הסכם ממון – שאלות ותשובות (Q&A)

כיצד ניתן לאשר הסכם ממון לפני הנישואין (טרום נישואין)?

הסכם ממון לפני נישואין ניתן לאשר במספר דרכים:

 • אישור בבית משפט לענייני משפחה
 • אישור הסכם ממון ע”י בית הדין הדתי (אצל יהודים – בית הדין הרבני)
 • אישור הסכם ממון בפני נוטריון
 • אישור בפני רושם הנישואין (פחות מומלץ)

כמה עולה לערוך הסכם ממון?

ניתן להשיג נוסח הסכם ממון סטנדרטי באינטרנט בחינם, או בעלות נמוכה. ברם, לא מומלץ להשתמש בנוסח סטנדרטי כאמור, שכן הסכם ממון הוא מסמך עם חשיבות והשפעה לעתיד, ויש להתאימו באופן מקצועי ומדויק לצורכי הלקוח.

מומלץ לערוך הסכם ממון באמצעות עו”ד הסכם ממון מומחה, העוסק ושיש ניסיון רב וספציפי בעריכת הסכמי ממון מקצועיים. עלות הסכם ממון עשויה להשתנות בין משרדים שונים, וכן בהתאם למורכבות הסכם הממון, לפי צרכי הצדדים ונתוני המקרה.

בממוצע, עלות של עריכת הסכם ממון מקצועי ע”י עורך דין תעלה לכם בין 5,000 ש”ח עד 6,000 ש”ח (במקרים מורכבים – העלות תהיה גבוהה יותר).

לתשומת לב, לאור כללי האתיקה החלים על עורכי דין, איננו רשאים לפרסם תעריפי שכ”ט עו”ד של משרדנו כאן באתר.

עם זאת, הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר באופן בלתי מחייב מצדכם ונשמח לתת לכם הצעת מחיר מסודרת לעריכת הסכם ממון מקצועי, המנוסח ברמה הגבוהה ביותר, ובהתאמה אישית לנתונים, לצרכים, לשאיפות, לתכניות ולמטרות הייחודיים שלכם.

איזה סוגים של הסכמי ממון יש?

במסגרת הסכם ממון בני זוג קובעים מראש ובהסכמה הדדית את יחסיהם הממוניים, קרי – המדיניות הרכושית שלפיה הם מעוניינים לנהוג ככל הנוגע לרכוש האישי של כל צד, וכן לרכוש המשותף שהם יצברו יחד במהלך הנישואין או הקשר הזוגי.

לעניין זה, קיימות מספר אופציות של הסכמי ממון:

 • הסכם ממון עם שיתוף רכושי מלא.
 • הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת (הקרוי גם: הסכם ממון הפרדה רכושית מלאה).
 • הסכם משולב הכולל שיתוף רכושי, יחד עם הפרדה רכושית לגבי נכסים ספציפיים.

האם ניתן לבטל ו/או לשנות הסכם ממון?

הסכם ממון ניתן לשנות ו/או לבטל בהסכמת הצדדים ובכפוף לאישור בית המשפט.

לחלופין, ניתן לבטל הסכם ממון בעילות מכוח דיני החוזים, במידה ונפל פגם בהסכם, כגון: טעות, הטעיה, מרמה, השפעה בלתי הוגנת, וכו’.

נטל הראיה רובץ על העותר לביטול הסכם הממון להוכיח, כי אכן נפל בו פגם, אשר לאורו יש לבטל את הסכם הממון.

הליך ביטול הסכם ממון אינו דבר פשוט כלל ועיקר.

לכמה זמן תקף הסכם ממון?

הסכם ממון המאושר כדין ע”י בית המשפט תוקפו כפסק דין לכל דבר ועניין, כלומר, אין לו הגבלת תוקף, אלא אם כן הדבר צוין במפורש והוסכם במסגרת הוראותיו של הסכם הממון.

כלומר, אם, למשל, עשיתם הסכם ממון טרום נישואין הוא יהיה תקף גם אם תהיו נשואים 30 שנה ויותר…

עם זאת, במקרים מסוימים, כאשר הצדדים לאורך שנים ארוכות יפעלו בניגוד להסכם הממון, יתכן מצב של “הסכמה מכללא”, לפיה הצדדים זנחו את הוראות הסכם הממון ותינתן עדיפות להתנהלותם בפועל ובמצב כאמור יהא פתח לטענה, כי הוראותיו של הסכם הממון אינן מחייבות ו/או תקפות עוד.

טענות בדבר ביטול הסכם ממון יש להעלות בבית משפט במסגרת הגשת תביעה מסודרת ולהוכיח את עילות הביטול באמצעות עדים וראיות, כאשר נטל הוכחה בעניין זה רובץ על הצד הטוען, כי הסכם הממון כבר אינו תקף, וכו’.

האם ניתן לערוך הסכם ממון גם לאחר הנישואין?

בהחלט. הסכם ממון יכולים לערוך גם בני זוג נשואים.

לדוגמה, במצב בו אחד מבני הזוג הנשואים ירש דירה וכעת רוצה להבטיח את זכויותיו העתידיות לגביה במצב בו הדירה הזו תימכר ותירכש באמצעותה נכס משותף, כגון: דירה גדולה יותר על-שם הצדדים.

הסכם ממון יוכל להסדיר מבחינה משפטית את חלוקת הדירה החדשה ונושא הבעלות עליה, בעת גירושין, וזאת לפי יחס המימון הכספי של כל צד. ניתן ואף רצוי במצב כאמור לערוך הסכם ממון לאחר נישואין, כלומר, במהלכם, גם אם אין שום סכסוך בין הצדדים, כדי למנוע מחלוקות ובעיות בעתיד.

הסכם ממון לאחר נישואין חובה לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני, שאחרת לא יהא לו תוקף משפטי.

האם גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון?

בהחלט.

הסכם ממון בין ידועים בציבור הוא מסמך נפוץ בישראל (קרוי גם: הסכם חיים משותפים).

להסכם ממון בין ידועים בציבור יש חשיבות רבה, דווקא לאור המצב הרגיש של ידועים בציבור, אשר אינם בסטטוס רשמי כמו בני זוג נשואים.

כמו כן, הסכם ממון ידועים בציבור ניתן כיום גם לאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

מדוע מומלץ לערוך הסכם ממון כאשר למי מהצדדים יש דירה?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973, קובע הסדר חלוקת רכוש בפקיעת הנישואין ו/או הקשר הזוגי (לגבי ידועים בציבור), לפיו כל הכסף ו/או הזכויות ו/או הרכוש שנצברו במהלך תקופת הנישואין ו/או הקשר הזוגי, לפי העניין, יאוזן ויחולק באופן שווה בין שני הצדדים.

החוק קובע, כי רכוש שהיה למי מבני הזוג טרם הנישואין ו/או רכוש שהתקבל במתנה ו/או בירושה לא יאוזן.

עם זאת, בשנים האחרונות, מסתמן שינוי בגישה, שכן פסיקת בית המשפט העליון כרסמה בהסדר החוקי האמור לעיל, בכך שקבעה מעמד מיוחד לנכס המהווה דירת המגורים המשותפת של בני זוג, לגביה תיתכן “חזקת שיתוף ספציפית”, בנסיבות מסוימות, אשר עשויה להביא למצב בו גם דירה שהייתה בבעלות של אחד הצדדים מלפני הנישואין, תהא שייכת (מחציתה) גם לבן זוגו במקרה של פרידה.

לפיכך, במצב בו חפצים להגן על זכויות בעלות בדירת מגורים מלפני נישואין, מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין מומחה לתחום ולערוך הסכם ממון מקצועי, אשר יכול לפתור את הבעיה הזו.

הסכם ממון על דירה אשר הייתה בבעלות מי מהצדדים לפני הנישואין (בין אם נקנתה, בין אם התקבלה במתנה, או בירושה) יכלול הוראות שיקבעו, כי הדירה תהווה ותישאר לאורך מסלול הנישואין רכוש נפרד, כי ולא יחולו עליה יחסי שיתוף ממוניים.

האם ניתן לערוך הסכם ממון על חובות?

בהחלט.

הסכם ממון יכול להסדיר את מדיניות חלוקת הרכוש לא רק לגבי זכויות, אלא  לגבי חובות (הן את אלו הקיימים והן את אלו שייווצרו בעתיד).

לעתים, אחד הצדדים מגיע לברית הנישואין כאשר יש לו חובות גבוהים (לבנק, לנושים וכו’), ולעומתו לצד השני יש חסכונות.

מן הראוי, במצב כזה, כי חובות של צד אחד לא ‘יפלו’ על הצד השני, ולכן אפשר (ובהחלט אף גם מומלץ) להסדיר גם את הנושא הזה במסגרת הסכם ממון.

יתר על כן, כאשר מדובר על אנשי עסקים, גם אם בזמן הנישואין המצב הפיננסי שלהם הוא מצוין, הרי שהמציאות מלמדת, כי המצב הזה עשוי להשתנות בעתיד ולפעמים עסק יכול להיקלע לבעיות ולצבור חובות. בן הזוג העצמאי, בעל העסק, חשוף לסיכונים גבוהים בהרבה. לעומתו זאת, הסיכוי של בן הזוג השכיר להיות בחובות הוא נמוך יחסית.

הסכם ממון על חובות ישלב מנגנון משפטי מתאים ומאוזן ויקנה הגנה אפקטיבית גם לסיטואציות מסוג זה.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat