הסכם ממון, פטירה, צוואה וירושה - מדריך משפטי

מה ההבדל בין הסכם ממון וצוואה? • האם הסכם ממון גובר על צוואה, או להיפך?

מהו הפתרון המשפטי המומלץ?

מבולבלים? כל התשובות – כאן במאמר!

מדריך בנושא הסכם ממון וצוואה

כללי

צוואה והסכם ממון הם שני כלים משפטיים נפרדים, המשלימים האחד את השני.

הרבה אנשים נוטים להתבלבל ביניהם…

הסכם ממון – 

קובע את היחסים הממוניים של בני זוג, כלומר, איזה רכוש יהיה שייך לכל צד בנסיבות של פקיעת הקשר הזוגי עקב פרידה או גירושין, או מחמת פטירה (ובמקרה האחרון הכוונה איזה רכוש ייכלל בעיזבון שלו).

צוואה – 

קובעת מי יהיו יורשיו של אדם שהלך לבית עולמו, וכיצד יחולק עיזבונו ביניהם (מי יקבל מה מתוך העיזבון).


הסכם ממון מול צוואה

במאמר זה נסקור עבורכם בקצרה את ההבדלים והתנגשות המשפטית הבעייתית האפשרית בין הוראות של הסכם ממון לבין הוראות של צוואה (ולחלופין, חוק הירושה, בהיעדר צוואה).

לתשומת לב, עסקינן סוגיה מורכבת ומסועפת מבחינה משפטית, ולפיכך טרם ביצוע כל פעולה מומלץ להיוועץ באופן אישי עם עורך דין להסכם ממון, המומחה גם לתחום של דיני צוואה וירושה.

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 מתייחס לזכות של בן הזוג להליך של איזון משאבים, הכוונה – לנושא של חלוקת כלל הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין, לרבות במקרה של חיים משותפים, לגבי בני זוג ידועים בציבור (כפי שהוחל ונקבע בפסיקה לעניין זה) בפקיעת הנישואין וקובע (בס”ק א’), כך:

“5. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג […] זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט:

(1). נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(2). […];

(3). נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם […].”

הדרך היחידה להתנות על הוראות החוק היא בעריכה של הסכם ממון.

בפועל, במקרים רבים, בני זוג המעוניינים לערך הסכם ממון חפצים לעתים לכלול במסגרת הוראותיו של ההסכם גם סעיפים שונים המתייחסים לא רק למצב של פקיעת הקשר עקב פרידה ו/או גירושין, אלא להסדיר את המצב של פטירת מי מהם, במטרה להגן על הצד השני ולהבטיח את עתידו הכלכלי להמשך חייו ושנותיו…

הווה אומר, כי סעיפים מסוג זה עשויים להיות מעין “צוואתיים” (בהיותם מתייחסים לירושה עתידית), ובכך עלולים לעמוד בסתירה אל מול הוראות של צוואה, או חוק דיני הירושה הכלליים, כפי שנראה להלן.

דוגמאות להתנגשות בין הסכם ממון ובין צוואה

כדי להבין טוב יותר למה הכוונה, נגיש לכם כאן מספר דוגמאות להוראות בעייתיות, העשויות לגרום להתנגשות בהוראות של הסכם ממון ושל צוואה.

דוגמה ראשונה

הוראת הסכם ממון על ירושה לפיה –

כל עוד אנחנו בחיים, הדירה הרשומה על-שם שנינו בטאבו שייכת לשנינו באופן שווה, וכך יהא גם במצב של גירושין (הדירה תימכר ותחולק באופן שווה בינינו).

עם זאת, במקרה שאני אלך אל בית עולמי לפניה, אני מתחייב שאשתי תקבל במתנה את כל זכויותיי בדירה (המחצית שלי), כדי שיהיה לה היכן לגור עד שארית ימיה (ולהיפך).

דוגמה שנייה

הוראת הסכם ממון לפיה –

כל עוד אנחנו בחיים, הדירה הרשומה על-שם שנינו בטאבו שייכת לשנינו באופן שווה, וכך יהא גם במצב של גירושין (הדירה תימכר ותחולק באופן שווה).

עם זאת, במקרה שאני נפטר לפניה, אני מתחייב שאשתי תוכל להתגורר בדירה עד שארית ימיה, וכן במקרה שתעבור מהדירה למקום אחר, תהיה זכאית לקבל את כל דמי השכירות (כולל בגין המחצית שלי) עד יום מותה (ולהיפך).

דוגמה שלישית

הוראת הסכם ממון לפיה –

כל עוד אנחנו בחיים, כל אחד זכאי לכל הזכויות שייצברו בפנסיה ובקרנות השתלמות שלו, וכך יהא גם במצב שנתגרש, אגב הפרדה רכושית מלאה לעניין זה (כלומר, לא יבוצע איזון משאבים וחלוקה שווה).

עם זאת, במקרה שאני נפטר לפני אשתי, בעודנו נשואים וחיים יחדיו, היא כן תהא זכאית לקבל את ההפרש של יתרת הזכויות הפנסיוניות שלי, לעומת שלה (מאחר ושוויין של זכויותיי גבוה יותר).

דוגמה רביעית

הוראת הסכם ממון לפיה –

כל עוד אנחנו בחיים, הרכב ג’יפ הרשום על-שמי ושבעלותי הבלעדית עוד מלפני הנישואין יהיה שייך אך ורק לי ולאשתי לא יהיו זכויות לגביו במקרה של גירושין.

עם זאת, במקרה שאני נפטר לפניה, היא תוכל לנסוע על הג’יפ כאוות נפשה ולעשות בו שימוש למשך 5 שנים ממועד פטירתי (ורק אח”כ יוכלו יורשיי למכור אותו וכו’).

דוגמה חמישית

הוראת הסכם ממון לפיה –

כל עוד אנחנו בחיים, הדירה שבבעלותי ואותה ירשתי מסבתי עליה השלום, לפני כשנה, היא שלי בלבד, וכך גם יהיה המצב בגירושין מאשתי.

עם זאת, במקרה שאני נפטר לפני אשתי, אני מעוניין ומתחייב, כי הדירה האמורה תעבור במתנה גמורה ומלאה לאשתי בלבד.


הבעייתיות המשפטית של הוראות מסוג זה

המכנה משותף לכל ההוראות הללו הוא, כי הן למעשה קובעות את עצם ואופן חלוקת הרכוש ו/או הזכויות של אדם במקרה של פטירתו, כלומר, מהוות התחייבות מצדו כלפי בן הזוג הנותר בחיים למתן ירושה עתידית, בדומה להוראות של צוואה, כלומר, הסכם ממון כזה כולל בתוכו  בפועל ומשלב בין הוראות של הסכם ממון לבין הוראות של צוואה וירושה עתידית.

הבעיה מסתבכת עוד יותר, כאשר מסתבר, כי אותו בן זוג שערך את אותו הסכם ממון, בשלב כל שהוא בחייו, בין אם לפני עריכת הסכם הממון ובין אם אחר-כך, גם ערך גם צוואה, אשר הוראותיה סותרת את הוראותיו של הסכם הממון (כלומר, בהסכם הממון הוא התחייב להעביר זכויות לבן הזוג, אך בצוואה הורה לצוותם לילדים, או באופן שונה, וכו’).

במקרים כגון דא, עשויות להתעורר הסוגיות הבאות: האם הסכם הממון גובר על הצוואה, או להיפך? האם הסכם הממון יהווה תחליף לצוואה? האם ההוראות “הצוואתיות” של הסכם הממון תקפות? האם התשובה טמונה בנתון של איזה מסמך נערך מאוחר יותר מבינת לוח הזמנים?

סעיף 8 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 קובע,  מתייחס לסוגיה של ירושה עתידית, וקובע כהאי לישנא:

“8. עסקאות בירושה עתידה

(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.

(ב) מתנה שאדם שנותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בתוקף אלא אם נעשתה בצוואה על פי הוראות חוק זה.”

לאור האמור, לכאורה, קיימת סתירה בעייתית ביותר בין ההוראות של חוק יחסי ממון המאפשרות לבני זוג לקבוע, בדרך של עריכת הסכם ממון, חלוקה שונה של רכוש מההסדר הקבוע בחוק עצמו, ובין האיסור בדבר ירושה עתידית כקבוע בחוק הירושה, לפיו אין אדם יכול להתחייב לגבי ירושתו העתידית.

הרציונל של פסיקת בית המשפט העליון (ראה, למשל: הלכת ברדיגו) היא, כי על-פי עקרון העל במשפט הישראלי, רצונו האחרון של אדם מה ייעשה עם רכושו בלכתו לבית עולמו חייב להיות תמיד חופשי, כלומר, הוא רשאי לצוות את רכושו כרצונו ואף לשנות את צוואתו, בכל עת, לפי שיקול דעתו.

משכך, הסכם ממון אינו גובר על צוואה. במצב בו אדם מתחייב בהוראה של הסכם ממון להעביר ו/או לתת במתנה רכוש, כאשר התחייבות זו נעשית עוד בחייו, עסקינן למעשה בהתחייבות בדבר ירושה עתידית (שכן מתייחסת למה יקרה בפטירתו), כך שאינה תקפה (בטלה מדעיקרא).

פסיקת בתי המשפט במקרים שנדונו, במסגרתם התגלעה מחלוקת עקב סתירה בין הוראותיו של הסכם ממון ובין הוראותיה של צוואה, וכן במקרים בהם הסכמי ממון כללו סעיפים “צוואתיים” הייתה, כי הסכם ממון אינו גובר על צוואה, וכי גם לא יכול לכלול התחייבויות לירושה עתידית, בניגוד לסעיף 8(א) לחוק הירושה.

יש להיזהר, איפוא, בניסוח של הסכמי ממון ולהיות ערים לבעייתיות האמורה לעיל, ואין לכלול בהסכם ממון סעיפים “צוואתיים”, שאחרת תוקפם המשפטי יהא בטל מדעיקרא.


הפתרון המומלץ = שילוב של עריכת הסכם ממון וצוואה

לאור המורכבות של הנושא, כפי שהובא לעיל, חשוב מאוד להקפיד על ניסוח מקצועי של הסכם ממון, באמצעות עורכי דין מומחים לדיני משפחה, כלומר, הבקיאים הן בתחום.

במידה והנכם מעוניינים לערוך הסכם ממון ולכלול בו הוראות עתידיות של חלוקת רכוש השונה מהחוק למקרה של פטירה (להבדיל ממצב של גירושין, שבו הצדדים חיים ויכולים להעניק את רכושם, לפי שיקול דעתם), כלומר, לקבוע מנגנון חלוקה השונה ממצב הזכויות הקיים בפועל במהלך החיים, מומלץ לעשות כן בדרך של עריכת צוואה.

הפתרון הנכון והטוב ביותר, אם כך, הנותן מענה לבעיה ובטחון משפטי, כמו גם שקט נפשי לבני הזוג, הוא לבצע במקביל שילוב של עריכת הסכם יחסי ממון וצוואה, בהתאמה מלאה ומדויקת.

סנכרון מלא ומקצועי בין הסכם ממון וצוואה יעניק לכם ודאות משפטית.


יצירת קשר

יש לכם שאלה בנושא? מעוניינים לקבל הצעת מחיר לעריכת הסכם ממון ו/או צוואה?

נשמח לסייע לכם בכל עניין.

מוזמנים ליצור קשר עוד היום עם משרדנו.

לייעוץ ו/או תאום פגישה – התקשרו: 03-9499555

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat