מישפטיפ: עדכון פסיקה לגבי קניית דירה מקבלן

לאחרונה ניתן פסק דין מעניין וחשוב בתיק בעניין היועמ”ש נגד חברת שיכון ובינוי, במסגרתו ביטל בית המשפט לענייני חוזים אחידים (השופט משה סובל) סעיפים רבים בנוסח של הצעת הרכישה וחוזה מכירת דירה של חברת שיכון ופיתוח לישראל בע”מ, בקובעו כי תנאים מסוימים מקפחים רוכשי דירות, ולפיכך יש לבטלם ו/או לשנותם.

להלן נגיש לכם מספר דוגמאות בולטות לסעיפים כאמור שנקבעו כמקפחים:

 • אין להתנות הצעת רכישת דירה מטעם הקונה באישור חד-צדדי של הנהלת החברה. זהו תנאי מקפח, מאחר והקונה מסתמך על ביצוע העסקה, ולכן במידה והחברה תרצה להתחרט, יהווה הדבר פעולה בחוסר תום-לב. בנוסף, נקבע, שיש להגביל את פרק הזמן בו החברה תהא מחויבת לאשר בפני הקונה את הצעתו, וכי סירוב יהא כפוף לקריטריונים ברורים ושנקבעו מראש.
 • אין להתנות ביטול הצעת רכישה בחתימת הקונה על הצהרות ומסמכים מטעם החברה, אלא עליה להשיב לו את כספו (בניכוי דמי טיפול), בתוך 7 ימים ממועד הודעתו על הביטול, בצירוף הצמדה וריבית.
 • אין לקבוע בחוזה המכר, כי במקרה שהקונה יבקש לבצע שינויים ו/או תוספות בדירה הוא יופנה לקבלן המבצע, ושלחברה לא תהא אחריות בעניין.
 • סעיף המתיר לחברה קבלנית להקים בבניין משותף חדרי טרנספורמציה (חשמל), תקשורת וגז במיקום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחשבות בקוני הדירות (ועשויה להיות לכך השפעה על ירידת ערך הדירה), אף הוא תנאי מקפח.
 • עניין בעייתי אחר היה סעיף לפיו הקונה אינו רשאי למכור את הדירה טרם קבלת החזקה בה, אלא בכפוף לקנס כספי ובית המשפט הורה שזהו תנאי מקפח, וכי אין לאסור מכירת הדירה כאמור באופן גורף, אלא החברה תוכל להתנגד לכך רק מטעמים סבירים.
אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat