מעוניינים לערוך הסכם ממון ידועים בציבור?

זהו בהחלט צעד חכם ונכון!

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי ממון מקצועיים, לרבות הסכם ממון בין ידועים בציבור.

כאן באתר גם תוכלו למצוא כל מה שחשוב לדעת בנושא הסכמי ממון בישראל.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ובכל בקשה.

הסכם ממון ידועים בציבור – תוכן עניינים

[ניתן ללחוץ על הכותרות ולגלול ישירות למקטע הרלוונטי]

1. מבוא

2. הסכם ממון ידועים בציבור – מה חשוב שיהיה בו?

3. הסכם ממון בין ידועים בציבור – חשיבות ויתרונות

4. אישור הסכם ממון בין ידועים בציבור ותוקפו

5. שירותי המשרד בתחום

6. הסכם ממון ידועים בציבור – מידע נוסף ששווה לקרוא

7. מדוע לבחור בנו?

הסכם ממון ידועים בציבור – מבוא

הסטטוס של ידועים בציבור בישראל

זוגות רבים חפצים ומחליטים לקיים ביניהם מערכת יחסים זוגית ו/או משפחתית ללא נישואין, אלא בסטטוס של ידועים בציבור.

בשנים האחרונות, הסטטוס של בני זוג ידועים בציבור הופך בהדרגה ליותר ויותר פופולרי בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-4% מהזוגות בישראל חיים ללא נישואין (נכון לשנת 2011).

תיתכנה לכך מספר סיבות, בין היתר, כגון:

 • בני זוג, אשר אינם מעוניינים להינשא, מבחינה עקרונית מצפונית (כגון: אינם מכירים בממסד הדתי).
 • בני זוג בפרק ב’, אשר כבר התגרשו ו/או התאלמנו וכעת אינם מוצאים לנכון להינשא בשנית.
 • מצב של איסור מטעמים דתיים (למשל: כהן וגרושה, ילד ממזר, דתות שונות, וכיו”ב).
 • בני זוג שמי מהם הוא אלמן, המעדיפים שלא להינשא, כדי לא לפגוע בזכויות שונות, הניתנים להם כאלמן ו/או כאלמנה.
 • בני זוג חד-מיניים (ששניהם הם מאותו המין).

הקושי המשפטי הרב בהגדרת המונח של ידועים בציבור תואר ע”י בית המשפט העליון בפרשת דרדיאן נ’ עמידר (פד’י י’ט (3) 259, בעמוד 261), כך:

“הגדרתה המשפטית המדויקת של הידועה בציבור כאשתו היא קשה כקריעת ים סוף, או בלתי אפשרית כפתרון בעיית רבוע העגול.

נתנו לנו שלושה נתונים: ידועה, בציבור, כאשתו, ולא נתפרש לנו לא מקורו של הידע, לא זהותו של הציבור, ואף לא מהותה של האישות שהציבור היודע מייחס לזוג הבלתי נשוי. הווה אומר: ‘משלושה נעלמים עלינו לעשות נגלה אחד.”

לפי פסיקתו של בית המשפט העליון, כדי להכיר במעמד של ידועים בציבור, יש להוכיח שני תנאים בסיסיים (מצטברים):

1.  מסגרת של חיי אישות כבעל ואישה.

2. ניהול משק בית משותף.

כדברי כבוד השופט ברנזון בתיק ע’א 621/69 נסיס נ’  (פד’י כ’ד (1), 617, בעמוד 619):

“יש כאן שני יסודות: חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף.

היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה […].

היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית, או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואישה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים והאישה משמשת לו עקרת בית […].”

יצוין, כי גם המחוקק הישראלי כבר הכיר במספר מקרים בסטטוס של ידועים בציבור, במסגרת חיקוקים שונים.

כך, למשל, בסעיף 55 לחוק הירושה התשכ”ה-1965, אשר כותרתו – “מעין צוואה”, קיימת התייחסות לעניין של ידועים בציבור, והוא משווה בהקשר זה את מצבם של ידועים בציבור לזה של זוגות נשואים:

“איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש”.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 נקבע: “אשתו – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו”. דהיינו, כל הזכויות (ו/או שלילת הזכויות, לפי העניין) הקיימות מכוח החוק לאישה נשואה, מוקנות אף לבת זוג שינה בסטטוס של ידועה בציבור.

בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ”ב-1992 המונח “הורה יחיד”, מוגדר כמי “שהוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו”.

בנוסף על כך, בשנים האחרונות, פסיקת בתי המשפט בישראל התפתחה וגילתה גמישות ונאורות רבה, בהתייחס למסגרת של ידועים בציבור בתור סטטוס משפטי, אשר מקנה זכויות חרף העובדה, כי עסקינן במערכת יחסים, אשר היא בלתי פורמלית.

בתוך כך, עם השנים התנאים הדרושים כדי להיכנס להגדרה של ידועים בציבור אף הפכו גמישים יותר.

יחד עם זאת, העובדה כי בני זוג מקיימים ביניהם מערכת יחסית של חיים משותפים, אך אינם ממסדים את הקשר הזוגי שביניהם ע”י אקט פורמלי של נישואין (ובמיוחד כאשר הם נוהגים כך מתוך רצון והדדי ובחירה חופשית, ולא עקב היותם מנועים להינשא זל”ז) אינה חסרת נפקות לחלוטין. שכן, במקרים מסוימים, היא עשויה דווקא להעיד על עצם ארעיותו של הקשר ו/או על ראייתם בו בבחינת קשר בלתי מחייב, וכיו”ב.

ידועים בציבור – מורכבות ודילמות

בניגוד לבני זוג נשואים הזקוקים להצהרת אהבים במסגרת טקס קידושין ואירוע חתונה אשר יעגנו זאת באופן רשמי, ידועים בציבור היא מערכת יחסים זוגית, אשר בלא מעט מקרים נוצרת יש מאין. כלומר, באמצעות עצם קיום הזוגית והתנהגות הצדדים בפועל, ולאו דווקא על דרך ההצהרה.

ומה הכוונה? אם אתם זמן מה יחד, יוצאים ומבלים, החברים ובני המשפחה שלכם כבר מכירים את בן או בת הזוג שלכם, כספים עוברים ביניכם (יכול להיות גם באופן סמלי) ואתם ישנים יחד מספר פעמים בשבוע (לאו דווקא גרים יחד), אתם עשויים להיחשב מבחינת החוק בתור ידועים בציבור, גם אם לא התכוונתם לכך כלל ועיקר.

משמעות הדבר היא, כי החל למן מועד היווצרות הזוגיות ועד לפירוקה חלים עליכם כל הכללים של בני זוג, כאשר כל מה שכל אחד מכם יצבור יהיה שייך לשניכם ותחול עליכם חזקת שיתוף רכושי גם בפירוק הקשר.

לפיכך, אם נראה לכם כי הקשר מתחיל להיות אינטנסיבי ורציני יותר, מומלץ כי תערכו ביניהם הסכם ממון אשר יגדיר את הרצונות, המטרות והשאיפות ההדדים שלכם מהפן הכלכלי.

במצב המשפטי הקיים בישראל זוגות ידועים בציבור נמצאים במצב של חוסר ודאות רב יותר, לעומת זוגות נשואים, וזאת מכמה סיבות אפשריות, בין היתר:

 • במקרה של זוגות נשואים, ההסדר של איזון משאבים (חלוקה שווה של כלל הרכוש שנצבר, במקרה של פקיעת הקשר, עקב פרידה, או פטירה), הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973 (להלן – “חוק יחסי ממון”), חל באופן אוטומטי, בהיותם נשואים. ברם, לגבי בני זוג ידועים בציבור, המצב הוא שונה, שכן, במקרה של סכסוך משפטי עתידי ביניהם, יהיה עליהם קודם-כל לחצות את המשוכה ולהוכיח בבית המשפט, כי הם אמנם בסטטוס של ידועים בציבור. זהו ההבדל הבולט ביותר בין ידועים בציבור ובין זוגות נשואים.
 • במקרה של זוגות נשואים, מועד החתונה מהווה באופן רשמי וברור את היום הקובע, מבחינת הסוגיה של תחילת השיתוף בנכסיהם, כלומר, יש עבורם קו ברור לגבי המועד בו הנכסים שהם יצברו יהיו משותפים (כל מה שנצבר במהלך הנישואין) ואיזה נכסים יהיו נפרדים (מה שנצבר ע”י כל צד לפני הנישואין); ואולם, אצל ידועים בציבור, המצב הוא לעתים מטושטש ומורכב יותר. עשויות להתעורר מחלוקות, כגון: מתי למעשה מתחילה השותפות בנכסים? האם מהיום בו הכירו בני הזוג? ואולי מהיום בו עברו בני הזוג להתגורר יחדיו? או האם היה זה כאשר פתחו חשבון בנק משותף? או רק כאשר נולדו להם ילדים משותפים? וכהנה וכהנה.
 • כמו כן, לעתים עולה הצורך לקבל הכרה לעניין זכויות שונות המגיעות לבן הזוג הידוע בציבור, מאת מוסדות רשמיים של המדינה ו/או או גופים אחרים.

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול בנקל לפתור את כל אותן דילמות, ואף אחרות…

הסכם ממון ידועים בציבור – מה חשוב שיהיה בו?

כללי

חוק יחסי ממון קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים במקרה של פקיעת הנישואין (עקב גירושין, או פטירה), וכן, לפי פסיקת בתי המשפט בישראל מהשנים האחרונות, החוק חל גם לגבי זוגות שהם בסטטוס של ידועים בציבור, במקרה של פקיעת הקשר הזוגי (עקב פרידה, או פטירה).

יצוין, כי ההגדרה של קשר זוגי לפי חוק יחסי ממון היא קשיחה ומתייחסת רק לבני זוג אשר עתידים להינשא או כבר נישאו.

במקרה של בני זוג ידועים בציבור עסקינן בחוזה הקרוי “הסכם חיים משותפים” (או “הסכם חיים משותפים ויחסי ממון”). הוא אמנם בנוי ונבחן מבחינה משפטית באופן דומה להסכם ממון, אולם אינו מאושר מכוח חוק יחסי הממון.

הערה: לצורך הנוחות שלכם, במדריך זה אנו משתמשים בביטוי “הסכם ממון ידועים בציבור”, רק מאחר וזה הכינוי העממי השגור והנפוץ שלו.

הדרך היחידה להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג ידועים בציבור, הן למהלך תקופת הקשר והן לעת משבר ופרידה – היא באמצעות עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

קיימת חשיבות גבוהה ביותר לעריכת הסכם ממון מקצועי ופרטני, באמצעות עורך דין הסכם ממון מומחה, במיוחד במצב המיוחד והרגיש כמו של זוגות שהם ידועים בציבור.

עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור, יכול ליתן מענה מצוין לצרכים האישיים, המשתנים והספציפיים שלכם כבני זוג, תוך יצירת ודאות ובהירות משפטיים מרביים, באשר לשיתוף הכלכלי ו/או ההפרדה הרכושית, לפי העניין, הצפויים לכם בעתיד במקרה של פרידה.

הגדרת הקשר ותקופתו

כמו כל חוזה, בסיסו של ההסכם היא הגדרת הקשר בין הצדדים החתומים עליו.

האם הצדדים מעוניינים לכונן ביניהם מערכת יחסים זוגית של חיים משותפים? (ואם כן – ממתי?) או אולי מסיימים אותה ונפרדים? (ואז יש להגדיר את מועד הפירוד וכל הכרוך בו).

יש להגדיר במסגרת ההסכם את המטרות שלו, ולפעמים זה לא פשוט ונידרש למצוא דרכים משפטיות יצירתיות לשקף אותן.

הגדרת רכוש נפרד

כל הסכם ממון בין ידועים בציבור חייב להגדיר באופן ברור מהו הרכוש אותו מבקשים הצדדים להפריד, כיצד כל צד ינהל אותו (למשל: התייחסות לחשבונות בנק), וכן מה יעלה בגורלו של רכוש חלופי (‘גלגול’ נכסים) ו/או של הון (עליית-ערך) ו/או פירות (תשואות) מרכוש זה.

חשוב לזכור, כי החיים חזקים יותר ובמרצות השנים, גם אם בני הזוג לא התכוונו לכך, הם עלולים ‘לערבב’ רכוש נפרד עם רכוש המשותף.

על ההסכם לשקף את המשמעות המשפטית של אותו ‘ערבוב’, הן בתקופת החיים המשותפים והן במקרה של פרידה.

הגדרת רכוש משותף

יש להגדיר בהסכם באופן ברור מה ייחשב כרכוש משותף (אם בכלל) ומה לא.

מאחר ובדרך כלל יש לבני זוג גם הוצאות משותפות על ההסכם לתת את הדעת על כך, ולשקף את המשמעות המשפטית של הדברים (למשל: התייחסות למצב של פתיחת חשבון בנק משותף, לצורך מימון תשלומים בגין הוצאות משותפות וכו’).

מדיניות רכושית, תמורות והתפתחויות כלכליות

נכסים קיימים של כל צד יכולים להשתנות בעתיד. להשתבח, להתרחב, לגדול, להתחלף, לייצר הון ותשואות, ואולי גם חובות וכדומה.

כמו כן, מי מבנני הזוג יכול לקבל מתנות או ירושות וכו’.

הנושא של עסקים וחברות (אם יש) אף הוא חייב לבוא לידי ביטוי בהסכם.

על הסכם ממון בין ידועים בציבור לשקף את השינויים הללו ואחרים ואת דינם ביחס להגדרות של ‘רכוש נפרד’ אל מול ‘רכוש משותף’, כפי שהן מופיעות בהסכם.

הסכם ממון בין ידועים בציבור – חשיבות ויתרונות

פלטפורמה משפטית מסודרת

הסכם ממון בין ידועים בציבור מגבש פלטפורמה משפטית מסודרת וברורה.

ההסכם יכול להגדיר עבור הזוגות הידועים בציבור מתווה משפטי, המוסכם עליהם מראש, ובכך למנוע מהם התדיינויות משפטיות ארוכות ומתישות בעתיד, תוך חסכון של אנרגיה, זמן וכסף.

שקט נפשי, יציבות ובטחון כלכלי

חתימה על הסכם ממון ידועים בציבור שהוא הוגן ומושכל מבטיחה, כי מי מבני הזוג אינו נמצא בקשר בשל מניעים כלכליים ולא מאהבה.

עניין זה מקבל משנה תוקף, כאשר עסקינן ביחסי ידועים בציבור בהם יש פער גילאים גדול ו/או כלכלי מאד משמעותי בין הצדדים.

עריכת הסכם ממון ידועים בציבור במקרים כגון דא עשויה לתרום עד מאוד למערכת היחסים הזוגית, בהענקת תחושה של שלווה ובטחון, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית.

הכרה רשמית

הסכם ממון ידועים בציבור בהרבה מובנים למעשה “ממסד” באופן פורמלי את הקשר ונותן לו הכרה רשמית, הן בין בני הזוג עצמם והן מבחינת הסביבה.

כמו כן, בני הזוג  יוכלו בעתיד להשתמש בהסכם ממון ידועים בציבור גם בתור גושפנקה להוכחה עצם הקשר הזוגי ביניהם במקרה של פרידה ומחלוקת בסוגיות של חלוקת הרכוש.

הסכם ממון בין ידועים בציבור גם יסייע לצדדים לקבל הכרה רשמית מצד מוסדות המדינה (למשל: המוסד לביטוח הלאומי) ו/או גופים שונים (למשל: זכויות בן זוג, אשר מקורן מקום העבודה של בן הזוג השני), כבני זוג ידועים בציבור, לכל דבר ועניין, אף מבלי שנישאו.

ההסכם ישמש כראייה לעניין קבלת קצבת שארים, וכו’.

מומלץ לדאוג שהסכם הממון יכלול פרק ובו התייחסות מפורשת וספציפית לעניינים דלעיל.

הגנה על רכוש ע”י מנגנון של הפרדה רכושית

הסכם ממון ידועים בציבור יגדיר באופן ברור מהו המועד הקובע לתחילת הקשר, וכן את כל הנושא של שיתוף, או הפרדה, של נכסים, לפי הרצון ההדדי של הצדדים.

בני זוג ידועים בציבור, אשר לשניהם, או למי מהם, מדובר כעת בפרק ב’, או כאשר עסקינן ביחסים בגיל מאוחר יחסית, כאשר כל צד כבר צבר לעצמו, בעמל רב שנים, כספים ו/או נכסים, יכולים להגדיר ולקבוע ביניהם מראש, במדויק ובמסודר מהם אותם הנכסים, אשר היו בבעלות כל אחד מהם לפני תחילת הקשר, כדי למנוע סכסוכים ומחלוקות עתידיים, ובכך להגן על רכושם ממקודם (כאמור, לעתים הם יעדיפו, כי גם במהלך הקשר, יחול ביניהם  מנגנון של הפרדה רכושית).

במקרים רבים, גם רכוש שלא אמור להתחלק בין הצדדים במקרה של פירוד (רכוש שלא אמור להיות מאוזן באופן שווה, לדוגמה: כספי מתנה שנתנו בעבר הורי אחד הצדדים לצורך רכישת דירה, או חסכונות ורכוש קיים של מי מהצדדים, וכדומה) “מתערבב” עם הרכוש המשותף החדש של בני הזוג, וזאת בשל הקושי הפרקטי לבצע, בהתנהלות חיי היומיום, הפרדה רכושית מוחלטת.

בסיטואציות כאלו, לרוב יהא קשה מאוד להבדיל ולומר בעתיד מה כן צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק, וכמובן גם באיזה אופן, וכיו”ב.

הסכם ממון הפרדה הקובע רכושית מוחלטת הנערך באופן מקצועי עבור בני זוג ידועים בציבור בהחלט מהווה מענה מצוין ויכול לפתור ולמנוע את כל אותן הדילמות באופן מסודר ומדויק, כל זאת לפי הרצונות, הצרכים והמטרות הייחודיים המוסכמים שלהם.

הגנה על דירה ו/או נכסים שהתקבלו בירושה ו/או מתנה

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול לאפשר הגנה מקסימלית על דירה שרכש מי מבני הזוג עוד לפני הקשר, דירה שנתקבלה אצלו במתנה, או דירה שקיבל מי מהצדדים בירושה לפני תחילת הקשר הזוגי ו/או במהלכו והרשומה על-שמו, במיוחד אם שימשה בהמשך כדירת המגורים של בני הזוג במהלך שנות חיים משותפים ארוכות, וכו’.

כמו כן, במקרה שדירה כאמור נמכרת והכסף מוכנס לחשבון המשותף ו/או משמש את בני הזוג למימון רכישת דירה גדולה יותר עבור שניהם ו/או במקרה שהדירה אינה נמכרת, אך לאורך שנים ארוכות כספי השכירות מופקדים לחשבון משותף.

בכל המקרים הללו, קיימת סכנה, כי מבחינה משפטית לבן הזוג השני תהיה עילת תביעה ביחס לדירה, או לכספים, כאמור לעיל, אשר במקור כלל לא היו שלו .

שמירה על הזכויות של ילדים מקשר קודם

הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול לאפשר הגנה משפטית וכלכלית על ילדים מנישואין ו/או מערכת יחסים קודמים, ובתוך כך לשמור ולהבטיח את זכויותיהם הרכושיות העתידיות (בשילוב עריכת צוואה רגילה, או הדדית).

עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור אף עשויה למנוע ‘תרעומת’ וכעסים מצדם הילדים של כל אחד מבני הזוג, העשויה להעכיר היחסים בינם לבן ההורה ו/או בן הזוג החדש, נוכח החשש מנישול אפשרי מנכסי ירושה ו/או פגיעה בה.


אישור הסכם ממון בין ידועים בציבור ותוקפו

הסכם ממון בין ידועים בציבור אין חובה לאשר בבית משפט.

לפיכך, הסכם ממון יהיה תקף מיד עם חתימת בני הזוג עליו, וזאת בהיותו הסכם שנכרת בהסכמה בין שני צדדים, המחייב אותם מבחינה משפטית, לפי דיני החוזים, לכל דבר ועניין.

במידה והצדדים מעוניינים, ניתן לחתום על ההסכם גם במשרד עורכי דין ו/או בפני נוטריון, כדי לתת להסכם הממון גושפנקה משפטית חזקה יותר, המעידה על כך שבני הזוג אכן חתמו על הסכם הממון הספציפי, וכי עשו כן מתוך רצון חופשי ובחירה, לאחר שקראו את תוכנו, הבינו את הוראותיו ו/או את תוצאותיו המשפטיים.

בעקרון, הסכם ממון בין ידועים בציבור אינו מוגבל בזמן ויהא תקף כל עוד מערכת היחסים מתקיימת (ההסכם יפקע במקרה של פירוד, או חלילה בפטירת מי מהצדדים).

זאת ועוד, כיום, קיימת בישראל האפשרות גם לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור בפני בית המשפט לענייני משפחה.

שירותי המשרד בתחום

מי אנחנו

משרד עורכי דין ונוטריון בראשון לציון עמית ורד פועל משנת 1998 ומתמחה בדיני משפחה, כולל בנישה של עריכת הסכמי ממון.

במשרדנו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, אשר יבהיר לכם את כל הסוגיות השונות הכרוכות בעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

אנו נסביר לכם ‘עקב בצד אגודל’ את כל המשמעויות, הדגשים והתוצאות המשפטיות של כל עניין ועניין הכרוך בעריכת הסכם ממון ידועים בציבור ונלווה אתכם למן ההתחלה ועד לחתימת הסכם הממון. ובנוסף, במידה ותחפצו, גם בהגשתו לבית המשפט לענייני משפחה וייצוג בדיון לצורך אישורו.

משרדנו מתמחה בנושא של גירושין ודיני משפחה, עם ניסיון רב ומוכח בעריכת הסכמי ממון מקצועיים מכל הסוגים, לרבות הסכם ממון בין ידועים בציבור, בהתאמה אישית ומדויקת לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח.

אנו מאמינים, כי חזון יוצר מציאות, ולפיכך פועלים בכל האמצעים ובכל זמן נתון לשם שמירת וקידום האינטרסים של לקוחותינו בדבקות לשם מתן המענה, הפתרונות והתוצאות המיטיבים ביותר עבורכם, בכל פעם מחדש. כל זאת, אגב חתירה תמידית למצוינות שירותית ומקצועית וניווט הנושא של עריכת הסכם ממון ידועים בציבור ו/או כל סוגיה נלווית, במסלול היעיל, הנכון והמתאים ביותר.

בשביל זה אנחנו כאן.

עורך דין עמית ורד הוא גם מגשר מוסמך ומנוסה (לרבות הכשרה מיוחדת של גישור גירושין ומשפחה), ולפיכך במקרה של כל חשש המקנן בלבכם ו/או מחלוקת בקשר עם עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור, אנו נוכל לסייע לכם, באופן מקצועי, נעים ורגוע, במציאת הפתרונות המושכלים, לכל סוגיה שתתעורר בדרך.

בהקשר זה יצוין עוד, כי ההתמחות המשולשת והמשולבת של המשרד גם בתחום של עורך דין מקרקעין, וכן עורך דין חוזים, יחד עם הדיסציפלינה המשפטית של דיני משפחה, מאפשרת לנו לספק שירותי עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור ברמה מקצועית גבוהה ביותר.

יצירת קשר

גולשים נכבדים,

אם התרשמתם מהמשרד והנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי ו/או ליהנות מהשירותים המשפטיים שלנו בתחום של הסכם ממון בין ידועים בציבור, הנכם מוזמנים נא ליצור עמנו קשר  ולתאם פגישה.

אנו נציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים ומותאמים אישית לפי הנסיבות, הצרכים, המטרות והשאיפות הייחודיים שלכם.

נשמח לראותכם ולהכירכם.

שלכם בברכה

ובנאמנות,

עמית ורד – משרד עורכי דין | נוטריון | גישור

רוטשילד 15 (פינת זד”ל 1) קומה 6

מתחם גן העיר, ראשון לציון 7526601

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו, התקשרו עכשיו: 03-9499555


הסכם ממון ידועים בציבור – מידע נוסף ששווה לקרוא

באתר זה קיים מאגר מידע מקצועי מקיף על הסכמי ממון, הכולל עשרות דפי הסבר, מאמרים, מדריכים, חקיקה, עדכוני פסיקה, ועוד.

באמצעות המאגר שלנו תוכלו להרחיב ולהעשיר את הידע שלכם בנושא הסכמי ממון ולקרוא, בין היתר:

 • החשיבות של עריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.
 • היתרונות של הסכם ממון בין ידועים בציבור.
 • דוגמאות פרקטיות לחשיבות הסכם ממון לידועים בציבור.
 • באיזה שלב של הקשר מומלץ לערוך הסכם ממון ידועים בציבור?
 • פורמטים שונים של הסכמי ממון ידועים בציבור.
 • כיצד להציג את הנושא בפני הצד השני?
 • אישור הסכם ממון ידועים בציבור (והפרוצדורה הכרוכה).
 • הגנה על דירת המגורים ע”י הסכם ידועים בציבור.
 • מדוע כדאי לערוך הסכם ממון ידועים בציבור אצל עו”ד מומחה?
 • הסכם ממון ידועים בציבור וצוואה כמכשיר משפטי משלים.
 • הסכם ממון ידועים בציבור על עסק, חברה וכו’.
 • הסכם ממון ידועים בציבור על מתנות וירושות.
 • הסכם ממון ידועים בציבור על חובות.
 • הסכם ממון ידועים בציבור הפרדה רכושית.
 • הסכם ממון ידועים בציבור פיקטיבי.
 • הסכם ממון ידועים בציבור והיבטי מיסוי מקרקעין (חסכון במס).
 • שאלות ותשובות (Q&A) על הסכם ממון.
 • חקיקה ועדכוני פסיקה.
 • ועוד…

ניתן לעיין במאגר המידע – בלחיצה על הקישור הבא.


מדוע לבחור בנו?

שוקלים הסכם ממון ידועים בציבור?

להלן כמה סיבות טובות מדוע כדאי לכם לבחור במשרדנו:

 • התמחות ספציפית בהסכמי ממון.
 • ותק וניסיון של מעל 20 שנה.
 • מקצועיות ומוניטין (פירמה מהמובילות בתחום בישראל).
 • ערכנו מאות הסכמי ממון.
 • ערך מקסימלי לכסף שלכם (מחירים הוגנים).
 • נבנה לכם הסכם ממון ידועים בציבור מותאם אישית.
 • ליווי צמוד בתהליך ע”י עו”ד עמית ורד.
 • שקיפות מלאה וזמינות בכל שלבי העבודה.
 • אין הגבלה במספר הטיוטות עד להגעה לנוסח סופי להסכם.
 • עו”ד עמית ורד הוא גם מגשר משפחה מוסמך.
 • אפשרות לתכנון מסמ”ק (לחסכון במס) במשולב עם הסכם הממון .
 • פתרונות יצירתיים וכלים משפטיים מתקדמים.
 • דיסקרטיות מלאה מובטחת.
 • רגישות רבה, מתוך הבנת המצב העדין.
 • והכי חשוב – נעשה הכול למען שהזוגיות שלכם לא תיפגע!

 

__________

קשה לכם להחליט על עורך דין הסכם ממון ידועים בציבור?
הנושא רגיש ומעבר לפרמטרים ‘היבשים’ הרגילים, חשוב שהזוגיות שלכם לא תיפגע.
בחירה נכונה של האדם, האישיות של עורך הדין – היא המפתח להצלחה!

בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.

דברו איתנו: 03-9499555

__________

 

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים