צו קיום צוואה - בקשה לצו קיום צוואה

מעוניינים להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

לרשותכם מידע שימושי על הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

נוכל לטפל לכם באופן מקצועי בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה.

מהי ירושה?

ירושה היא העברת רכושו של מנוח ליורשיו על פי דין.

אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, אז הירושה שלו נקראת – “ירושה על פי דין”.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, אז הירושה שלו נקראת – “ירושה על פי צוואה”.


מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא צו ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה תקפה.

על מנת לחלק את עיזבונו של מנוח שהשאיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ללשכת הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה תקפה יש להגיש – בקשה לצו ירושה.

כמו כן, אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, אזי צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי הנכסים המנויים בצוואה, כאשר יתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, כלומר, באמצעות צו ירושה.

סעיף 13א. לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 קובע:

“בקשה לצו ירושה או צו קיום תוגש לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו; לא היה מקום מושבו של המוריש בארץ, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון “.

כדי לממש את נכסי עיזבונו של הנפטר על פי הצוואה יש לקבל צו קיום צוואה, המאשר את יורשיו בהתאם לצוואה ומקנה לה תוקף חוקי.

צו קיום צוואה הניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, מקנה לצוואה תוקף משפטי של פסק דין, לכל דבר ועניין.

כוחו של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם, כל עוד לא בוטל, או שונה, כדין.

יצוין, כי על צו קיום צוואה אין התיישנות.


שלבי הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה

על מנת לקבל צו קיום צוואה יש להגיש בקשה מתאימה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה (או לבתי הדין הדתיים), בצירוף טפסים ומסמכים שונים כנדרש בחוק.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

השלבים של הליך קבלת צו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושה הם, כמפורט להלן:

1. מילוי טופס מקוון של בקשה למתן צו קיום צוואה אצל עורכי דין המתמחים בתחום של צוואה וירושה.

לבקשה לצו קידום הצוואה יש לצרף

  • צילום תעודת פטירה של המנוח.
  • צילום של הצוואה.
  • תצהיר של המבקש (מאומת על ידי עורך דין).
  • ייפוי כוח לעורך הדין המטפל.

2. עורך הדין שלכם יגיש מטעמכם את הבקשה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי (בהגשה מקוונת).

3. יש להמציא את הצוואה המקורית תוך 7 ימים ללשכת הרשם לענייני ירושה

4. עובדי הרשם לענייני ירושה יבדקו, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, והאם הפקיד צוואה בעבר, וכן דואגים לפרסם בציבור (בעיתונות) הודעה על הגשת הבקשה.

5. הבקשה לצו קיום צוואה, מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכל המעוניין להתנגד לבקשה רשאי להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה (בכתב, בצירוף תצהיר תומך ואסמכתאות רלוונטיות).

6. ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה, או קיום צוואה, מוגשות גם הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה (לאחר שהתיק הועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).

7. העתק הבקשה עובר לתגובת האפוטרופוס הכללי, אשר ישיב על בקשה בתוך 45 ימים, כאשר קיימים 3 סוגי תגובות אפשריות:

  • האפוטרופוס הכללי אינו מתכוון להתערב בהליכים (כלומר, אינו מתנגד לבקשה).
  • האפוטרופוס הכללי מבקש, כי יושלמו פרטים חסרים בבקשה, לרבות צירוף מסמכים.
  • האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה והתיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

8. קבלת צו קיום צוואה דיגיטלי: הצו מונפק כקובץ מחשב ונחתם דיגיטלית על ידי רשם הירושה ונשלח באופן אוטומטי לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או עורך הדין המייצג.


משרד עורכי דין צוואות ונוטריון עמית ורד מתמחה, בין היתר, בתחום של צוואות וירושות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה שיש לכם בתחומי ההתמחות המשפטיים שלנו.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat