הסכם ממון בין ידועים בציבור

הסכם ממון בין ידועים בציבור

מעוניינים לערוך הסכם ממון ידועים בציבור?

זהו בהחלט צעד חכם ונכון!

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי ממון מקצועיים, לרבות הסכם ממון בין ידועים בציבור.

כאן באתר גם תוכלו למצוא כל מה שחשוב לדעת בנושא הסכמי ממון בישראל.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ובכל בקשה.

מבוא

הסטאטוס של ידועים בציבור בישראל - כללי

זוגות רבים חפצים ומחליטים לקיים ביניהם מערכת יחסים זוגית ו/או משפחתית ללא נישואין, אלא בסטאטוס של ידועים בציבור.

 

בשנים האחרונות, הסטאטוס של בני זוג ידועים בציבור הופך בהדרגה ליותר ויותר פופולארי בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-4% מהזוגות בישראל חיים ללא נישואין (נכון לשנת 2011).

 

תיתכנה לכך מספר סיבות, בין היתר, כגון:

 

 • בני זוג, אשר אינם מעוניינים להינשא, מבחינה עקרונית מצפונית (כגון: אינם מכירים בממסד הדתי).
 • בני זוג בפרק ב', אשר כבר התגרשו ו/או התאלמנו וכעת אינם מוצאים לנכון להינשא בשנית.
 • מצב של איסור מטעמים דתיים (למשל: כהן וגרושה, ילד ממזר, דתות שונות, וכיו"ב).
 • בני זוג שמי מהם הינו אלמן, המעדיפים שלא להינשא, כדי לא לפגוע בזכויות שונות, הניתנים להם כאלמן ו/או כאלמנה.
 • בני זוג חד-מיניים (ששניהם הינם מאותו המין).

 

הקושי המשפטי הרב בהגדרת המונח של ידועים בציבור תואר ע"י בית המשפט העליון בפרשת דרדיאן נ' עמידר (פד'י י'ט (3) 259, בעמוד 261), כך:

 

"הגדרתה המשפטית המדויקת של הידועה בציבור כאשתו היא קשה כקריעת ים סוף, או בלתי אפשרית כפתרון בעיית רבוע העגול.


נתנו לנו שלושה נתונים: ידועה, בציבור, כאשתו, ולא נתפרש לנו לא מקורו של הידע, לא זהותו של הציבור, ואף לא מהותה של האישות שהציבור היודע מייחס לזוג הבלתי נשוי. הווה אומר: 'משלושה נעלמים עלינו לעשות נגלה אחד".

 

לפי פסיקתו של בית המשפט העליון, כדי להכיר במעמד של ידועים בציבור, יש להוכיח שני תנאים בסיסיים (מצטברים):

 

1.  מסגרת של חיי אישות כבעל ואישה.

2. ניהול משק בית משותף.

 

כדברי כבוד השופט ברנזון בתיק ע'א 621/69 נסיס נ'  (פד'י כ'ד (1), 617, בעמוד 619):

 

"יש כאן שני יסודות: חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף.

 

היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה [...].

 

היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית, או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואישה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים והאישה משמשת לו עקרת בית [...]".

 

יצוין, כי גם המחוקק הישראלי כבר הכיר במספר מקרים בסטאטוס של ידועים בציבור, במסגרת חיקוקים שונים.

 

כך, למשל, בסעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה - 1965, אשר כותרתו - "מעין צוואה", קיימת התייחסות לענין של ידועים בציבור, והוא משווה בהקשר זה את מצבם של ידועים בציבור לזה של זוגות נשואים:

 

"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

 

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 נקבע: "אשתו - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו". דהיינו, כל הזכויות (ו/או שלילת הזכויות, לפי העניין) הקיימות מכוח החוק לאישה נשואה, מוקנות אף לבת זוג שינה בסטאטוס של ידועה בציבור. 

 

בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992 המונח "הורה יחיד", מוגדר כמי "שהוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו".

 

בנוסף על כך, בשנים האחרונות, פסיקת בתי המשפט בישראל התפתחה וגילתה גמישות ונאורות רבה, בהתייחס למסגרת של ידועים בציבור בתור סטאטוס משפטי, אשר מקנה זכויות חרף העובדה, כי עסקינן במערכת יחסים, אשר הינה בלתי פורמאלית.

 

יחד עם זאת, העובדה, כי בני זוג מקיימים ביניהם מערכת יחסית של חיים משותפים, אך אינם ממסדים את הקשר הזוגי שביניהם ע"י אקט פורמאלי של נישואין (ובמיוחד כאשר הם נוהגים כך מתוך רצון והדדי ובחירה חופשית, ולא עקב היותם מנועים להינשא זל"ז) אינה חסרת נפקות לחלוטין. שכן, במקרים מסוימים, היא עשויה דווקא להעיד על עצם ארעיותו של הקשר ו/או על ראייתם בו בבחינת קשר בלתי מחייב, וכיו"ב.

הסטאטוס של ידועים בציבור בישראל - מורכבות ודילמות

במצב המשפטי הקיים בישראל, בהרבה מקרים, זוגות ידועים בציבור נמצאים במצב של חוסר ודאות רב יותר, לעומת זוגות נשואים, וזאת מכמה סיבות אפשריות, בין היתר:

 

 • במקרה של זוגות נשואים, ההסדר של איזון משאבים (חלוקה שווה של כלל הרכוש שנצבר, במקרה של פקיעת הקשר, עקב פרידה, או פטירה), הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן - "חוק יחסי ממון"), חל באופן אוטומטי, בהיותם נשואים. ברם, לגבי בני זוג ידועים בציבור, המצב הוא שונה, שכן, במקרה של סכסוך משפטי עתידי ביניהם, יהא עליהם קודם-כל לחצות את המשוכה ולהוכיח בבית המשפט, כי הם אמנם בסטאטוס של ידועים בציבור. זהו ההבדל הבולט ביותר בין ידועים בציבור ובין זוגות נשואים.
 • במקרה של זוגות נשואים, מועד החתונה מהווה באופן רשמי וברור את היום הקובע, מבחינת הסוגיה של תחילת השיתוף בנכסיהם, כלומר, יש עבורם קו ברור לגבי המועד בו הנכסים שהם יצברו יהיו משותפים (כל מה שנצבר במהלך הנישואין) ואיזה נכסים יהיו נפרדים (מה שנצבר ע"י כל צד לפני הנישואין); ואולם, אצל ידועים בציבור, המצב הינו לעתים מטושטש ומורכב יותר, שכן עשויות להתעורר מחלוקות, כגון: מתי למעשה מתחילה השותפות בנכסים? האם מהיום בו הכירו בני הזוג? ואולי, מהיום בו עברו בני הזוג להתגורר יחדיו? או האם היה זה כאשר פתחו חשבון בנק משותף? או רק כאשר נולדו להם ילדים משותפים? וכהנה וכהנה.
 • כמו כן, לעתים עולה הצורך לקבל הכרה לעניין זכויות שונות המגיעות לבן הזוג הידוע בציבור, מאת מוסדות רשמיים של המדינה ו/או או גופים אחרים.

 

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול בנקל לפתור את כל אותן דילמות, ואף אחרות...

חשיבות ויתרונות הסכם ממון בין ידועים בציבור

חוק יחסי ממון קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים במקרה של פקיעת הנישואין (עקב גירושין, או פטירה), וכן, לפי פסיקת בתי המשפט בישראל מהשנים האחרונות, החוק חל גם לגבי זוגות שהינם בסטאטוס של ידועים בציבור, במקרה של פקיעת הקשר הזוגי (עקב פרידה, או פטירה).

 

הדרך היחידה להסדיר חלוקת רכוש בין בני זוג ידועים בציבור באופן שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון הינה באמצעות עריכת הסכם ממון ידועים בציבור.

 

יצוין, כי גם אם הנכם מסכימים לרוחו הכללית של חוק יחסי ממון, בכל זאת יש חשיבות גבוהה ביותר לעריכת הסכם ממון מקצועי, מסודר ופרטני, במיוחד במצב המיוחד והרגיש כמו של זוגות שהינם ידועים בציבור.

 

עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור, יכול ליתן מענה מצוין לצרכים האישיים, המשתנים והספציפיים שלכם כבני זוג, תוך יצירת ודאות ובהירות משפטיים מרביים, באשר לשיתוף הכלכלי ו/או ההפרדה הרכושית, לפי העניין, הצפויים לכם בעתיד במקרה של פרידה.

 

להלן נמנה ונסביר מספר יתרונות בולטים של עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

פלטפורמה משפטית מסודרת

הסכם ממון בין ידועים בציבור מגבש פלטפורמה משפטית מסודרת וברורה.

 

ההסכם יכול להגדיר עבור הזוגות הידועים בציבור מתווה משפטי, המוסכם עליהם מראש, ובכך למנוע מהם התדיינויות משפטיות ארוכות ומתישות בעתיד, תוך חסכון של אנרגיה, זמן וכסף.

שקט נפשי, יציבות ובטחון כלכלי

חתימה על הסכם ממון ידועים בציבור שהינו הוגן ומושכל מבטיחה, כי מי מבני הזוג אינו נמצא בקשר בשל מניעים כלכליים ולא מאהבה.

 

ענין זה מקבל משנה תוקף, כאשר עסקינן ביחסי ידועים בציבור בהם יש פער גילאים גדול ו/או כלכלי מאד משמעותי בין הצדדים. עריכת הסכם ממון ידועים בציבור במקרים כגון דא עשויה לתרום עד מאוד למערכת היחסים הזוגית, בהענקת תחושה של שלווה ובטחון, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית.

הכרה רשמית

הסכם ממון ידועים בציבור בהרבה מובנים למעשה "ממסד" באופן פורמאלי את הקשר ונותן לו הכרה רשמית, הן בין בני הזוג עצמם והן מבחינת הסביבה.

 

כמו כן, בני הזוג  יוכלו בעתיד להשתמש בהסכם ממון ידועים בציבור גם בתור גושפנקא להוכחה עצם הקשר הזוגי ביניהם במקרה של פרידה ומחלוקת בסוגיות של חלוקת הרכוש.

 

הסכם ממון בין ידועים בציבור גם יסייע לצדדים לקבל הכרה רשמית מצד מוסדות המדינה (למשל: המוסד לביטוח הלאומי) ו/או גופים שונים (למשל: זכויות בן זוג, אשר מקורן מקום העבודה של בן הזוג השני), כבני זוג ידועים בציבור, לכל דבר ועניין, אף מבלי שנישאו.

 

ההסכם ישמש כראייה לעניין קבלת קצבת שארים, וכו'.

 

מומלץ לדאוג שהסכם הממון יכלול פרק ובו התייחסות מפורשת וספציפית לעניינים דלעיל.

הגנה על רכוש ע"י מנגנון של הפרדה רכושית

הסכם ממון ידועים בציבור יגדיר באופן ברור מהו המועד הקובע לתחילת הקשר, וכן את כל הנושא של שיתוף, או הפרדה, של נכסים, לפי הרצון ההדדי של הצדדים.

 

בני זוג ידועים בציבור, אשר לשניהם, או למי מהם, מדובר כעת בפרק ב', או כאשר עסקינן ביחסים בגיל מאוחר יחסית, כאשר כל צד כבר צבר לעצמו, בעמל רב שנים, כספים ו/או נכסים, יכולים להגדיר ולקבוע ביניהם מראש, במדויק ובמסודר מהם אותם הנכסים, אשר היו בבעלות כל אחד מהם לפני תחילת הקשר, כדי למנוע סכסוכים ומחלוקות עתידיים, ובכך להגן על רכושם ממקודם (כאמור, לעתים הם יעדיפו, כי גם במהלך הקשר, יחול ביניהם  מנגנון של הפרדה רכושית).

 

במקרים רבים, גם רכוש שלא אמור להתחלק בין הצדדים במקרה של פרידה (רכוש שלא אמור להיות מאוזן באופן שווה, לדוגמא: כספי מתנה שנתנו בעבר הורי אחד הצדדים לצורך רכישת דירה, או חסכונות ורכוש קיים של מי מהצדדים, וכדומה) "מתערבב" עם הרכוש המשותף החדש של בני הזוג, וזאת בשל הקושי הפרקטי לבצע, בהתנהלות חיי היומיום, הפרדה רכושית מוחלטת.

 

בסיטואציות כאלו, לרוב יהא קשה מאוד להבדיל ולומר בעתיד מה כן צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק, וכמובן גם באיזה אופן, וכיו"ב.

 

הסכם ממון מקצועי בהחלט מהווה מענה מצוין ויכול לפתור ולמנוע את כל אותן הדילמות באופן מסודר ומדויק, כל זאת לפי הרצונות, הצרכים והמטרות הייחודיים של בני הזוג.

הגנה על דירה ו/או רכוש שנתקבל בירושה ו/או מתנה

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול לאפשר הגנה מקסימאלית על דירה שרכש מי מבני הזוג עוד לפני הקשר, דירה שנתקבלה אצלו במתנה, או דירה שקיבל מי מהצדדים בירושה לפני תחילת הקשר הזוגי ו/או במהלכו והרשומה על-שמו, במיוחד אם שימשה בהמשך כדירת המגורים של בני הזוג במהלך שנות חיים משותפים ארוכות, וכו'.

 

כמו כן, במקרה שדירה כאמור נמכרת והכסף מוכנס לחשבון המשותף ו/או משמש את בני הזוג למימון רכישת דירה גדולה יותר עבור שניהם ו/או במקרה שהדירה אינה נמכרת, אך לאורך שנים ארוכות כספי השכירות מופקדים לחשבון משותף.

 

בכל המקרים הללו, קיימת סכנה, כי מבחינה משפטית לבן הזוג השני תהיה עילת תביעה ביחס לדירה, או לכספים, כאמור לעיל, אשר במקור כלל לא היו שלו .

שמירת הזכויות של ילדים מקשר קודם

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול לאפשר הגנה משפטית וכלכלית על ילדים מנישואין ו/או מערכת יחסים קודמים, ובתוך כך לשמור ולהבטיח את זכויותיהם הרכושיות העתידיות (בשילוב עריכת צוואה רגילה, או הדדית).

 

עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור אף עשויה למנוע 'תרעומת' וכעסים מצדם הילדים של כל אחד מבני הזוג, העשויה להעכיר היחסים בינם לבן ההורה ו/או בן הזוג החדש, נוכח החשש מנישול אפשרי מנכסי ירושה ו/או פגיעה בה.

תוקפו של הסכם ממון בין ידועים בציבור

הסכם ממון בין ידועים בציבור אין חובה לאשר בבית משפט.

 

לפיכך, הסכם ממון יהא בעל נפקות חוקית ותקף מיד עם חתימתו ע"י בני הזוג, וזאת בהיותו הסכם שנכרת בהסכמה בין שני צדדים, המחייב אותם מבחינה משפטית, לפי דיני החוזים, לכל דבר ועניין.

 

במידה והצדדים מעוניינים, ניתן לחתום על ההסכם גם במשרד עורכי דין ו/או בפני נוטריון, כדי לתת להסכם הממון גושפנקא משפטית חזקה יותר, המעידה על כך שבני הזוג אכן חתמו על הסכם הממון הספציפי, וכי עשו כן מתוך רצון חופשי ובחירה, לאחר שקראו את תוכנו, הבינו את הוראותיו ו/או את תוצאותיו המשפטיים.

 

בעקרון, הסכם ממון בין ידועים בציבור אינו מוגבל בזמן ויהא תקף כל עוד מערכת היחסים מתקיימת (ההסכם יפקע במקרה של פירוד, או חו"ח בפטירת מי מהצדדים).

 

זאת ועוד, כיום, קיימת בישראל האפשרות גם לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור בפני בית המשפט לענייני משפחה.

שירותי המשרד

כללי

במשרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד תוכלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, אשר יבהיר לכם את כל הסוגיות השונות הכרוכות בעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

 

אנו נסביר לכם 'עקב בצד אגודל' את כל המשמעויות, הדגשים והתוצאות המשפטיות של כל עניין ועניין הכרוך בעריכת הסכם ממון ידועים בציבור ונלווה אתכם למן ההתחלה ועד לחתימת הסכם הממון. ובנוסף, במידה ותחפצו, גם בהגשתו לבית המשפט לענייני משפחה וייצוג בדיון לצורך אישורו.

 

משרדנו מתמחה בנושא של גירושין ודיני משפחה, עם ניסיון רב ומוכח בעריכת הסכמי ממון מקצועיים מכל הסוגים, לרבות הסכם ממון בין ידועים בציבור, בהתאמה אישית ומדויקת לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח.

 

אנו מאמינים, כי חזון יוצר מציאות, ולפיכך פועלים בכל האמצעים ובכל זמן נתון לשם שמירת וקידום האינטרסים של לקוחותינו בדבקות לשם מתן המענה, הפתרונות והתוצאות המיטיבים ביותר עבורכם, בכל פעם מחדש. כל זאת, אגב חתירה תמידית למצוינות שירותית ומקצועית וניווט הנושא של עריכת הסכם ממון ידועים בציבור ו/או כל סוגיה נלווית, במסלול היעיל, הנכון והמתאים ביותר.

 

בשביל זה אנחנו כאן.

 

עורך דין עמית ורד הינו גם מגשר מוסמך ומנוסה (לרבות הכשרה מיוחדת של גישור גירושין ומשפחה), ולפיכך במקרה של כל חשש המקנן בלבכם ו/או מחלוקת בקשר עם עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור, אנו נוכל לסייע לכם, באופן מקצועי, נעים ורגוע, במציאת הפתרונות המושכלים, לכל סוגיה שתתעורר בדרך.

 

בהקשר זה יצוין עוד, כי ההתמחות המשולשת והמשולבת של המשרד גם בתחום של עורך דין מקרקעין, וכן עורך דין חוזים, יחד עם הדיסציפלינה המשפטית של דיני משפחה, מאפשרת לנו לספק שירותי עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור ברמה מקצועית גבוהה ביותר.

יצירת קשר ו/או תאום פגישה

אם התרשמתם מהמשרד והנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי ו/או להנות מהשירותים המשפטיים שלנו בתחום של הסכם ממון בין ידועים בציבור, הנכם מוזמנים נא ליצור עמנו קשר לתאום פגישה באווירה נעימה ואנו נסייע ונציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים ומותאמים אישית לפי הנסיבות, הצרכים, המטרות והשאיפות הייחודיים שלכם.

 

נשמח לראותכם ולהכירכם.

 

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו, התקשרו עכשיו: 03-9499555 (רב קווי) או 050-7266555

מידע משפטי נוסף לעיון

מעוניינים לשמוע עוד על הנושא של הסכם ממון בכלל, ועל הסכם ממון ידועים בציבור בפרט?

 

משרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד מגישים לכם כאן באתר זה מאגר משפטי מקצועי מעניין ומגוון בנושא הסכם ממון, בו תוכלו לקרוא, בין היתר, דפי מידע, הסברים, טיפים ומאמרי עורכי דין, כלהלן:

 

 • מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון?
 • מדוע חשוב לערוך הסכם ממון?
 • דוגמאות פרקטיות לחשיבות עריכת הסכם ממון.
 • הגנה על זכויות בדירת מגורים ע"י הסכם ממון.
 • שילוב של הסכם ממון וצוואה.
 • חקיקה רלבנטית על הסכם ממון.
 • ועוד...

מידע מקצועי על הסכם ממון

לייעוץ משפטי או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו:

בטלפון: 03-9499555 (רב קווי)
בדוא"ל: info@amitvered.co.il

או מלאו פרטים בטופס הבא:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין ואינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. אנו נחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת.

צור קשר ללא התחייבות

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)

נושאים לעיון

קניית / רכישת דירה

קניית / רכישת דירה

מכירת דירה

מכירת דירה

לחיצת יד בין אנשים

מקרקעין ומיסוי נדל"ן

דף עם זכוכית מגדלת ומילת גירושין

גירושין

גשר מעל לנהר

גישור גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

צוואה

צוואה

נוטריון בראשון לציון

נוטריון בראשון לציון

מאמרים

מה חדש?

שלום וברוכים הבאים

אנו שמחים לארח אתכם באתר הייחודי של משרד עורכי דין עמית ורד.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק לכם מידע איכותי, הכולל הסברים, טיפים, מדריכים ומאמרי עורכי דין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.

גלישה מהנה ומועילה.

 

ספטמבר 2013

עו"ד לירן יגודה, שכיהן בעבר כסגן יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת עוה"ד הצטרף כשותף למחלקת הנדל"ן במשרד.

 

ינואר 2016

באתר עלו מדריכים מקיפים

בנושא קניית ומכירת דירה

מעודכנים לשנת 2016.

מוזמנים לעיין. תודה.

 אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)
עמית ורד - משרד עורכי דין

מוזמנים לפנות אלינו גם בטלפון

03-9499555

050-7266555

הפניה הינה ללא התחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מובטחת.