מילון גירושין – מ

מדור ייחודי (ספציפי)

סעד זה נמצא אך ורק במסגרת סמכותו של בית הדין הרבני, לפיו הוא רשאי להורות, למשל, כי האישה הפרודה, תמשיך להתגורר בדירה המשותפת של הצדדים, במטרה להבטיח מדורה (לעתים, נעשה בסעד זה שימוש טקטי, כדי למנוע ו/או לעכב מכירת דירה במסגרת פירוק שיתוף במקרקעין).

מדור ילדים

האב חייב במדור ילדיו הקטינים, בנוסף לחבות במזונות. החבות חלה רק במידה ואין בבעלות האם קורת גג לאחר גירושין (ונאלצת לשכור דירה, או לרכוש דירה באמצעות הלוואת משכנתה).

החיוב נקבע לפי גובה דמי שכירות בדירה הדומה מבחינת איכות ומיקום לדירת המגורים המשותפת בה התגוררו ההורים עובר למועד הפירוד. גובה דמי המדור תלוי במספר הילדים, כאשר לפי הפסיקה – בגין ילד אחד ההשתתפות היא 30%, בגין שני ילדים 40% ובגין שלושה ילדים ומעלה לפי 50%. אחד מהנושאים המרכזיים של הסכם גירושין הוא קביעת מדור הילדים ושיעורו, לרבות הוצאות אחזקת מדור.

מזונות ילדים

הורה חייב לזון ולכלכל את ילדיו. החובה מתחלקת למזונות הכרחיים ולמזונות מדין צדקה. גובה  המזונות נקבע בבית משפט לענייני משפחה, בהעדר הסכמה בין הצדדים לשיפוטו של בית הדין הרבני.

מזונות זמניים

מזונות הנקבעים על ידי בית משפט לענייני משפחה, או בית דין רבני, עד להכרעה בתביעת המזונות לגופם של דברים, כלומר, מתן פסק-דין בתיק. במסגרת סעדים זמניים בגירושין, ניתן להגיש בקשה לקביעת מזונות זמניים, כאמור

מזונות הכרחיים (קטינים)

הם מזונות ילדים קטינים המשולמים בגין הצרכים ההכרחיים, כלומר, כל הצרכים החיוניים לקיום, כגון: קורת גג ואחזקתה, ביגוד, הנעלה, מזון, חינוך, וכיו”ב. על האב לשאת בכך לבדו, ללא קשר למצבו ו/או יכולותיו הכלכליים (ואף ללא קשר למצב הכלכלי של האם).

נכון לשנת 2024, גובה דמי מזונות הכרחיים מינימלי (ללא מדור) עומד על סך של כ-1,900 ₪ לילד (הצרכים הם בסיסיים, לכן לגביהם אין שום הבדל בין ילד עני לעשיר.

מזונות מדין צדקה (קטינים)

הם מזונות המשולמים בגין כל צורך שאינו נכנס תחת ההגדרה של צרכים הכרחיים, למשל: בילויים, מעון יום, חוגים, דמי כיס, נופשים, וכיו”ב. וגם, שיעורי עזר, מעון יום, בילויים, דמי כיס, קייטנות, נופשים וכיו”ב מאחר והם אינם מהווים צורך קיומי בסיסי. במזונות מדין צדקה נושאים שני ההורים, אם בהתאם ליכולת הכלכלית שלהם (באופן פרופורציונלי).

מזונות ומדור אישה

הבעל חייב כלפי אשתו הן במזונותיה והן במדורה. קרי, עליו לדאוג לה לקורת גג, אשר תתאים לרמת החיים ממנה נהנתה בתקופת הנישואין (מאחר ואין להוציא את האישה ‘מנווה הטוב לנווה הרע’). החיוב במדור הוא עד למועד גירושין וסידור הגט.

מרוץ סמכויות

סמכות השיפוט של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים היא סמכות מקבילה בעניינים מסוימים (וראה גם לעיל).

לגבי מזונות, מרוץ הסמכויות רלוונטי אך ורק בנוגע למזונות אישה (האישה תמיד רשאית להגיש מטעם הילדים תביעת מזונות קטינים שתידון בבית המשפט לענייני משפחה).

משמורת

משמורת כוללת את הזכות והחובה לדאוג לכל צרכיו של הקטין. משמורת ילדים מתחלקת לשני סוגים: משפטית ופיזית (וראה להלן).

משמורת משותפת

מצב בו המשמורת מתחלקת באופן שווה בין שני ההורים ושניהם מהווים הורה משמורן על הקטין/ים.  לאחרונה, הנושא של משמורת משותפת נעשה נפוץ יותר ויותר במחוזותינו.

במקרה של משמורת משותפת נהוג להפחית דמי מזונות ילדים בשיעור של 25%.

משמורת משפטית (אפוטרופסות)

סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי הוריו הביולוגיים של קטין הם אפוטרופוסים טבעיים שלו. גם במקרה של פירוד ההורים, או גירושין, שניהם עדיין נשארים אפוטרופוסים של ילדיהם הקטינים, ובתוך כך אחראים במשותף לקבלת החלטות באשר לגידול, חינוך ועתיד הילדים, תוך העיקרון של שמירה ודאגה “לטובת הקטין”.

משמורת פיזית (חזקה)

מתייחסת למקום מגוריו הפיזי הקבוע של קטין. בעת גירושין, לרוב מוגדר עבור הקטין הורה משמורן יחיד, עליו מוטלת החזקה על הקטין (ובלשון הביטוי השגור “משמורת ילדים”), כאשר להורה השני קיימת זכות לבקר את הילד במועדים קבועים (לעתים כולל לינה), מה שנקרא זמני שהות.

מסוגלות הורית

בדיקה אותם מבצעים פסיכולוגים, במטרה לגבש המלצה לבית משפט, או בית דין רבני, מי מבין ההורים הוא המתאים לשמש כהורה המשמורן של ילדים קטינים.

ממזר

ילד הנולד לאישה נשואה מגבר אשר אינו בעלה. לפי ההלכה היהודית אסור לילד ממזר להינשא לבן זוג יהודי (רק לאיש/ה ממזר/ה, או גר/ה).

מעשה בית דין

זו טענת הגנה במסגרת הליך משפטי, אשר משמעותה – שבית המשפט כבר פסק בעבר בשאלה מסוימת, ולפיכך פסיקתו מחייבת ולא לא ניתן לדון בשאלה מחדש.

מדד המחירים לצרכן

נהוג שדמי מזונות צמודים למדד המחירים לצרכן, הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר החישוב/ההצמדה הם אחת ל-3 חודשים.


מילון גירושין | בחירת מונחים נוספים

מילון גירושין נערך על ידי משרד עורכי דין עמית ורד המתמחה בגירושין ודיני משפחה, לרבות גישור גירושין.

המילון כולל הסברים תמציתיים (בזיקה משפטית) על מונחים בולטים בתחום של גירושין ודיני משפחה.

המילון מסודר לפי סדר האלפבית.

לחזרה לדף הראשי של המילון:

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat