אישור יציאת קטין לחו"ל

צריכים אישור נוטריוני ליציאת קטין מהארץ?

נוטריון עמית ורד מספק אישור יציאת קטין לחו”ל באופן מקצועי על המקום (בתאום).

______________

לקבלת אישור ליציאת קטין מהארץ – התקשרו: 03-9499555

אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ

מה זה אישור יציאה מהארץ לקטין?

קטינים (ילדים עד גיל 18) ישראלים אשר יוצאים ממדינת ישראל ו/או נכנסים אליה מחו”ל לבדם, כלומר, ללא ליווי של הורה (ביולוגי, או מאמץ) ו/או אפוטרופוס, נדרשים להציג אישורים מתאימים לצורך מעבר גבולות.

ההליך נועד על מנת לאפשר את כניסתו של הקטין לארץ ו/או יציאה שלו ממנה באופן חוקי וחלק.

מעבר של קטינים במעברי הגבול של מדינות ללא ליווי הורה ו/או או בליווי הורה אחד בלבד, היא סוגיה מאוד מסועפת ורגישה מבחינה חוקית. שכן, ילדים עלולים להיות מוברחים ו/או נחטפים מישראל לחו”ל, מתוך מטרות פסולות, העלולות לסכן אותם, וזאת בניגוד לרצונם של ההורים ו/או מי מהם.

לפיכך, פקידי רשות ביקורת הגבולות בנתב”ג ובמעברי גבול אחרים בישראל, פועלים לפי נוהל בנושא זה (של רשות ההגירה והאוכלוסין, משנת 2015), כדי לחייב הורים המעוניינים כי ילדיהם יצאו לחו”ל עם צדדים שלישיים (כגון: קרובי משפחה, חברים, מדריך וכיו”ב) להסדיר את העניין הזה מראש, באופן פורמלי.

המטרה היא למנוע מקרים של חטיפת ילדים, למשל: בני זוג המצויים בהליכי גירושין, כאשר אחד מהם מבקש להוציא ילד קטין לחו”ל, ללא אישורו ו/או ידיעתו של ההורה האחר.

ככלל, ברמה הבינלאומית הסוגיה של מעבר של קטינים בלתי מלווים בין מדינות שונות אינו מוסדר, כאשר בחלק מהמדינות בעולם קיימת הסדרה ספציפית ו/או ישנן המלצות כיצד לנהוג במקרים מסוג זה, ואילו חלק מהמדינות פשוט מסתמכות על נהלי חברות התעופה בנושא.

הנהלים הם שונים ממדינה למדינה, כאשר על מנת למנוע עיכובים ועגמת נפש בשדה התעופה, משרד החוץ בישראל ממליץ להצטייד מראש באישור נוטריוני מתאים, במקרים שבהם הקטין יוצא מהארץ בלתי מלווה (בכל מקרה, יש לבדוק בקפידה את כללי מדינת היעד, כן את הדרישות של חברת התעופה שבאמצעותה הילד טס).

מה הכוונה במונח קטין “בלתי מלווה”? קטין (ילד, או צעיר עד גיל 18) היוצא מגבולותיה של מדינת ישראל ו/או נכנס אליה ו/או העובר במעברי הגבול שבין מדינות בגפו ללא ליווי של הורה ו/או אפוטרופוס.

יצוין, כי ההגדרה הזו אינה כוללת קטינים היוצאים באופן מסודר במסגרת של “משלחת ציבורית”, כגון: נסיעה מטעם בית הספר ו/או מוסד מדיני אחר (לדוגמה: טיול לפולין, השתתפות באירוע של תחרות ספורט בינלאומית). במקרים הללו עדיין נדרשת הסכמת ההורים, אולם המוסד הרלוונטי הוא אשר יטפל במרוכז בכל הנושאים הביורוקרטיים הכרוכים.

מתי צריכים אישור יציאת קטין לחו”ל?

בעקרון, לכל יציאה וחזרה של קטין מישראל בגפו ו/או ללא בליווי של אדם אשר אינו ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין, חובה לקבל אישור מאת הורה ו/או האפוטרופוס.

אישור ליציאת קטין לחו”ל צריך לפרט את כל המידע הרלוונטי לנסיעה:

 • פרטי הילד (שם ומשפחה, מס’ תעודת זהות ו/או דרכון).
 • פרטי המלווה (שם ומשפחה, מס’ תעודת זהות ו/או דרכון).
 • היעד (לאן הילד טס, כולל כל מדינה שבה יעבור).
 • אמצעי הנסיעה (כגון: טיסה, הפלגה, תחבורה רגילה וכו’).
 • תאריכי הנסיעה (תאריך יציאה ותאריך חזרה משוער).
 • הכתובת ופרטי ההתקשרות של המקום שבו ישהה הקטין (אך לא חובה).

על אישור הסכמת ההורים ליציאת קטין לחו”ל להיחתם מול נוטריון (ולא עורך דין רגיל).

לצורך הכנת האישור יש צורך בהתייצבות המצהירים בפני הנוטריון עם תעודת זהות ו/או דרכון (ובנוסף, פרטי הזהות של הקטין ושל המלווה).

יודגש, כי על פי רוב בדיקת קטינים העוברים במעברי הגבול ללא הוריהם מבוצעת באופן מדגמי, אולם מומלץ שלא לקחת סיכון ותמיד להצטייד בטופס אישור יציאת קטין מהארץ.

מספר הערות בנושא עריכת אישור נוטריוני ליציאת קטין לחו”ל:

 • לאישור יציאה מהארץ לקטין כדאי (אך לא חובה) לצרף צילום תעודת זהות של ההורה, כולל הספח (כדי לוודא שהקטין הוא אכן ילד של ההורה).
 • לאישור יציאת קטין מהארץ כדאי (אך לא חובה) גם לצרף צילומי דרכונים של ההורים.
 • במדינות זרות מסוימות יהיה צורך לצרף גם אישורים נוספים (למשל: במדינת דרום אפריקה החלו לדרוש אסמכתא עם אישור תרגום נוטריוני לכך שההורים הם אכן ההורים הביולוגים של הילד, כגון: תמצית רישום ממשרד הפנים, תעודת לידה, וכיו”ב).
 • אם מדינת היעד אינה מנויה ברשימת המדינות החתומות על אמנת האג (ניתן לבדוק באינטרנט) –  על אישור יציאת קטין לחו”ל יש לקבל גם אישור אפוסטיל.
 • מלווה אינו רשאי לתת אישור ליווי לאדם אחר, לכן כאשר הקטין יוצא מישראל עם מלווה אחד וחוזר עם מלווה אחר, עליו להציג אישור ובו פרטי שני המלווים.

מקרים שכיחים שבהם צריך אישור ליציאת קטין לחו”ל

להלן מספר דוגמאות של מקרים שבהם יש להציג אישור יציאת קטין מהארץ:

 • אם הוריו של הקטין הם גרושים ואחד מההורים מבקש לצאת לבדו עם הקטין מהארץ לחו”ל יש צורך בקבלת אישור של בן הזוג הנוסף לשם יציאת הקטין מהארץ.
 • אם הוריו של הקטין הם אינם נשואים ואחד מההורים מבקש לצאת לבדו עם הקטין מהארץ לחו”ל יש צורך בקבלת הסכמת בן הזוג הנוסף לצורך אישור יציאת קטין לחו”ל.
 • הוריו של הקטין הם גרושים או שאינם נשואים אחד לשני והקטין נשלח עם מלווה (כגון: אח, חבר, דוד, סבא, מדריך, מאמן ספורט, או כל צד שלישי אחר) על שני ההורים צריכים לחתום על האישור.

מתי יש להצמיד מלווה לצורך יציאה מהארץ של קטין?

מלבד אישור נוטריוני ליציאת קטין מהארץ, בגילאים הצעירים יותר חייבים להצמיד לקטין מלווה מתאים לצורך המעבר בביקורת הגבולות בכניסה לישראל ו/או ביציאה ממנה, וכך גם בין מדינות זרות (הערה: שם המדיניות משתנה לפי כללי מדינת היעד, וכן בהתאם לנוהלי חברת התעופה שבה טס הקטין).

קטינים עד גיל 5 שנים:

 • בגילאי 5-0 שנים חייבים להצמיד לקטין מלווה במעברי הגבול (בכניסה לישראל וביציאה ממנה).
 • הקטין צריך להיות מלווה על ידי אדם שאושר באופן ספציפי על ידי ההורה.
 • המלווה יכול להיות בגיר (מעל גיל 18), או בן משפחה מקרבה ראשונה בלבד (כגון: אח/ות, הורה) מעל גיל 16.

קטינים בגילאים 14-5:

 • ביציאה מהארץ: הליווי לקטין ייעשה בהתאם לכללי מדינת היעד ולנוהלי חברת התעופה (כדאי לברר מהן הדרישות המתאימות ישירות מול שגרירות מדינה היעד ו/או חברת התעופה).
 • בכניסה לארץ: הליווי לקטין ייעשה בהתאם לנוהלי חברת התעופה (כדאי לברר מהן הדרישות המתאימות ישירות מול חברת התעופה). הערה: אם חברת התעופה אינה מחייבת מלווה לקטין והוא נכנס בגפו לארץ , על בן משפחה להמתין לו מחוץ לטרמינל.

קטינים בגילאים 18-14:

 • בגילאים הללו אין צורך במלווה לקטין.

אישור נוטריון ליציאה של קטין מהארץ – מחיר

בהתאם לחוק הנוטריונים תעריפי נוטריון הם לפי מחיר אחיד, אשר מחייב את כל הנוטריונים בישראל.

תעריפי שכר שירותי נוטריון נקבעים על ידי משרד המשפטים (המחלקה לרישום נוטריונים), ומתעדכנים בתחילת כל שנה.

להלן מחיר אימות חתימה נוטריון עבור אישור יציאת קטין לחו”ל (לשנת 2024)*:

 • מחיר אימות חתימה על ידי נוטריון על אישור יציאה מהארץ לקטין של של חותם אחד היא 186 ש”ח + מע”מ.
 • מחיר אימות חתימה על ידי נוטריון של אישור יציאת קטין מהארץ של שני חותמים הוא 259 ש”ח + מע”מ

* הערה: לסכומים הללו יש להוסיף את עלות עריכת טופס אישור יציאת קטין מהארץ וחזרתו (האישור מופק בעברית ובאנגלית).

אישור יציאת קטין לחו”ל – ככה זה עובד

משרד עורך דין נוטריון בראשון לציון עמית ורד מספק שרות אישור נוטריון ליציאת קטין לחו”ל באופן מקצועי ויעיל.

נוכל לערוך לכם את נוסח האישור בשפות עברית ואנגלית.

השרות ניתן בהתראה קצרה, תקבלו מאיתנו את האישור על המקום.

תוכלו לתאם מולנו את מועד ההגעה הנוח לכם בטלפון, או בדואר אלקטרוני.

על ההורה (או שני ההורים, לפי העניין) שחותם יש להציג:

 • הדרכון האישי של ההורה שלא טס (לחלופין, תעודת הזהות).
 • צילום הדרכון של הקטין (לחלופין, תעודת הזהות של הילד, אם יש לו).
 • צילום הדרכון של המלווה שטס עם הקטין לחו”ל (לחלופין, צילום של תעודת הזהות שלו).

התהליך הוא פשוט ומהיר ולוקח בערך 20-30 דקות.

אם יש לכם שאלות נוספות או בקשות – אנחנו כאן בשבילכם.

לקבלת אישור יציאה מהארץ לקטין – התקשרו אלינו עכשיו: 03-9499555

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat