הגרלות מסחריות בבית עסק

במאמר זה נידרש לשאלה האם מותר או אסור לערוך הגרלה מסחרית.

לדוגמה: בעל עסק מעוניין להגריל כרטיס טיסה בין הקונים השונים, כאמצעי שיווק וקידום מכירות, האם הגרלה זו עומדת בדרישות הדין או לאו?

ובכן באופן כללי במדינת ישראל עריכת הגרלה אסורה.

סעיף 224 לחוק העונשין תשל”ז–1977 (להלן “החוק”) קובע איסור מפורש על עריכת משחקים אסורים והגרלות.

וזו לשון החוק:

“בסימן זה –

“משחק אסור” – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

“מקום משחקים אסורים” – חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסוימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת;

“הגרלה” – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.”

לעניינו וכמצוין לעיל, הגדרת החוק מציינת מפורשות, כי לא ניתן לערוך הגרלה על פיה ניתן לזכות בכסף/שווה ערך כסף או טובת הנאה.

אולם, לקביעה זו קיימת החרגה המצויה בסעיפים 230-231 לחוק, שם מציין המחוקק נסיבות מיוחדות על פיהן ניתן יהא לקיים הגרלה מסחרית.

סעיף 231 (א’) (1)לחוק קובע, כי האיסור על עריכת הגרלות לא יחול על “על סוגי הגרלות או על הגרלה מסוימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך”.

כלומר, בהודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות, שפרסם משרד האוצר  מה-1 לינואר 2010 מצוין, כי ניתן היתר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ובהיתר זה אף מצוינים התנאים לקיומה (להלן:”ההיתר”).

“הגרלה לפרסומת מסחרית” –

ניתן לערוך מבצע הגרלות לפרסומת מסחרית בתנאי, שבצועה של ההגרלה מיועד לעודד מכירות או אספקת שירותים של בעל העסק.

“הגרלה מיידית” –

ניתן לערוך הגרלה לפרסומת מסחרית בה המשתתף חושף באופן מיידי את תוצאות ההגרלה לגביו ע”י גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת הדומה במהותה.

התנאים לעריכת הגרלה מסחרית –

 • עריכת הגרלה מותנית בכך,כי מבצע ההגרלה יארך לא יותר מ-120 ימים רצופים. כאשר היום הראשון הוא יום פרסום הגרלה והיום האחרון הוא יום עריכת ההגרלה האחרונה ע”י עורך ההגרלה.
 • עריכת הגרלה מסחרית מותנית במינויו של מפקח. מפקח יכול להיות כל עורך דין או רואה חשבון. חשוב לציין, כי מינוי המפקח הוא מינוי אישי ומגיע לסיומו לאחר מילוי כל התחייבויותיו על פי ההיתר. כמו כן, על המפקח חלה חובה להודיע לרכז ההגרלות המסחריות במשרד האוצר על הסכמתו לשמש כמפקח ההגרלה וזאת לפחות 14 ימים קודם לתחילת מבצע ההגרלה.
 • תפקיד המפקח – בין תפקידי המפקח כלולים בין היתר העניינים הבאים:
  • אישור תקנון ההגרלה.
  • הכנה והגשה של דו”ח סיום ההגרלה לרכז ההגרלות במשרד האוצר.
  • פיקוח על תכני פרסום, ככל שהם נוגעים להגרלה
  • פיקוח על פרסום התוצאות.
  • פיקוח על חלוקת הפרסים.
 • לא ניתן לקיים יותר מ-2 הגרלות מסחריות בכל שנה קלנדארית, וכן בין הגרלה אחת לשנייה חייבים לחלוף לפחות 120 ימים (מיום עריכת ההגרלה האחרונה).
 • על עורך ההגרלה (בעל העסק) לפרסם את תקנון המבצע.
 • לא ניתן לבקש כסף או שווה ערך כסף כדי להשתתף בהגרלה.
 • חל איסור להעלות מחירים על מוצר או שירות סמוך לפני עריכת ההגרלה.
 • חל איסור על השתתפות מקורבים ובני משפחה.
 • חל איסור על הטעיה של משתתפי ההגרלה בעניין מהותי הקשור להגרלה.
 • תקנון – בכל מבצע הגרלות מסחריות חלה חובה על קיום תקנון, שבו יפורסמו פרטים/תנאים הקשורים לעריכת ההגרלה כגון: שם עורך ההגרלה (שם החברה), שם המפקח, מי זכאי להשתתף בהגרלה, תקופת המבצע, הפרס/ים, כיצד והיכן מתבצע פרסום המבצע ותוצאות ההגרלה ועוד.

לסיכום –

ניתן לקבוע, כי כל עוד עומד עורך ההגרלה המסחרית בדרישות החוק וההיתר הכללי לעריכת הגרלות מסחריות של משרד האוצר, ניתן לערוך הגרלה מסחרית לצורכי שיווק וקידום מכירות.

_______________________

המאמר נכתב ע”י עורך דין לעסקים שי סופר, מנהל המחלקה המסחרית במשרד.

אין לראות במאמר זה כתחליף לייעוץ משפטי על חוקיות עריכת מבצע הגרלות מסחרי והמלצתנו היא להתייעץ עם עו”ד הבקיא בעניינים אלו טרם עריכת הגרלה כל שהיא.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat