תקנה 20 לתקנות מס רכישה מעניקה הקלה במס רכישה (חיוב לפי 1/3) במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרוב.

נסיבות המקרה עסקו בבני זוג שבבעלותם דירה אחת בבאר שבע ואשר רכשו במקביל דירה נוספת בתל אביב.

על מנת לזכות במדרגות מס רכישה לפי “דירה יחידה” העבירו בני הזוג את מלוא זכויותיהם בדירה בבאר שבע לאביה של בת הזוג, ודיווחו על עסקה זו בתור העברה ללא תמורה מיחיד לקרובו לפי תקנה 20 לעיל, דבר שהוא על פניו שגוי, בבחינת ‘תאונת מס’.

מיסוי מקרקעין קבע, כי הורי בת זוגתו של החתן אינם קרובים אליו, ולכן הוציאה שתי שומות, ובכך סיווגה את העסקה כדו-שלבית: בשלב הראשון, העברת מחצית מהזכויות בדירה מבן הזוג לבת זוגתו (בחיוב 1/3 מס רכישה); ובשלב השני, העברת מלוא הזכויות בדירה מבת הזוג לאביה (בחיוב 1/3 מס רכישה).

ועדת הערר אישרה את עמדת רשות המסים, וקבעה שהגדרת “קרוב” לעניין תקנה 20 אינה כוללת הורה של בן זוג (לתשומת לב, כי במצב ההפוך, האב, כן נחשב כקרוב משפחה של חתנו, וכי אין מדובר בתמונת ראי).

לפסק דין זה חשיבות רבה, שכן רשות המסים וגם ועדת הערר לא העלו טענה, כי העברת הזכויות ללא תמורה כדי לזכות בהקלה בחיוב מס רכישה היא עסקה מלאכותית, ולכן יש לכך פתח לתכנון מס חוקי בעניין זה.

זאת ועוד, אף לא הועלתה טענה, כי העברת מחצית הדירה מבן הזוג לבת זוגתו ובהמשך ממנה לאביה מהווה עסקה מלאכותית. יתרה מזו, רשות המסים היא זו שכאמור סיווגה את העסקה כדו-שלבית.

במאמר מוסגר, נעיר, כי יוזמת רשות המסים לסווג את העסקה כדו-שלבית, על אף שלא כך הוגש הדיווח, כמו גם עמדתה התואמת לפיה עסקת העברה ללא תמורה לקרוב (כדי להיכלל בהגדרת “דירה יחידה”) הנה תכנון מס לגיטימי, הן מבורכות.

כמו כן, לכאורה, בתכנון מס נכון מראש, ובהסתמך על תקנה 21 לתקנות מס רכישה (הקובעת כי במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן הזוג המתגורר יחד עמו בדירה, תהא היא פטורה ממס רכישה) ניתן היה במקרה הזה לחסוך את החיוב ב-1/3 מס הרכישה בה חויבו בני הזוג, בגין העברת חלקו של בן הזוג לגב’ יעקובוביץ.