התיישנות בתביעות ליקויי בניה

בתביעה בגין ליקויי בניה אשר עילתה אי התאמה ו/או ליקויי בניה בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל”ג-1973, אנו כפופים להוראות חוק המכר.

כלומר, במקרה של ליקוי בניה גלוי יש להודיע למוכר על כך בתוך שנה מהיום שבו נמסרה החזקה בדירה לרשות הקונה, ובמקרה של ליקוי נסתר – בתוך זמן סביר מגילוי הליקוי. כל זאת על מנת שקונה יוכל להסתמך על אי ההתאמה ויהיה זכאי ליהנות מהגנת החוק.

במסגרת תביעות ליקויי בניה אשר עילתן עוולת רשלנות חלים כללים אחרים. למעשה אין דיני הרשלנות מחייבים את הקונה להודיע לקבלן על ליקוי כל שהוא בדירה עד שנה, וממילא ואין משמעות להודעה לקבלן כלל.

בתובענה לפי דיני הנזיקין, חלים כללי ההתיישנות וחוק ההתיישנות.

חוק ההתיישנות, תשי”ח-1958 קובע, כי תביעה (שאינה בנושא מקרקעין) אשר לא הוגשה בגינה תובענה לבית המשפט מתיישנת בחלוף 7 שנים.

ברם, לפי סעיף 8 לחוק יכול שתחילתה של תקופת ההתיישנות תידחה בהתקיים נסיבות מסוימות.

לדוגמה, במידה ונעלמו מהתובע ולא היו ידועות לו קודם לכן העובדות אשר מהוות את עילת התובענה שלו, זאת מסיבות אשר לא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה התובע למנוע אותן, אזי תתחיל תקופת ההתיישנות רק החל מהיום שבו נודעו לתובע העובדות הרלוונטיות הללו.

אלא שפקודת הנזיקין מוסיפה על האמור לעיל וקובעת גם קביעה חשובה לעניין מועד היווצרות עילת התביעה. סעיף 89 לפקודת הנזיקין קובע, כי היום שנולדה עילת התובענה לגבי נזק אשר נגרם על ידי הקבלן הוא היום שבו נגרם הנזק. ואם לא נתגלה הנזק ביום שאירע – היום שבו נתגלה בפועל הנזק. כלומר, במקרה כזה תתיישן התובענה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק.

במלים אחרות, פקודת הנזיקין מאפשרת להגיש תביעה בגין ליקויי בניה גם אם לא עמדנו בתקופות האמורות בחוק המכר וגם אם לא הודענו לקבלן על ליקויי בניה בתוך הזמנים הקבועים בחוק המכר (דירות).

הוראה דרמטית זו של החוק המאפשרת לנו בנסיבות מסוימות להגיש תביעת ליקויי בניה בלי קשר למועדים הקבועים בחוק המכר ומבלי שאנו כבולים לנטל ההוכחה שכרוך בהטלת האחריות על הקבלן בשל אותו ליקוי.

ניתן דוגמה להבדל בהתיישנות מכוח חוק המכר בין פקודת הנזיקין:

לפי חוק המכר לפי פקודת הנזיקין
תקופת הבדק שנתיים אין
הודעה לקבלן חובה להודיע תוך זמן סביר מיום הגילוי אין חובת הודעה
תקופת אחריות 3 שנים נוספות אין הגבלה
התיישנות התביעה במידה ועמדנו בכל הוראות החוק – תלוי ברכיב הנתבע 7 שנים

לסיכום, חשוב מאוד לבצע הכנה מוקדמת לפני הגשת כתב תביעה בשל ליקויי בניה ולחשוב גם על היבטים של התיישנות על מנת שהקבלן לא ימצא את הפרצה לדחייתה של התביעה על הסף.

הסכנה הכרוכה בהגשת תביעה אשר התיישנה ברורה. אחרי שהשקעתם כספים רבים בהכנתה של התביעה, במומחים ובייעוץ משפטי, השקעתכם יכולה לרדת לטמיון.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    שינוי גודל גופנים
    WhatsApp chat