מדוע חשוב לערוך הסכם ממון?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין (גירושין, או פטירה).

הדרך היחידה להסדיר חלוקת רכוש בין בני זוג באופן שונה מזו הקבועה בחוק היא אך ורק באמצעות עריכת הסכם ממון.

יצוין, כי גם אם אתם מסכימים לרוחו הכללית של החוק, עדיין חשוב לערוך הסכם ממון מקיף ומפורט, אשר יכול לתת מענה לצרכים האישיים המשתנים והספציפיים של כל אחד מאיתנו, תוך יצירת ודאות ובהירות משפטיים לגבי השיתוף הכלכלי הצפוי לכם בעתיד במקרה של פרידה.

לידיעתכם, באתר זה יש מאגר מידע מקצועי מקיף על הסכמי ממון, הכולל תוכן עשיר ומגוון של עשרות מדריכים ומאמרים.

אם טרם קראתם את המדריך המלא שלנו על הסכמי ממון, כדאי להתחיל מכאן:

להלן נמנה מספר סיבות המבהירות מדוע חשוב לעשות הסכם ממון:

פלטפורמה משפטית מסודרת

נישואין מהווים, בין היתר, יחסי שיתוף כלכליים, הדומים במובנים מסוימים לשותפות עסקית. אולם, מה קורה שאותה “חבילה” מתפרקת? מדוע להשאיר נושא זה “באוויר”? רק בגלל שאולי מרגישים לא ממש  נעים לעסוק בו? האם עדיף לריב ולהתכתש על הדברים אחר כך? ואז, להצטער שלא ערכתם הסכם ממון, אבל זה כבר עלול להיות מאוחר מדי…?

הסכמי ממון נהיו בשנים האחרונות נפוצים בחברה הישראלית. יותר ויותר זוגות מבינים את חשיבותם.

הסכם ממון מאפשר לשני בני הזוג ליצור ביניהם פלטפורמה משפטית ברורה ומסודרת, מתוכננת מראש, בדבר יציבות ובטחון כלכליים במערכת היחסים בין שני בני הזוג. במקרה של פרידה, כל צד יודע בדיוק מה יגיע לו, לפי הקבוע ומוסכם מראש במסגרת הסכם הממון.

פישוט וקיצור הליך פרידה או גירושין

קיצור ופישוט תהליך פרידה עתידי, כמו גם הגנה מפני דרישות בלתי הגיוניות ואף סחיטה במקרים קשים יותר, בהם עשוי מי מהצדדים לעשות שימוש ברכוש ו/או גט כקלף מיקוח במסגרת ניהול תיק גירושין ו/או משא ומתן לקראת הסכם גירושין.

חסכון של זמן, כסף ואנרגיה בפרידה או גירושין

חסכון של זמן, כסף, אנרגיה וסבל במקרה של גירושין. הליכי גירושין הם יקרים וממושכים, הגורמים לצדדים המתדיינים חוסר שקט, אי ודאות לגבי העתיד, פגיעה וטראומה לילדים קטינים עקב ניהול המלחמות המשפטיות בין ההורים, הסלמה ביחסים בין הצדדים, וכיו”ב.

הסכם ממון בהחלט עשוי למנוע, ולמצער לצמצם עד מאוד, מחלוקות ממוניות עתידיות בנוגע לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, שכן מתווה חלוקת הרכוש הוסכם מראש, ולכן יכול למנוע מלחמות ככל הנוגע לסוגיות הרכושיות שביניכם.

נישואין מאהבת הכסף, או אהבת האדם?

חתימה על הסכם הוגן מבטיחה, כי מי מהצדדים לא נישא בשל מניעים כלכליים ולא מאהבה (בעיקר מכוונים הדברים לנישואין כשיש פער גילאים ו/או כלכלי מאד משמעותי בין הצדדים) ועשויה לתרום למערכת היחסים הזוגית תחושה של שלווה ובטחון.

כמו כן, במצב של פער כלכלי גדול בין משפחות בני הזוג, עשוי הדבר לתרום עד מאוד לשקט הנפשי של ההורים בצד המבוסס יותר, כמו גם לשפר ו/או למנוע חששות ו/או העכרה אפשרית של היחסים בין ההורים כלפי בן הזוג.

הגנה על ילדים מנישואין קודמים

הסכם ממון מאפשר הגנה משפטית וכלכלית על ילדים מנישואין ראשונים והבטחת זכויותיהם הרכושיות העתידיות, אשר גם תמנע ‘תרעומת’ מצדם ועשויה להעכיר היחסים בינם לבן ההורה ו/או בן הזוג החדש, בשל חשש לנישול מנכסי ירושה ו/או פגיעה בה.

במקרים רבים גם רכוש שלא אמור להתחלק (רכוש שלא אמור להיות מאוזן באופן שווה, לדוגמה: כספי מתנה שנתנו בעבר הורי אחד הצדדים לצורך רכישת דירה, או חסכונות ורכוש קיים של מי מהצדדים, וכדומה) “מתערבב” עם הרכוש המשותף של בני הזוג, בשל הקושי הפרקטי לבצע הפרדה מוחלטת בחיי היומיום.

בסיטואציות כאלו, קשה מאוד להבדיל ולומר מה צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק, ובאיזה אופן. הסכם ממון יכול לפתור את הבעיה.

חשוב לערוך הסכם הממון ולשלב אותו יחד עם עריכת צוואה המשלימה אותו.

הגנה על רכוש בנישואין שניים או לידועים בציבור

בני זוג, אשר לשניהם, או למי מהם, מדובר בנישואין שניים, יכולים להגדיר ולקבוע מראש מהם הנכסים שהיו לכל אחד מהם לפני הנישואין, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות ולהגן על רכושם (ולעתים, “בסיבוב השני” שלהם אינם מעוניינים בכלל בחלוקה שוויונית של הרכוש שמצטבר, אלא בהפרדה רכושית, בניגוד לקבוע בחוק).

הסכם ממון יכול להתוות זאת באופן מסודר, לפי הרצונות, הצרכים והמטרות הספציפיים של הצדדים.

כך גם לגבי בני זוג בפרק ב’ שמחליטים שלא להינשא, חשוב לעשות הסכם ממון ולהסדיר את כל ההיבטים הכלכליים בין בני הזוג.

הגנה על ירושות או מתנות

הגנה על דירה שרכש מי מבני הזוג, דירה שנתקבלה במתנה, או דירה בירושה שקיבל מי מהצדדים לפני הנישואין ו/או במהלכם והרשומה על-שמו, בייחוד אם שימשה בהמשך כדירת המגורים של בני הזוג במהלך שנות נישואין ארוכות, וכו’.

כמו כן, במקרה שדירה כאמור נמכרת והכסף מוכנס לחשבון המשותף, או שמשמש למימון רכישת דירה גדולה יותר עבור הצדדים, או במקרה שהדירה אינה נמכרת, אך לאורך שנים ארוכות כספי השכירות מופקדים לחשבון המשותף. בכל המקרים הללו, קיימת סכנה, כי מבחינה משפטית לבן הזוג השני תהיה עילת תביעה ביחס לדירה, אשר במקור לא הייתה שלו כלל ועיקר.

הסכם ממון מקצועי ימנע בעיות מסוג זה.

הגנה על דירת מגורים

לפי פסיקת בית המשפט העליון, בנסיבות מסוימות, יתכן מצב של שיתוף ספציפי בנכס המהווה דירת מגורים משותפת, אף אם נרכשה בנפרד מרכוש אישי לפני הנישואין.

כלומר, גם אם נכנסת לקשר כאשר בבעלותך דירת מגורים, זה עדיין לא אומר שהדירה שלך מוגנת.

בנסיבות מסוימות, יתכן שבעת גירושין או פרידה הדירה תחולק בין בני הזוג. בין היתר, אם גרתם יחד בדירה שנים רבות, גידלתם בה ילדים, הייתה על הדירה משכנתה, ביצעתם בה שיפוצים, ועוד.

שוב, הדרך היחידה למנוע זאת היא בעריכת הסכם ממון.

הגנה על עסק או חברה

הסוגיה של עסקים היא אחד מהנושאים הטעונים ביותר במצב של פרידה או גירושין.

במקרים רבים, לאחד מבני הזוג יש עסק מלפני הנישואין. במהלך הנישואין העסק מתרחב ומשגשג.

אם בני הזוג נפרדים, הצד השני יכול לתבוע זכויות בעסק ולטעון, בין היתר, כי בתקופת הנישואין הוא עבד בעסק, סייע בו, נהנה מהרווחים של העסק, שוויו של העסק עלה והשביח את עצמו, ועוד.

הסכם ממון על עסק יכול למנוע מלחמות קשות.

כמובן, חשיבות הסכם ממון ניכרת גם בסיטואציה של עסק אשר נפתח במהלך הנישואין.

הגנה מפני חובות

כאשר לאחד מבני הזוג יש חובות, הסכם ממון יכול להגן על הצד השני מפני הנושים.

לדוגמה, אחד הצדדים הוא בעל עסק או חברה, ואילו הצד השני שכיר. הצד שיש לו עסק לעתים חשוף לסיכונים, כמו חובות לנושים, חובות לרשויות, השקעות שיכולות לקרוס יום אחד, הלוואות בבנקים, וכהנה וכהנה.

הסכם ממון על חובות יקנה הגנה משפטית אפקטיבית לבן הזוג השכיר, במצב שבו העסק של בן הזוג השני ייקלע לקשיים חמורים, תיקי הוצאה לפועל והליכי גביה ועיקולים, או לא עלינו פשיטת רגל.

נושא הגט

הסכם ממון אינו יכול לחייב מראש את הצדדים להתגרש, שכן לפי דיני ישראל לא ניתן לכפות מראש על הבעל לתת גט, ולכן לא ניתן לשלב במסגרת הסכם ממון הוראות של התחייבות מפורשת למתן גט, או לקבלתו.

עם זאת, הסכם ממון בהחלט יכול לצמצם את סכנה של עגינות ע”י השגת הסכמה מקדמית בין בני הזוג בדבר תנאים מגבילים, במידה והנישואין יגיעו אל קצם, חס ושלום; ובכלל זאת, הטלת חובות שונות על הצדדים, כגון: פגישות לשם קבלת יעוץ זוגי, ניהול גישור גירושין, נוכחות בבית הדין בדיונים לגבי הגט, סנקציות של תשלום פיצוי בסכום כסף גבוה בגין כל יום של עיכוב במתן הגט, הניתנים לאכיפה על ידי בתי הדין הרבניים.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat