בטוחה (לפי חוק המכר דירות)

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רכושי דירות), תשל”ה-1974 נועד להבטיח את כספם של אנשים הרוכשים דירה חדשה מקבלן.

מטרתו של החוק היא להגן על רוכשי דירות חדשות, כאשר לצורך כך הוא קובע מספר תנאים אשר אינם ניתנים להתניה, כלומר יחולו על כל עסקה של רכישת דירה מקבלן המבוצעת בישראל.

להלן התנאים העיקריים:

קבלן לא רשאי לקבל מהקונה סכום של מעל 7% מכספי התמורה, אלא אם נתן לקונה אחת מבין הבטוחות הבאות-

 • מתן ערבות בנקאית בגין כל סכום המשולם ע”י הקונה ע”ח התמורה (הערבות נמסרת לקונה עצמו, או שמוחזקת בנאמנות אצל עורכי דין, בהתאם להוראות חוזה המכר);
 • עריכת ביטוח בגין כספי הרוכש, כאמור;
 • שעבוד הדירה לטובת הקונה (במשכנתה מדרגה ראשונה);
 • רשם לטובת הקונה הערת אזהרה בגין הדירה (או חלק יחסי בקרקע);
 • העביר לטובת הקונה את הבעלות על הדירה (או חלק יחסי בקרקע).
 • במקרה של פרויקט בניה המבוצע ע”י הקבלן באמצעות ליווי ע”י תאגיד הבנקאי, קובע החוק שהבנק ינפיק פנקסי שוברי תשלום ספציפיים עבור כל דירה בפרויקט.

בנוסף, הקבלן מחויב שכל תשלומי הקונה יתבצעו אך ורק ישירות לחשבון הליווי של הפרויקט, באמצעות פנקס השוברים, כאשר כל תשלום אותו יבצע הקונה בעבור הדירה באמצעות השובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של הקבלן לבנק המלווה להמציא ערבות בנקאית לטובת הקונה, וזאת בתוך 14 יום (במקרה שאין בטוחה אחרת החלה לפי החוק).

חזרה לדף הראשי של המילון:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat