הדילמה בין ניהול משא ומתן ובין הגשת תביעות גירושין

גירושין לעולם אינו תהליך פשוט או נעים. שום דבר לא יכול למנוע את הכאב הכרוך בפירוק התא המשפחתי, במיוחד כאשר לבני הזוג יש ילדים קטנים.

לדרך שבה מתגרשים בני הזוג יכולה להיות משמעות חשובה, עם השלכות עתידיות ארוכות טווח על יחסי הצדדים ועל עיצוב התא המשפחתי, גם לאחר פירוקו, לאור הליך של גירושין.

הליך גירושין מוסכם ומהיר, יכול לצמצם את הכאב והטראומה, לעומת הליך גירושין לוחמני, ארוך ומתיש, העשוי לגרום להחרפה והסלמה ביחסים, כמו גם פגיעה בילדים, עם אפקט ומשקעים ארוכי טווח.

כאשר הסוגיה של גירושין עומדת על הפרק, אחת השאלות וההתלבטויות הראשונות היא – איזו אסטרטגיה עלי לנקוט? האם לנהל משא ומתן? האם להציע לצד השני לפנות יחדיו אל מגשר גירושין מוסמך? האם כדאי שאדבר עם בן הזוג ואנהל מולו משא ומתן בניסיון להגיע לחתימת הסכם גירושין בהסכמה? האם מתאים לנו הליך של גישור גירושין? או, שאולי, חבל בכלל על הזמן ועל המאמץ, כי אין שום סיכוי שבעולם שאכן נצליח בשלב זה לפתור את הדברים בינינו, ללא קרבות, ומבלי שאשכור את שירותיו משפטיים של עורך דין גירושין ממולח מטעמי, כדי “שיראה לו /ה מה זה…”?

ומה יקרה אם בכל זאת אציע לו שנדבר? האם זה יפגע בי, כי הוא ירוץ אל עורך דין לגירושין מטעמו ואז יקדים אותי בהגשת תביעות גירושין, כך ידו תהא על העליונה? ובמקום גירושין בהסכמה, אקבל מצדו מתקפה איומה של תביעות? אז מה בעצם כדאי לי לעשות כעת?

אכן, עסקינן בהתלבטות מורכבת, העולה כמעט בכל הליך גירושין, הכוללת בחובה מספר היבטים והשלכות חשובים, כאשר התשובה לרוב אינה ברורה וחד-משמעית.

מחד גיסא, האופציה הראשונה של הגשת תביעת גירושין כרוכה בעלויות כספיות גבוהות מאוד  (כבר בהתחלה) של פניה אל עורך דין גירושין והגשת התביעות על כל הכרוך בכך, אולם בד-בבד עשויה  להקנות  יתרונות חשובים, כגון:

  • גורם ההפתעה, המהווה אלמנט פסיכולוגי חשוב להמשך.
  • היכולת לקבוע את הערכאה השיפוטית המוסכמת הנוחה יותר, אשר תדון בסכסוך.
  • האפשרות להגשת בקשות של צווים בדבר סעדים זמניים (כדוגמת: עיקולים זמניים, צווי מניעה זמניים, וכו’).

מאידך גיסא, היה ולא אגיש תביעות, אלא אבחר בדרך של ניהול דיאלוג ומשא ומתן משפטי לגיבוש הסכם גירושין, כי אז עלול הדבר להיות בעוכרי, שכן בינתיים בן הזוג השני עלול לנצל את המצב ולהרוויח זמן, כדי לפנות אל עורך דין גירושין מטעמו “ולהתקיף” ראשון, תוך הקניית הישגים על-חשבוני.

כאמור, זוהי בהחלט דילמה מורכבת ומסועפת, ולכן מומלץ להיוועץ באופן אישי ופרטני לגביה עם עורך דין גירושין מיומן ומנוסה, כבר בשלב מקדמי, עת שנושא הגירושין עולה על הפרק.

יחד עם זאת, ננסה ליתן לכם גם מספר טיפים ודגשים כלליים, אשר יכולים לסייע לכם בהתלבטות בנדון, כלומר, שיקולים מרכזיים, אשר יכולים להכריע את הכף לטובת החלטה האם לבחור בדרך של הגשת תביעת גירושין ו/או הליכים קשורים למיניהם ובין ניהול משא ומתן בניסיון לגבש הסכם גירושין בהסכמה, לרבות האופציה של הליך גישור גירושין, כלהלן:

1. מהי מידת האמון אותה אתם רוחשים לבן הזוג ומידת הביטחון שיש לכם בו? האם הוא אדם לוחמני מטיבו,? האם הוא אדם ישר והוגן? האם הוא אדם שמחפש לפתור דברים בדרך של הסכמה וברוח טובה?

2. האם קיימת ביניכם תקשורת ישירה וטובה (ולמצער, סבירה, בנסיבות העניין), כך שיש סיכוי, לכאורה, כי אתם תהיו מסוגלים הדדית לתקשר באופן יעיל, כולל בסיוע של עורכי דין, או מגשר גירושין, ולנהל משא ומתן ענייני, מכובד, אפקטיבי, הוגן, וכו’?

3. האם בן הזוג כבר הבריח ו/או ניסה להבריח רכוש ו/או עלול ו/או יכול להבריח רכוש, נכסים, או כספים משותפים, או זכויות כאמור הנמצאות ברשותו ו/או בשליטתו, מבלי שתוכלו למנוע זאת מראש?

4. האם עצם אי הגשת תביעת גירושין וענייני ממון מצדכם עשויה בנסיבות הספציפיות של המקרה שלכם לגרום לכם נזקים, ואם כן – מהי מידת חומרתם הצפויה של אותם נזקים, לרבות אופציה לגרימת נזקים בלתי הפיכים? והאם ניתן להקדים תרופה למכה ולמנוע אותם, ללא פניה מצדכם לערכאות, ככה שזכויותיהם לא תיפגענה כתוצאה מאקטים חד-צדדים שעשוי בן הזוג לנקוט בינתיים?

5. האם אתם כבר דיברתם ביניכם על הנושא של הגט והגירושין והאם יש ביניכם הסכמה עקרונית להתגרש זמ”ז? או שמי מהצדדים אינו מעוניין להתגרש, ולחלופין העלה ו/או צפוי להעלות התניות של גט, או “קלפי מיקוח” אחרים, כנגד דרישות כספיות ו/או ויתורים כספיים בלתי סבירים ו/או סחטניים?

6. האם אתם כבר דיברתם ביניכם על הנושאים המרכזיים אותם יש לפתור ביניכם, כגון: סוגיות של גובה דמי מזונות ילדים, משמורת ילדים קטינים, הסדרי הראיה, אופן חלוקת הכספים, אופן חלוקת הרכוש, גורל דירת מגורים, נכסי נדל”ן אחרים, אם יש, וכו’? והאם קיימים פערים מאוד גדולים ביניכם, אם לאו?

7. האם שניכם עובדים שכירים, או שמי מהצדדים, אן שניהם, הוא עצמאי? והאם לצד השני מקבל הכנסות, אשר אינן מדווחות לרשויות המס (כסף “שחור”)? האם יש ביניכם פערי השתכרות גבוהים, אם לאו?

8. האם יש בבעלות מי מהצדדים עסק/ים? (נושא שעשוי לעורר מחלוקות לגבי שווי העסק, רווחי העסק, חובותיו, נושא של שווי מוניטין, שווי מלאי וציוד, נושאים של זכויות בקניין רוחני, וכן נכסי קריירה, וכו’).

9. האם קיימת ביניכם מערכת של נאותה של שקיפות כלכלית, כלומר, האם אתה יודע בדיוק מהם הנכסים, הרכוש, הכספים, הזכויות, חשבונות בבנקים, וכו’, שיש לצד השני?

10. האם הסיבה לגירושין קשורה לבגידה, אלימות פיזית, או מילולית, קשה? האם יש ביניכם אווירה מאוד עכורה, הכוללת מריבות רבות וצעקות, תקשורת עוינת ופוגענית, מקרי הסתת ילדים, וכיו”ב, דבר שיקשה על ניהול משא ומתן והידברות להסכמות?

11. האם אתם מעריכים, כי בן הזוג שלכם עשוי לפעול ממניעים פסולים, כגון: כעסים, אגו, נקמנות, סחטנות, הרס עצמי,  או באופן נעים, ענייני ומכובד?

12. האם, להערכתכם, בן זוגכם מקנה חשיבות מספקת לגבי הנושא של טובת הילדים? או שהינו אגואיסט ויחשוב רק על טובתו האישית בגירושין, וכי שיקולים כספיים יעמדו בראש מעייניו, גם על חשבון הילדים הקטינים.

13. נסו להעריך, רצוי לאחר היוועצות מסודרת עם עורך דין גירושין, עד כמה אי-נקיטת פעולה משפטית ולקיחת הסיכון שבן הזוג יקדים אתכם בהגשת תביעות, עשויה לגרום לכם נזקים מהבחינה המשפטית, במקרה שניהול המשא-ומתן ייכשל בסופו של יום.

אם ננסה לגזור מהאמור לעיל “כלל אצבע”, ניתן לסכם את דברים בתמצית ולומר, כי ככל שיש לכם אמון רב יותר בבן הזוג, התקשורת בין הצדדים היא חיובית יותר, הפערים הכספיים בסוגיות הרלוונטיות (ולמצער, המהותיות) הם קטנים יותר, על רקע ההיבט של לקיחת הסיכון שפעולות מצד בן הזוג עלולות להסב לכם לנזקים חמורים ו/או בלתי הפיכים, במקרה שתפנו למשא ומתן שייכשל, סביר שהכף תיטה לכיוון של ניהול משא ומתן, בניסיון קודם-כל למצות את האפשרות של פתרון הסכסוך בדרך של גירושין בהסכמה הדדית, חלף האופציה של הגשת תביעות משפטיות.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat