הסכם ממון על עסק

כיצד ניתן להגן על עסק או חברה באמצעות הסכם ממון?

עורך דין עמית ורד, מומחה להסכמי ממון מסביר את הנושא, בשילוב דוגמאות וטיפים.

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.

הסכם ממון על עסק – הצגת הדילמה

כאשר מדובר בזוג צעיר בשנות העשרים, או השלושים המוקדמות, אשר רכוש דל ביותר באמתחתם, אנו לרוב ממליצים בפניהם, כי אין להם צורך לערוך הסכם ממון, למעט במקרים שמי מהם בא ממשפחה אמידה, המתכוונת לסייע לזוג הצעיר במימון כספי לשם רכישת דירה, או מתנות בסכומי כסף גבוהים בעתיד הנראה לעין, או אז עולה הצורך להסדיר מראש את ענייני הראש במקרה כאמור.

מניסיוננו, כאשר מדובר בבני זוג, אשר למי מהם כבר יש עסק ו/או חברה בבעלותו, מומלץ בחום להיוועץ עם עורך דין הסכם ממון מומחה ולשקול בכובד ראש לערוך הסכם מקצועי, היכול למנוע הרבה מחלוקות ובעיות עתידיות.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 קובע הסדר כללי, לפיו בהיעדר הסכם ממון, כל הרכוש אותו צבר מי מבני הזוג מלפני הנישואין, ייוותר בבעלותו גם לאחר הנישואין. האמור לעיל כולל, כמובן, גם מקרה בו למי מהצדדים היה עסק ו/או חברה, וכיו”ב.

אז היכן הבעיה?

ההסדר שבחוק יחסי ממון קובע אך ורק מתווה כללי, אשר, מניסיוננו, הוא לקוני וכללי מדי, אשר בהחלט אין בו כדי ליתן מענה משפטי הולם ולמנוע חילוקי דעות עתידיים בנושא.

החוק קובע, כי הרכוש שהיה לפני הנישואין אמנם שייך לצד שהביאו, אולם כל מה שנצבר בהמשך, במהלך תקופת הנישואין, יהא שייך לשני הצדדים.

כלומר, במידה והעסק שלך ישגשג ויפרח בעתיד עוד יותר, כל השווי ו/או המוניטין העתידי הזה יהא שייך לשני הצדדים, ואילו רק השווי המקורי של העסק, כפי שהיה קיים עד מועד הנישואין, יהא שייך לכך, שכן רק הוא היה בבעלותך המקורית, ואילו כל השאר הרי נצבר במהלך הנישואין.

במצב של פקיעת הנישואין, לעתים, יהא מאוד קשה ואולי אף בלתי אפשרי להעריך מהו השווי המקורי של העסק המגיע לצד שהיה בבעליו ומה השווי העודף השייך לשני הצדדים. בעיה זו עשויה לגרור אתכם למאבקי גירושין עכורים, ממושכים ואף יקרים מאוד.

כמו כן, לעתים, בני זוג יהיו בעלי עסקים נפרדים וירצו לשמור על מנגנון הפרדה רכושית בין עסקיהם, דבר אותו ניתן לבצע אך ורק באמצעות עריכת הסכם ממון.

זאת ועוד, ניתן לערוך הסכם ממון על חובות ובכך למנוע באופן אפקטיבי מצב שבו יש בעסק חובות לרשויות, לנושים וכו’ ולהגן על הצד שהעסק אינו שלו מפניהם.

דוגמה ראשונה –

העסק שלך רק בתחילת הדרך וכעת שווי מבחינת ההכנסות אינו גבוה, למעשה, העסק בקושי רווחי. שוויו של העסק ‘על הנייר’ הוא מזערי, אולם לדעתך יש לו פוטנציאל גדול הגלום בו, אשר אתה כבר טיפחת ובניך במו עשר אצבעותיך.

במקרה של גירושין, אם בית המשפט יבחן את דוחות הנהלת החשבונות באמצעות מומחים, יתכן וייקבע, כי השווי של העסק שלך היה כמעט אפסי, שכן, בדיעבד, יהא לך קשה מאוד (ואולי אף בלתי אפשרי) לשכנע ולהוכיח בבית המשפט, כי הפוטנציאל הכלכלי כבר היה קיים במועד הנישואין, כמו גם את שווי האמיתי.

במצב כאמור, במקרה של גירושין אתה עלול להיקלע למצב בו כל השווי של העסק מתחלק ביניכם.

דוגמה שנייה –

אתה מפתח פטנט, או המצאה. אתה עובד על זה כבר שנים וקרוב להשלמת המשימה. בינתיים התחתנת. הפטנט, או ההמצאה, אכן מניבים פירות. שווים כעת הוא רב ביותר.

במקרה של גירושין, יהא קשה מאוד (ואולי אף בלתי אפשרי) להוכיח, כי שלב ההמצאה והפיתוח של הרעיון נעשה עוד לפני הנישואין, וזה החלק המשמעותי מבחינה כלכלית (ולא היישום שלו בפועל).

לכן, במקרה של גירושין אתה עשוי למצוא את עצמך מתחלק עם בת הזוג ברעיון אותו המצאת עוד שנים רבות טרם שהכרתם.

דוגמה שלישית –

יש לך עסק מלפני הנישואין. אתם נשואים מזה 15 שנה, או אז מתגרשים. כל מסמכי הנהלת החשבונות אותם שמרת לפי החוק רק 7 שנים אחרונה, כבר אינם בנמצא.

במקרה כאמור, תהיה לך בעיה גדולה להוכיח איזה לקוחות ו/או רכוש ו/או רווחים היו לעסק שבבעלותך מלפני הנישואין, אשר מגיע רק לך, בחלק יחסי לעומת השווי הכולל של העסק.

דוגמה רביעית –

יש לך עסק. אתה מתחתן. בשלב כל שהוא אתם נפרדים ומצויים במאבקי גירושין. אשתך עובדת אתך בעסק, היא הצטרפה אליו רק לפני כשנה. היא אינה מוכנה לוותר על זכויותיה בעסק. היא גם מגיעה כל יום לעסק ומעוניינת להמשיך לעבוד בו. אתם לא מסוגלים לתקשר ולנהל את העסק באופן נורמלי.

המצב מחמיר ואתם נקלעים למשבר גם בעסק, לאור התנהלות כאמור. העסק בסכנת קריסה. אשתך מתעקשת שהיא תמשיך לנהל לבדה את העסק ותרכוש את חלקך בו. אתה, כמובן, מסרב להאמין ולא מסכים, שהרי אתה זה שהקמת את העסק במו ידיך מספר שנים עוד לפני החתונה ואפילו לפני שהכרת אותה…

אשתך גם מאיימת עליך, כי היא תפנה אל עורך דין גירושין ותכריח אותך דרך בתי משפט למכור את העסק לצד שלישי, אחרת שניכם תפסידו; זאת, אלא אם כן תיכנע לדרישותיה הסחטניות גם בנושאים אחרים העומדים על הפרק, כגון: שווי מנופח של מחצית מהעסק אותו היא דורשת ממך, דמי מזונות גבוהים ובלתי סבירים עבור הילדים, כי תוותר לה על הדירה המשותפת שלכם, וכהנה וכהנה.


כיצד הסכם ממון יגן על העסק שלך?

הסכם ממון מקצועי, המותאם אישית לנתונים ולמטרות ייחודיים בהחלט ייתן מענה לכל אותן בעיות שהוזכרו לעיל, ואף לרבות אחרות, אשר קצרה היריעה מלהרחיב עליהן כאן.

בהסכם ממון הכולל הפרדה רכושית ביחס לעסק ניתן לקבוע מראש מנגנונים משפטיים ברורים לכל סיטואציה, ובכך להבטיח שזכויות קיימות של מי מבני הזוג בעסק (שלו) מלפני הנישואין לא תיפגענה.

הסכם ממון יקבע חלוקה הוגנת ומושכלת בנושא זה.

על רקע הדברים הללו , נציין, כי הסכם ממון גם יכול לשמש כמגן עבור הצד השני (השכיר), למקרה שהעסק ייקלע לחובות גבוהים לנושים וכדומה (הערה: יש להקפיד על הניסוח, ולהימנע מעריכת הסכם ממון פיקטיבי. התזמון והוראות ההסכם עשויים להיות קריטיים במישור הזה).

האפשרויות הן מגוונות וכל מקרה הוא לגופו, להלן חלק מן האפשרויות:

 • ניתן לבצע הפרדה רכושית מלאה לגבי העסק.
 • ניתן גם לקבוע מנגנון פיננסי ברור לחלוקתו בעת גירושין.
 • ניתן לקבוע זהות מומחה מוסכם שיעריך את העסק במקרה של גירושין.
 • ניתן לקבוע מהו שוויו העכשווי של העסק, לרבות מוניטין, וכו’.
 • ניתן לקבוע מנגנון לפיו במקרה של גירושין העסק תמיד יישאר של הצד המקורי, ואילו הצד האחר יקבל רק שווי כספי מסוים, אך לא זכויות ו/או מניות בעסק.
 • ניתן לקבוע מראש את מנגנון הפיצוי בגין זכויות הצד השני בעסק.
 • ניתן לקבוע, כי במקרה של גירושין, הצד השני לא יעבוד בעסק (ולרבות סעיפים בדבר שלילת זכויות ניהול, וטו וכו’), אלא יקבל תמורה מסוימת, כך שהצד המקורי יוכל להמשיך ולנהלו כמקודם, ללא הפרעות.
 • ניתן לקבוע רשימת לקוחות מסודרת שהיו קיימים.
 • ניתן לבצע הפרדה רכושית לגבי זכויות סוציאליות מעסק (פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, וכו’).
 • ניתן לקבוע מנגנון כספי שישולם בתשלומים לצד השני, כדי למנוע קריסת העסק.
 • ועוד…

יצירת קשר ותאום פגישה

גולשים נכבדים,

אנו מתמחים בעריכת הסכמי ממון מקצועיים ובהתאמה אישית ומדויקת לצורכי הלקוח, בשילוב ידע משפטי של עורך דין עסקים, ולרבות מנגנונים משפטיים מיוחדים להגנה על רכוש ומוניטין עסקי, חברות, וכו’, למקרה של גירושין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין משפטי בקשר עם עריכת הסכם ממון על עסק או בכל עניין אחר בתחום.

שלכם בברכה

ובנאמנות,

עמית ורד – משרד עורכי דין | נוטריון | גישור

רוטשילד 15 (פינת זד”ל 1) קומה 6

מתחם גן העיר, ראשון לציון 7526601

טל: 03-9499555 | אימייל: [email protected]


.

__________

מתלבטים בבחירת עורך דין לעריכת הסכם ממון על עסק? יודעים למה?
כי הנושא רגיש ומעבר לפרמטרים ‘היבשים’ הרגילים, חשוב שהזוגיות לא תיפגע.
בחירה נכונה של האדם, האישיות של עורך הדין – היא המפתח להצלחה!

בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.

דברו איתנו: 03-9499555
__________
לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים