אישור הסכם גירושין בבית משפט למשפחה

מדוע חייבים לאשר הסכם גירושין?

הסכם גירושין הוא חוזה מיוחד, אשר כדי שיהיה לו תוקף משפטי, יש לערוך אותו בכתב ואף לא די בחתימת הצדדים עליו, אלא יש להביאו לאישור בית המשפט לענייני משפחה, או בפני בית הדין הדתי (ובמקרה של בני זוג יהודים – בית הדין הרבני).

יצוין, כי לאחר שחתמתם על הסכם גירושין, את שלב אישור הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה ניתן לבצע לבד ע”י בני הזוג, כלומר, אין חובה להיות מיוצג בדיון ע”י עורך דין גירושין, אם כי הדבר מאוד מומלץ, שכן לעתים בית המשפט עשוי שלא לאשר את ההסכם ו/או לדרוש להכניס בו שינויים משפטיים מסוימים (וראו בהמשך).

לענין ההסכמות הממוניות בין בני זוג (הכוונה לחלוקת הרכוש בגירושין), חוק יחסי ממון, התשל”ג-1973, קובע כך:

“1. הסכם ממון

הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם  ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

2. אישור ואימות (תיקון: תשנ”ה)

(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה  אישור כאמור.”

כמו כן, הסכם גירושין הכולל ענייני קטינים, חייב אישור מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, המגדיר קטין כמי שטרם מלאו לו 18 שנה.

סעיף 7 לחוק זה זה קובע:

“20. ואלה הפעולות שבהן אין ההורים מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק;

(3) נתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין;

(4) נתינת ערבות;

(5) פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו, זולת קבלת מתנות הניתנות לקטין.”

יתר על כן, לעניין הסכמת בני זוג במסגרת הסכם גירושין לגבי מזונות ילדים קטינים, סעיף 12 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט קובע, כי ענייני מזונות כאמור מחייבים אישור של בית המשפט:

“הסכמים בדבר מזונות

12. (א) הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות כאלה אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית המשפט.

(ב) הסכם בדבר מזונות של בגיר וויתור על מזונות כאלה ייעשו בכתב; הם ניתנים לאישור בית-המשפט.

(ג) הסכם בענייני מזונות שאושר על ידי בית המשפט, דינו כדין פסק-דין של בית המשפט בענייני מזונות.”

הפרוצדורה של הגשת ההסכם לאישור

לצורך הגשת ההסכם, יש להצטייד בעותק מקורי אחד לפחות של הסכם גירושין (וכן צילום) החתום ע”י שני בני הזוג.

בגין הליך הבקשה לאישור ההסכם, יש לשלם אגרת משפט בסכום של 529 ש”ח (נכון לשנת 2021, בבית משפט לענייני משפחה).

ההסכם יוגש לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה, לפי מקום מגוריהם האחרון של הצדדים.

לאחר הגשת הבקשה, מזכירות בית המשפט תזמן את הצדדים לדיון בפני שופט, לצורך אישור ההסכם (לרוב בתוך שבוע עד שלושה שבועות, תלוי בעומס יומנו של בית המשפט).

הדיון באישור הסכם גירושין בבית המשפט

הליך הדיון בבקשת לאישור הסכם גירושין הוא קצר יחסית.

הדיון בנושא נערך בדלתיים סגורות, בנוכחות הצדדים בלבד. כל צד גם רשאי להיות מיוצג בדיון ע”י עורך דין גירושין מטעמו.

כמו כן, במקרה של הסכם גירושין, אשר נערך במסגרת גישור גירושין, רשאי מגשר גירושין להגיע עם הצדדים לדיון, כדי לסייע להם.

לתשומת לב, יש להצטייד בתעודות זהות (מקוריות), אחרת ההסכם לא יאושר.

במהלך הדיון יוודא בית המשפט, כי שני בני הזוג אמנם חתמו על הסכם הגירושין מרצונם החופשי, וכי הם מבינים את תוכנו והוראותיו השונות, וגם רשאי לעבור עמם על סעיפי ההסכם כדי לוודא זאת, כמו גם לשאול אותם שאלות במהלך הדיון.

סעיף 2(ב) לחוק יחסי ממון, תשל”ג-1973, קובע כך:

“(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את  משמעותו ואת תוצאותיו.”

בית המשפט לרוב יתמקד ויבחן בהסכם את הסעיפים הקשורים לילדים קטינים, כגון: משמורת ילדים, הסדרי שהות, וכמובן דמי מזונות, לרבות מדור והוצאות אחזקתו.

תפקידו של בית המשפט לוודא, כי גם אם החלטתם להתגרש בהסכמה ההסכם הוא לטובתם של הילדים (קטינים), וכי הוא מגן על האינטרסים הבסיסיים שלהם, מבחינת החוק ו/או הפסיקה החלים בנושא. במידת הצורך, בית המשפט מוסמך לדרוש מהצדדים להכניס שינויים ו/או תוספות ו/או הבהרות בהסכם, כתנאי למתן אישורו.

במידה והסכם גירושין נוסח ונערך כדבעי ע”י עורכי דין גירושין, אשר הם בקיאים ומנוסים בתחום של גירושין, לרוב לא אמורה להיות בעיה לגבי האקט של אישור הסכם הגירושין, כך שהוא יעמוד ‘במבחן בית המשפט’ ולא יידרשו בו תיקונים כל שהם.

בסיום הדיון, בית המשפט יאשר את ההסכם, ככל שאין בעיה מיוחדת המצריכה תיקון של איזה מסעיפי ההסכם.

בשלב זה, הסתיים הליך אישור הסכם הגירושין.

בשלב השני, יש להגיש הסכם גירושין המאושר לבית הדין הרבני לצורך הגירושין וסידור הגט (ועל כך ראו בנפרד באתר זה).

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat