חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל”ב-1972

חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל”ב-1972 (להלן “חוק המזונות”) נחקק כדי לסייע לאישה ולילד/ים, תושבי ישראל, אשר החייב (לרוב הבעל ו/א וההורה, לפי הענין) אינו משלם להם מזונות פסוקים.

החוק נועד לסייע אותם נשים ו/או ילדים במצוקתם, באמצעות המוסד לביטוח הלאומי, אשר ישלם להם, בכפוף לתנאים מסוימים, הקבועים בחוק, דמי מזונות, וזאת במקום החייב המשתמט ואף יפעל בעצמו וישירות מול החייב כדי לגבותם בחזרה ממנו.

משרד עורכי דין עמית ורד מגיש לעיונכם בדף זה הסבר קצר בנושא.

לפרטים נוספים ומלאים – תוכלו לעיין באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.


תנאי הזכאות

התנאים הבסיסיים הדרושים לצורך הזכאות, הם, כלהלן:

1. האישה ו/או הילד/ים הם תושבי ישראל.

2. יש בידם פסק דין (חלוט), הקובע חובה לתשלום דמי מזונות.

3. החייב אינו משלם להם דמי מזונות.

4. במועד מתן פסק דין מזונות החייב היה תושב ישראל (או במהלך 24/48 חודשים קודם לכן).

5. הזכאות כפופה למבחן הכנסות’ הקרוי “נקודת איפוס גמלה”, אשר הינו סכום המתעדכן, מעת לעת, ע”י המוסד לביטול הלאומי, המתחשב בגיל האישה ומספר הילדים (אישה המשתכרת מעל – לא תהא זכאית; אישה מתחת לרף – תקבל באופן יחסי עד גובה נקודת האיפוס,כאמור).

6. במקרה של מזונות ילדים – המשמורת על הילדים היא אצל האישה.


איך מגישים בקשה לתשלום לפי חוק המזונות?

על הזוכה בפסק דין למזונות לפנות אל הסניף הקרוב למקום מגוריו ולמלא טופס של בקשת תשלום לפי חוק המזונות.

לבקשה יש לצרף מסמכים לאימות:

 • צילום תעודת זהות.
 • שני עותקים (מקוריים) של פסק הדין נשוא הבקשה (אם המזונות נקבעו במסגרת הסכם גירושין – יש לצרף עותקים מקוריים מההסכם, לרבות פרוטוקול האישור של בית המשפט).
 • אישורים לגבי הכנסות (3 תלושי שכר אחרונים, או אישורי הכנסה אחרים, וכו’).
 • אישור שלא מתנהל תיק הוצאה לפועל כנגד החייב (אם התנהל בעבר – אישור על סגירתו) ואישור לגבי חשבון הבנק (דף חשבון עו”ש + יתרת ‘אובליגו’).

בנוסף, יש למסור נתונים (לרבות אסמכתאות, אם יש) לגבי החייב, כגון: מקום מגוריו, מקום עבודתו, נכסים ו/או כספים שיש לו, וכל מידע נוסף שעשוי לעזור למוסד לביטוח לאומי לגבות ממנו את החוב, כיוצ”ב (העברה: אם אין בידך פרטים כאמור – זה לא חובה).


אין מבוצע התשלום?

התשלום מבוצע ישירות אל חשבון הבנק של הזכאי.

התשלום יבוצע כל עוד לא שונה ו/או בוטל פסק הדין מכוחו הוגשה התביעה.

לא ניתן לתבוע מזונות ילדים לתקופה של למעלה משנה רטרואקטיבית, ממועד הגשת התביעה (למעט מקרים מיוחדים). יש לדרוש זאת במפורש במסגרת התביעה, ובלבד שלא התנהל תיק הוצאה לפועל ו/או נגבו תשלומים מהחייב בתקופה האמורה.

תשלום מזונות בגין קטינים מוגבל עד להגיעם לגיל 18 שנה בלבד.

המוסד לביטוח הלאומי ישלם לאישה ו/או הילד/ים את תשלום המזונות באופן קבוע, מדי חודש בחודשו, לפי סכום מזונות שנקבע בפסק הדין ובניכוי הסכום המעודכן (“נקודת איפוס הגמלה”), כקבוע בתקנות הביטוח הלאומי, לפי הנמוך מביניהם.


גביית המזונות מהחייב

לפי חוק המזונות, המוסד לביטוח לאומי יתבע מהחייב את המזונות הפסוקים, במקום האישה ו/או הילד/ים.

אי הצלחת המוסד לביטוח לאומי לגבות כספים בפועל מהחייב, לא תפגע בזכאות התביעה עצמה, כל עוד פסק הדין למזונות בתוקף ולא שונה ו/או בוטל.

לרשות המוסד לביטוח לאומי יעמדו כל הכלים החוקיים לגביית המזונות מהחייב, לרבות פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדו, עיקולים, צווים, וכיו”ב.

במידה והמוסד לביטוח לאומי יצליח לגבות מהחייב סכומים הגבוהים יותר מהגמלה המשולמת לאישה, הוא יעבירם לידה.

החייב יכול לשלם את החוב למוסד לביטוח לאומי במסגרת תיק ההוצאה לפועל (לקופת בית המשפט), או להסדירו בכרטיס אשראי באתר התשלומים הממשלתי.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  שינוי גודל גופנים
  WhatsApp chat