בתיק ע”א 1629/11 נדרש בית המשפט העליון להכריע בסוגיה – האם הסכם ממון וגירושין עליו חתמו שני בני זוג נשואים, אשר טרם אושר כדין, גובר על זכויות הנושים ביחס לנכס מקרקעין של בני הזוג.

שופטי בית המשפט העליון הותירו על-כנה את קביעתו של בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת הילה גרסטל) בנושא זה, לפיה אשת החייב זכאית למלוא הזכויות בנכס (בית מגורים), ולא הנושים של הבעל, חרף העובדה שהנושים הטילו עיקולים על הנכס טרם אישור ההסכם בפני ערכאה מוסמכת.

עסקינן בסכסוך הנוגע לזכויות ביחס לבית פרטי צמוד קרקע המצוי ביישוב אורנית. במסגרת הסכם ממון וגירושין עליו חתמו הצדדים, הם הסכימו שהבעל יעביר ללא תמורה את חלקו (מחצית מהזכויות) בבית על-שמה של האישה, וזאת במסגרת איזון הזכויות הכולל שביניהם. הצדדים גם חתמו על תצהירי מתנה ומסמכים נלווים ללשכת רישום המקרקעין.

בשלב מסוים, טרם אישור ההסכם והעברת הזכויות, ניתן ע”י בית המשפט, לבקשת נושה של הבעל, צו עיקול (בהליך זמני) על זכויותיו של הבעל בנכס. בעקבות זאת, עתרה האישה לביטול צו העיקול האמור, אגב שטענה, בין היתר, כי במועד הטלת העיקול לא היו לבעלה זכויות כל שהן בבית, וכי לא ניתן להטיל צו עיקול על זכויותיו שכבר הועברו לטובתה, הגם שטרם הושלם רישומן בלשכת רישום המקרקעין.

בית המשפט העליון קיבלת את עתירת האישה וקבע שזכויותיה מכוח הסכם הממון והגירושין, הגם שטרם אושר, עדיין גוברות על זכותו של הנושא לעקל את הבית, בהתחשב במועד בו הוטל צו העיקול .

יצוין, כי במקרה זה שוכנע בית המשפט, כי לא היה מדובר חלילה על הסכם ממון פיקטיבי, אשר נועד להערים על הנושים בניסיון להבריח נכסים ולהתחמק תשלום החובות, אלא על הסכם אמיתי.

השופטים קבעו, פה-אחד (אם כי מסקנותיהם היו מבוססות על נימוקים שונים), כי במסגרת הסכם ממון וגירושין שאושר כדין, ברי כי זכויות האישה היו גוברות.

ולכן, אין נפקא מינה, במקרה זה, שהצדדים טרם הספיקו לאשר באופן  פורמלי את ההסכם בפני הערכאה המוסמכת, לעניין תוקף ונפקות המשפטית של ההסכמות שגובשו ואף ביניהם בהסכם.

כבוד השופט סולברג נעם ציין בפסיקתו, כי זכותו של הנושה היא מאוחרת לזכותה של האישה לקבל את הזכויות בבית, מאחר והוסכמה מבחינה חוזית במועד מוקדם יותר, למרות שברמה הקניינית טרם הושלם הליך העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

עם זאת, כבוד השופטת ברק-ארז דפנה ציינה בפסיקתה, כי יש לשים לב, שאין המדובר כאן על הרחבת היריעה, באופן גורף, באשר לתחולתם ולנפקותם של הסכמי ממון שלא אושרו כדין. לשיטתה, הדרישה לאישור הסכמי ממון וגירושין לפי החוק בהחלט עומדת בעינה. אין לתת לכך פרשנות שונה. אישורו של הסכם ממון מהווה בסיס משפטי חיוני הנדרש לצורך תקפותו המשפטית כאשר מדובר בזכויות ומחלוקות פנימיים שבין הצדדים עצמם.

אולם, כדבריה, מאחר ובמקרה הייחודי שהובא דיון דובר על זכויות של צד שלישי, הנושה, אזי במקרה הספציפי ובנסיבות העניין, אין העובדה שהסכם הממון טרם אושר כדי לפסול אותו במסגרת מישור היחסים של בני הזוג אל מול אותו צד שלישי, להבדיל ממישור היחסים של בני הזוג עצמם.


כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על: הסכם ממון על חובות.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat