אישור זכויות חברה משכנת

אישור זכויות חברה משכנת הוא מסמך המונפק על ידי חברה משכנת בדבר פירוט מצב הזכויות בנכס מקרקעין, הרשום אצלה, כפי שמופיע בספריה, נכון למועד הנפקתו של האישור.

אישורי זכויות מונפקים כאשר נכס מקרקעין אינו רשום בטאבו ומנוהל על ידי חברה משכנת, אשר היא החברה הקבלנית שבנתה את הפרויקט ו/או מי מטעמה, או גורם משכן אחר, אשר הוסמכו על ידי רשות מקרקעי ישראל לנהל מטעמו את רישום הזכויות בנכס (עד לרישומו בטאבו).

במסגרת אישור זכויות, מפרטת חברה משכנת את הפרטים הרלוונטיים לזכויות בנכס כמופיע בספריה, כגון:

 • תיאור הנכס
 • זהות הבעלים
 • התחייבויות כלפי צדדים שלישיים
 • שעבודים (התחייבויות לרישום משכנתא)
 • עיקולים
 • צווים שיפוטיים
 • ועוד

אישור זכויות משמש במסגרת עסקאות מקרקעין, בין היתר, כלהלן:

 • לצורך הוכחת הזכויות בנכס על ידי המוכר במסגרת עסקת מכירת דירה
 • לצורך בדיקת מצב רישומי של נכס והזכויות לגביו מטעם הקונה טרם קניית דירה וחתימת חוזה המכר
 • התחייבות לרישום משכנתא מבוצעת בספרי חברה משכנת
 • רישום הערה בספרי חברה משכנת לטובת קונה במסגרת עסקת מכר ובגינה, כתחליף להערת אזהרה
 • במכירת דירה המוכר ימציא לקונה אישור זכויות המעיד, כי הסיר רישום של משכנתא מטעמו, אשר רבצה על הנכס
 • עם השלמת עסקת מקרקעין משמש האישור כדי לוודא, כי הזכויות בנכס אכן הועברו ונרשמו כהלכה על-שם הקונה בספרי החברה המשכנת

ספרי חברה משכנת אינה אינם פתוחים לעיון הציבור, אלא רק בעל הזכויות במקרקעין רשאי להזמין אישור זכויות.

על-מנת להזמין אישור זכויות יש להזדהות בפני נציגי החברה המשכנת. היה ובעל הזכויות בנכס מיוצג על ידי משרד עורכי דין, עליו להמציא לחברה המשכנת ייפוי כוח מתאים, חתום על ידי בעל הנכס ומאומת על ידי עורך דין.

אישור זכויות מטעם חברה משכנת כרוך בתשלום.

טיפ שימושי: טרם ביצוע עסקת קניית דירה, אשר רשומה אצל חברה משכנת, חשוב מאוד שתוודאו מול עורך דין מקרקעין המטפל מטעמכם בעסקה, כי המוכרים אכן המציאו אישור זכויות עדכני מאת החברה המשכנת, כי אין בו בעיות מיוחדות (וגם מומלץ לצרפו כנספח להסכם המכר).


לדף הראשי במילון:

מעבר לדף הבית:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat