ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת העברה ללא תמורה

לחתימת ייפוי כוח בלתי חוזר בהסכם מתנה יש שתי מטרות עיקריות: הראשונה – ביצועית, קרי, לשרת את עורך הדין המטפל על מנת שיוכל להשלים את כל הפעולות הכרוכות במימוש עסקת המתנה ורישום העברת הזכויות בטאבו (או במרשם המתאים). השנייה – משפטית, קרי, לגבש התחייבות בלתי חוזרת מצדו של נותן המתנה כלפי נותן המתנה.


סעיף 6 לחוק המתנה, התשכ”ה-1968 (להלן – “חוק המתנה”) קובע:

“דרכי ההקניה

6. בעלות בדבר המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל – בהודעת הנותן למקבל על המתנה; והכול כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון.”

לגבי זכויות במקרקעין, הרי שאותן “הוראות מיוחדות” מצויות בסעיף 7 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, הקובע לענייננו:

“גמר העסקה

7. (א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום.

    (ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.”

מאחר ובין מועד חתימת עסקת מתנה ובין מועד הרישום בטאבו ישנו פער זמנים, הרי שכל עוד העברת דירת מתנה לא נרשמה בטאבו העסקה לא הושלמה ועסקינן רק ב”התחייבות לתת מתנה”.

סעיף 5 לחוק המתנה קובע, כי במקרים מסוימים המתחייב לתת מתנה רשאי לחזור בו מהמתנה, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף זה.

“התחייבות לתת מתנה

5.    (א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

(ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

(ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.”

כעולה מן המקובץ לעיל, החתימה על תצהירי עסקת מתנה, וכן החתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר להענקת הזכות במקרקעין ללא תמורה לצורך פעולות הרישום בטאבו, היא “התחייבות לתת מתנה”, אולם רק הרישום עצמו בטאבו מהווה “גמר עסקה”.


נפקותו של ייפוי כוח בלתי חוזר

במספר תיקים שנדונו בערכאות עלתה השאלה, לעניין זכותו הלכאורית של נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה הייתה – האם המתנה הגלומה בייפוי הכוח מהווה רק “התחייבות לתת מתנה”, או שבחתימה על ייפוי כוח, אשר הוא בלתי חוזר, גם מוותר המעביר על זכות החזרה שלו מהמתנה, המוקנית לו לפי סעיף 5(ב) לעיל?

בשורה של פסקי דין, בית המשפט העליון השיב על השאלה דלעיל בחיוב.

לפיכך, במסגרת ביצוע עסקת העברת דירה ללא תמורה, ככל שהצדדים אמנם מעוניינים לקבוע ביניהם מראש שהמתנה היא בלתי הדירה וסופית, מומלץ בחום שנותן המתנה יחתום במקביל, כבר במועד חתימת העסקה עצמה, גם על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הנעבר בפני עורך הדין המטפל בעסקה.

לחזרה/מעבר לדף הראשי הקטגוריה – לחצו על הקישור.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat