לכנותה “יתרה על תנאי”), וכך בפרק זמן של 3 ימי עסקים מיום שהשיק נסלק, ורק לאחר מכן מזוכה החשבון באופן סופי (הערה: משך הזמן האמור יכול להיות ארוך יותר במקרים מסוימים: חגים של מגזרי מיעוטים, עיכובים המותרים במסלקה, שביתה בבנקים, ועוד).

מספר טיפים נוספים

1. חשוב לעשות עסקאות אך רק עם בתי עסק ידועים, אמינים והוגנים.

2. אם לא מקבלים את המוצר (או השירות) במעמד הרכישה, שלם בשיק דחוי “למוטב בלבד”.

3. רצוי להזמין מראש מהבנק פנקס של שיקים בלתי סחירים.

4. ביטול שיק מחייב זהירות משפטית. מומלץ לא לעשות כן ללא ייעוץ  מקצועי פרטני וספציפי;

חשוב לזכור, כי ניתן להזמין בבנק פנקסי שיקים, אשר סחירותם מוגבלת מראש (המינוח “למוטב בלבד” יירשם בהדפסה על השיק). המחיר זהה למחיר פנקס רגיל. וכך, תמנע האפשרות שתשכח להגביל את הסחירות.

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בראשון לציון? משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat