מתי חובה לאשר הסכם ממון?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן – “חוק יחסי ממון”), קובע, כי במקרים שלהלן חובה לאשר הסכם ממון, על-מנת ליתן לו תוקף חוקי:

עם זאת, במקרים שלהלן אין חובה לאשר הסכם ממון:

  • הסכם ממון בין ידועים בציבור.
  • הסכם ממון בין בני זוג חד-מיניים (שאינם נשואים)

מדוע חייבים לאשר הסכם ממון?

לעניין זה, חוק יחסי ממון, קובע, כך:

“1. הסכם ממון הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-  ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

2. אישור ואימות (תיקון: תשנ”ה)

(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה  אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את  משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג) בהסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את  משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק-דין גירושין על ידי בית הדין, דינו  כדין הסכם-ממון שאושר לפי סעיף זה.”

צא ולמד, כי כדי שלהסכם ממון (ולשינוי בו) יהא תוקף חוקי, יש לאשרו לפי הדרכים המפורטות לעיל.

ככלל, הפסיקה של בתי המשפט בסוגיה הנדונה מבהירה היטב, כי אקט האישור המשפטי של הסכם ממון מהווה עניין מהותי ולא ראייתי, או פרוצדורלי גרידא, דהיינו, בלעדיו הסכם הממון ייחשב כאילו לא נעשה כלל ועיקר ולמעשה אין לו תוקף משפטי מחייב.

הסכם ממון בין בני זוג, אשר מקבל תוקף ע”י בית משפט, מקבל למעשה תוקף כפול, כלהלן:

  • הראשון: עצם היותו הסכם בכתב ובחתימת הצדדים – מהווה התקשרות חוזית מחייבת.
  • השני: עצם אישורו של ההסכם ע”י הגורם המוסמך – נותן לו גושפנקה משפטית של פסק דין.

המניעים של המחוקק בכך שמחייב את בני הזוג בפני רשות מוסמכת (בית משפט, בית דין רבני, רשם נישואין, או נוטריון, לפי העניין) הם כדי שלצורך מתן תוקף להסכם ממון, יש לוודא, כי אכן ההסכם נעשה ע”י הצדדים ונחתם מרצונם הטוב והחופשי, ללא כל לחץ ו/או כפיה ו/או אונס ו/או מרמה ו/או השפעה בלתי הוגנת, וכי הצדדים אמנם מבינים היטב את תוכנו של הסכם הממון ומשמעותו ותוצאותיו המשפטיות.

כאשר הסכם מאושר בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, או במשרדו של עורך דין נוטריון, הם אמורים להקריא בפני הצדדים את ההסכם במלואו (ולמצער, לעבור עמם בקצרה על הוראותיו העיקריות), וכן להסביר ו/או לוודא מול הצדדים, כי הם מבינים לעומק וכהלכה את ההסכם והתחייבויותיהם ההדדיות במסגרתו. לא מדובר באקט של אישור פורמלי, אלא יש לדאוג שהצדדים באמת ובתמים מבינים את ההסכם, לרבות אפשרות של ביצוע וידוא מולם ע”י הפניית שאלות, כדי לאמת את הדבר בפועל.

ההוראות הללו בדבר אישור ההסכם, נקבעו ע”י המחוקק כדי להוות מנגנון בטחון, כי הסכם הממון יהא הוגן ולא מקפח באופן קיצוני ו/או נוגד את תקנת הציבור ו/או בלתי חוקי וכיו”ב, כך שמי מהצדדים עשוי להיפגע ממנו בעתיד, במקרה של גירושין וכו’. הסכם כאמור לא יאושר.

כאמור, החובה לאשר הסכם ממון בפני רשות מוסמכת אינה ראייתית ופרוצדורלית גרידא, אם כי מהותית, ואף אין אפשרות להתנות עליה ו/או להימנע ממנה. הפרוצדורה הזו של אישור הסכם ממון בין בני זוג מיועדת להבטיח, הצדדים אמנם מודעים היטב לתוכנו של הסכם הממון, משמעותו ותוצאותיו המשפטיים, שכן ממועד אישור ההסכם ואילך ההסכם הופך לפסק דין תקף, אשר יהא ניתן לאוכפו בעתיד במסגרת ערכאות המשפטיות, כמו כל פסק דין, לכל דבר ועניין.

בית המשפט בישראל חזרו וקבעו בפסיקה מושרשת היטב, כי הסכם ממון הוא סוג של חוזה ייחודי, במובן שהינו גובר על כל הסכמה אחרת בין בני זוג, וכן גובר על ההסדר החוקי של חלוקת הרכוש, הקרוי – איזון משאבים, לפי חוק יחסי ממון, הקובע באופן ברור ומפורש, כברירת מחדל, כי כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין של בני הזוג הוא משותף לשניהם ובר איזון (דהיינו, יש לחלקו באופן שווה) במקרה של פקיעת הנישואין, בכל מועד בעתיד. אך ורק באמצעות הסכם ממון ניתן להתנות על ההוראות האמורות.

עוד יש לציין, כי בהיותו של הסכם ממון הן חוזה והן פסק דין מחייב ותקף, קשה מאוד לתקוף אותו ולבטל אותו בהמשך, אלא בנסיבות מאוד חריגות, עם נטל הוכחה מחמיר ביותר.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat