מחירון נוטריון 2024

כאן תמצאו פירוט של כל תעריפי נוטריון 2024 העדכניים על פי משרד המשפטים.

______________

צריכים נוטריון? לשירות מקצועי ומהיר 24/7 – חייגו עכשיו: 050-7266555

מחירון נוטריון 2024

תעריף נוטריון 2024

מחירון נוטריון 2024 הוא בהתאם לתעריפים קבועים, המחייבים כל נוטריון הפועל בישראל.

המחירים של אישורים נוטריונים נקבעים מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978.

שכר שירותי נוטריון נקבעים על ידי מדינת ישראל (משרד המשפטים) ומתעדכנים בתחילת כל שנה (בצמוד למדד המחירים לצרכן).

תעריפי נוטריון משתנים לפי הסוגים השונים של האישורים הנוטריונים הקיימים; קרי – לכל אישור נוטריוני יש מחיר ספציפי משלו.

משרד עורכי דין נוטריון בראשון לציון עמית ורד מספק את כל סוגי האישורים הנוטריונים הקיימים, בהתאם לתעריפים הללו.


כמה עולה נוטריון? – מחירון נוטריון 2024

להלן מספר דוגמאות לתעריפי נוטריון של אישורים נוטריונים נפוצים, נכון לשנת 2024.

על התעריפים הנקובים כאן יש להוסיף מע”מ כחוק (17%).

אימות חתימה על מסמך

 • אימות של יחיד על מסמך כחותם ראשון: סך 186 ש”ח
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: סך 73 ש”ח
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת (אדם אחר או תאגיד) היה מוסמך לכך: סך 73 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: 73 ש”ח
 • אם השירות הנ”ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון: תוספת 50% מן השכר הקבוע עבור תרגום (ראה בהמשך).

אישור העתק צילומי של מסמך (‘נאמן למקור’)

 • לעמוד הראשון: סך 73 ש”ח
 • לכל עמוד נוסף: סך 13 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 25 ש”ח; ולכל עמוד נוסף: סך 13 ש”ח

אישור נכונות של תרגום (‘תרגום נוטריוני‘)

 • עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 236 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 186 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות: סך 93 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 73 ש”ח

אישור עשיית צוואה בפני נוטריון (‘צוואה נוטריונית‘)

 • לחותם ראשון: סך 277 ש”ח.
 • לכל חותם נוסף: סך 138 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 83 ש”ח

אישור שפלוני נמצא בחיים (‘תעודת חיים’)

 • סך 186 ש”ח

קבלה ואישור של הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת (‘תצהיר נוטריוני’)

 • למצהיר הראשון: סך 189 ש”ח
 • לכל מצהיר נוסף: סך 75 ש”ח
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 73 ש”ח

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את האישור אינו עולה על סך של 87,500 ש”ח: 1,202 ש”ח
 • עלה הסכום על הנ”ל: 2,577 ש”ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי הנוטריון: 197 ש”ח
 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול: 70 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: 70 ש”ח

אימות של הסכם ממון (טרום נישואין)

 • סך 420 ש”ח
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 70 ש”ח

אישור נוטריוני בשפה לועזית

 • ערך נוטריון אישור בשפה לועזית אשר אינה עברית או אנגלית: תוספת של 94 ש”ח

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין

 • לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנות: סכום כקבוע בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין
 • ואם אין קביעה כנ”ל – 281 ש”ח.

תוספת עבור פעולות נוטריוניות מחוץ למשרד

 • לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו: סך 608 ש”ח
 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה: סך 186 ש”ח
 • הנ”ל לא כולל את הוצאות הנסיעה

תוספת עבור פעולות בשעות חריגות

 • ניתן השירות בין השעות 19:00 ועד 8:00 למחרת או בימי המנוחה: תוספת 50% מהשכר הנוטריוני
 • למעט במצב של חיוב בגין פעולות שמחוץ למשרד הנוטריון כנ”ל

עריכה של עותק במילוי חובה שבדין

 • עבור עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח, אלא לצורך שמירתו על ידי הנוטריון או המצאת העתק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף

פטור מלא או חלקי מגביית שכר נוטריון

הנוטריון רשאי שלא לגבות שכר (כולו או חלקו) עבור שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1). הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין היתר לפי מסמך המעיד על כך אשר הומצא לו על ידי המבקש.

(2). השירות ניתן לעולה חדש או לתושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור מתאים מאת משרד העלייה והקליטה; “עולה חדש”, משמעו – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א). ניתנה למבקש את האישור תעודת עולה לפי חוק השבות, התש”י-1950;

(ב). ניתנה למבקש את האישור תעודת אזרח עולה או תעודת קטין חוזר מאת משרד העלייה והקליטה.

ואילו “תושב חוזר”, משמעו – מי שקיבל מעמד של תושב חוזר מאת משרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ 5 שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשים מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור.

(3). השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת האישור ו/או בעריכת המסמך אשר לגביו ניתן אישור.

על הנוטריון לצרף לעותק של האישור הנוטריוני השמור בידיו העתק של המסמך אשר הומצא לו כאמור לעיל.

נוסף על כך, ועדת רישוי נוטריונים (החלטה מיום 09.09.2015), אימצה את המלצת ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין וקבעה כי נוטריון רשאי (לפי שיקול דעתו) שלא לגבות שכר נוטריון כל שהוא עבור הנפקת אישור נוטריוני הניתן כשירות לקולגה (קרי – נוטריון אחר).

כמו כן, יצוין, כי לפי סעיף 17(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977 אם הנוטריון לא גובה את מלוא השכר המגיע לו עליו ציין על גבי האישור את הסיבה לאי הגבייה.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat