הסכם גישור / הסכם גישור גירושין

כללי

במהלך פגישת גישור גירושין ראשונה, משהוסכם על הצדדים לקיים ביניהם הליך גישור גירושין, מקובל לחתום על הסכם גישור, כלומר, הסכם בין הצדדים עצמם לבין המגשר, המסדיר את מתכונת קיום הליך הגישור, אופן התנהלות הצדדים במהלך הגישור, כללי התנהגות בגישור, המאפיינים של הליך הגישור, שכר טרחתו של המגשר, ועוד.

עסקינן בדרך-כלל בהסכם קצר יחסית, אשר מטרתו העיקרית היא לקבוע מסגרת התנהלות, המובנת וברורה לשני הצדדים המגושרים, בכל הקשור עם ניהול הליך גישור גירושין ביניהם.

הסכם גישור גירושין נחתם ע”י הצדדים, וכן ע”י המגשר עצמו, ולמעשה, מכאן יוצאים לדרך…

תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ”ג-1993, כוללות תוספת ובה “הסכם גישור מצוי”, המשמש בגדר המלצה לנוסח של הסכם גישור, כאשר כל מגשר יכול להשתמש בו /או להכניס בו שינויים והתאמות ספציפיים, לפי שיקול דעתו, בהתאם לניסיונו, ראייתו העצמאית, צורכי הצדדים, וכו’.

הסכם גישור מצוי – הקבוע בתקנות הגישור

עמית ורד, משרד עורכי דין, נוטריון וגישור מתכבדים להביא להלן לעיונכם את נוסח הסכם הגישור המצוי, כפי שמופיע בתוספת לתקנות בתי המשפט בנושא גישור.

“ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר

1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

2א. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

3. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.

4. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.

5. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

6. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

7. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.

8. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.

9. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.

10. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

11. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

(א) המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;

(ב) המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

(ג) המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

(ד) המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.

12. המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.”

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat