מילון גירושין – ה

הארכת מועד

ארכה אותה נותן בית משפט לבעל דין לשלם הגשת מסמכים, מעבר למועד החוקי, או המועד שנקבע, כגון: הארכת מועד להגשת כתב הגנה, הארכת מועד להגשת תגובה, וכיו”ב.

הגדלת דמי מזונות

תביעה במסגרתה מבקש הצד המשמורן (שמחזיק בילדים), לרוב האישה, להגדיל את סכום המזונות שנפסק בעבר.

התנאי להגשת תביעה להגדלת מזונות הוא “שינוי נסיבות מהותי”, דהיינו, קיום נסיבות חדשות, בלתי צפויות שלא היו ידועות ו/או צפויות בזמן שנקבעו המזונות; לדוגמה: מחלה, אבטלה ממושכת, צרכים מיוחדים אשר התעוררו אצל הילד, וכיו”ב. אין לכך ‘רשימת מכולת’ מבחינת הנסיבות המצדיקות הגדלת מזונות, אלא כל מקרה נבחן ספציפית לגופו.

הוצאות משפט

בית משפט מוסמך לפסוק הוצאות משפט לטובת צד שזכה בהליך מסוים, לרבות הוצאות לדוגמה הנפסקות כנגד בעל דין בנסיבות מיוחדות כפיצוי עונשי על התנהלות בלתי ראויה בהליך.

הסכם גירושין

מטרתו של הסכם גירושין היא לגבש כמכלול את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ובכלל זאת: גירושין בין בני זוג.

הנושאים המוסדרים במסגרת הסכם גירושין כוללים: הסדרי גירושין, חלוקת רכוש, משמורת והסדרי ראייה, חינוך הילדים, חלוקת רכוש, וכן כל פרט רלוונטי אחר.

הסכמי גירושין יכול להיות מושג בין בני זוג ללא נקיטת הליכים משפטיים, או גם במהלך תביעות משפטיות, וכן במסגרת הליך גישור גירושין.

הסכם פירוד בין בני זוג

הסכם פירוד נועד עבור זוגות שאינם נשואים ומעוניינים להיפרד.

הסכם פירוד בין ידועים בציבור מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ענייני משמורת ודמי מזונות של ילדים קטינים משותפים במידה ויש לצדדים, וכן סוגיות נלוות.

הלכה למעשה, הסכם פירוד זהה להסכם גירושין, מלבד שסוגיית הגט עצמו אינה רלוונטית, בהיות שעסקינן בבני זוג שמעולם לא נישאו זל”ז.

הסכם הורות משותפת

הסכם הנחתם בין שני אנשים, אשר אינם נשואים ואף אינם בני זוג, אשר מעוניינים להביא במשותף ילד אל העולם, קרוי הורות משותפת.

מסגרת הסכם זה קובעים הצדדים הוראות חוזיות הנוגעות לתהליך ההפריה, טיב היחסים ביניהם, ועוד. נושאים של מזונות, משמורת והסדרי ראיה וכיו”ב, גם יכולים לבוא לידי ביטוי בהסכם הורות משותפת, אולם ניתן ויש לאשרו בבית המשפט למתן תוקף משפטי מחייב, רק לאחר מועד היוולדו של הילד (הערה: יש שופטים המוכנים לאשר האת הסכם כבר בזמן ההיריון).

הסכם ממון

הסכם ממון יכול להיערך במספר מועדים – הסכם ממון לפני נישואין, או הסכם ממון לאחר נישואין, וכן ביחס לבני זוג שאינם נשואים, הנקרא הסכם ידועים בציבור.

במסגרת הסכם ממון מסדירים בני הזוג את הנושאים הממוניים שביניהם (חלוקת זכויות/ חובות), למקרה של גירושין. הסכם טרום נישואין ניתן לאשר גם בפני נוטריון. עם זאת, הסכם ממון הנעשה במהלך נישואין יכול להיות מאושר רק ע”י בית משפט לענייני משפחה, או או בית דין רבני.

לצפייה במסמך: הסכם ממון דוגמה.

הסדרי שהות

הסדרי שהות (הקרויים גם הסדרי ראיה) נקבעים ע”י בית משפט לענייני משפחה, או בית דין רבני, לטובת בן הזוג שלא קיבל משמורת על ילדיו, זאת במטרה לאפשר לו שמירת קשר שוטף עמם, גם לאחר גירושין.

הסדרי ראיה נקבעים לרוב לאחר קבלת חוות דעת של פקידת סעד.

המצאה

מסירת מסמך משפטי לצד שכנגד בהתאם להוראות הכלולות בתקנות בנושא זה, כגון: המצאה אישית, המצאה בפקסימיליה, המצאה בדואר רשום עם אישור מסירה. ממועד ההמצאה מתחיל לרוב להיספר מנין הימים שנקבע בדין ו/או ע”י בית משפט לצורך תגובה מטעם הצד שכנגד ביחס לאותו מסמך שהומצא לו.

הפחתת (הקטנת) דמי מזונות

הליך בו  הצד המשלם מזונות, לרוב הבעל, מגיש תביעה במסגרתה הוא עותר להקטנת של מי מזונות ילדים שנפסקו נגדו, או שהוסכם עליהם במסגרת הסכם גירושין.

כדי להצליח בתביעת של הפחתת מזונות יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי, המצדיק שינוי מזונות שכבר נפסקו ונטל ההוכחה הוא קשה.

ובעניין זה: ראה גם הגדלת מזונות ילדים, כמוגדר לעיל.

הצמדת דמי מזונות

ראה: מדד המחירים לצרכן.

הרצאת פרטים

טופס המצורף לכתב תביעה ולכתב הגנה בו מציין בעל הדין פרטים עובדתיים שונים.

התרת נישואין

גירושין בישראל מתבצעים לפי הדין האישי החל על בני הזוג, הוא הדין הדתי.

הליך של התרת נישואין נועד למצב שבו בני זוג אינם שייכים לאותה עדה דתית, המוכרת בישראל (יהודים, מוסלמים, נוצרים, או דרוזים), וכן במצב שמי מהם הוא במעמד של חסר דת.

התרת נישואין הוא למעשה הליך משפטי של גירושין אזרחיים, והוא מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.


מילון גירושין | בחירת מונחים נוספים

מילון מונחי גירושין נערך על ידי עמית ורד משרד עורכי דין נוטריון וגישור וכולל הסברים תמציתיים (בזיקה משפטית) על מונחים בולטים בתחום של גירושין ודיני משפחה.

המילון מסודר לפי סדר האלפבית.

לחזרה לדף הראשי של המילון:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat