תשלום ועד בית / דמי ועד הבית

כללי

הנושא של תשלום ועד בית (הקרוי גם: “דמי ועד”) מוביל במקרים רבים למחלוקות וסכסוכי שכנים.

בדף מידע זה המוגש לכם ע”י משרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד, נסביר לכם את הנושא.

אנו מקווים שהמידע יהא לכם לתועלת.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או בעיה משפטיים, הנוגעים להתמחותנו בנושאי מקרקעין ונדל”ן.

הוראות החוק לגבי תשלום ועד בית

לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, כל בעל דירה בבית הרשום כבנין משותף, חייב לשאת בהוצאות הדרושות לצורך החזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים הרלוונטיים.

נשיאת ההוצאות מתבצעת לפי חלקו היחסי של כל בעל דירה ברכוש המשותף.

“החזקה תקינה” – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

כלומר, תשלום ועד בית משולם בגין הדרוש בקשר עם “החזקה תקינה” של הבניין ובעקרון לא נועד לכסות עניינים אחרים ו/או נוספים.

להלן נביא לעיונכם את הנוסח המלא של סעיף 58 לחוק:

“58. נשיאת הוצאות

(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, “החזקה תקינה” – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יהיה בעל דירה חייב, בשל חלק מסוים של הרכוש המשותף שהוצמד לדירתו או בשל חלק חיצוני לדירה, המהווים חלק מהדירה לפי רישומה, בהשתתפות בהוצאות הדרושות לחימום מים או להסקה ולהחזקה התקינה של המערכת המרכזית לחימום מים או להסקה, אם החלק האמור אינו מחובר למערכת המרכזית לחימום כאמור אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת.”


חישוב דמי ועד בית לפי גודל הדירה

כעולה מנוסח סעיף 58 לחוק, החלק היחסי בהוצאות השוטפות (כלומר, תשלום ועד הבית) נקבע לפי שטחה של כל דירה ודירה, כך, שבעקרון, ככל שהדירה גדולה יותר, כך גם חלקו היחסי של בעליה בתשלום הוא גבוה יותר, וככל שדירה היא קטנה יותר, כך גם חלקו היחסי של בעליה הוא קטן יותר.

כדי לדעת מהו החלק היחסי של כל דירה, לעניין קביעת שיעור תשלום ועד בית, ניתן לעיין בנסח מלשכת רישום המקרקעין (טאבו; אותו ניתן להזמין און-ליין דרך האינטרנט) בו מצוין במפורש בפרטי הנכס גם חלקו היחסי בכלל השטח המשותף של הבניין. כדי למנוע טעויות, תמיד רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין בנושא זה.

בנוסף, חשוב לדעת, כי הפסיקה, אין כל רלוונטיות לשאלה האם בעל דירה עושה שימוש בה, או מהו היקף השימוש שהוא עושה בדירתו, או ברכוש המשותף.

כלומר, גם בעל דירה אינו מתגורר בדירה (היא ריקה) ו/או לא משתמש במעלית, או בחניה משותפת, או בגג משותף, בגינת הבניין, או במקלט, או במחסן משותף, וכו’, במחייב לשלם את חלקו של תשלום דמי ועד בית (ע”א (ת”א) 204/79 וייזר ואח’ נ’ נציגות הבית המשותף).

לתשומת לב, כי האמור לעיל הוא בכפוף לכך שתקנון הבית המשותף אינו קובע במפורש חלוקה אחרת בנשיאת ההוצאות של תשלום דמי ועד בית (למשל: חלוקה שווה). את התקנון ניתן להזמין לעיון וצילום בלשכת רישום המקרקעין.

לאור האמור, במרבית המקרים אין לנציגות הבית המשותף סמכות לחייב אתכם בתשלום גבוה לעומת חלקכם ברכוש המשותף, ומומלץ לברר זאת באמצעות בדיקה פשוטה, כפי שפורט לעיל, כדי לוודא שאינכם מחויבים בתשלום גבוה מהקבוע בחוק.

בנוסף, בעת רכישת דירה מקבלן, חשוב להקפיד ולשים לב, כי הקבלן מתחייב במסגרת חוזה קניית דירה לרשום תקנון בית משותף לפי התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, אשר לא משנה את יחס נשיאת ההוצאות לאחזקת הבית המשותף (למשל: כל הדירות ישלמו באופן שווה, לא משנה גודלן), כך לא יקרה מצב בו אתם רוכשים דירה קטנה ומשלמים ועד בית כמו דירת פנטהאוז.

מי מוסמך לדון בסכסוך לגבי תשלום ועד בית?

במקרה של סכסוך שכנים, הסמכות לדון בנושא היא אצל המפקח על רישום המקרקעין.

“יישוב סכסוכים בין בעלי הדירות

72. סמכות להכריע בסכסוכים

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59,59 ,58א עד 59ז או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ”ב – 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

73. הזכות לתבוע בסכסוך

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.”


יצירת קשר

יש לכם שאלות בנושא של תשלום ועד בית, או כל נושא אחר בתחום של דיני מקרקעין?

צוות משרד עורכי דין עמית ורד ישמח לסייע לכם.

מוזמנים ליצור קשר.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat