קביעת זמני שהות לילדים (הסדרי ראיה) – טיפים

כללי

כאשר לבני זוג המתגרשים יש ילדים, הסדרי שהות מהווים אחת הסוגיות אותן יש להסדיר.

במידה והצדדים אינם מגיעים להסכמה לגבי הסדרי השהות, בית המשפט יכריע בנושא, במסגרת פסק דין בתביעה של הסדרי ראיה, המונחת בפניו, לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ולרוב גם קבלת תסקיר משירותי הרווחה ו/או מומחה שימונה לענין זה.

במידה והצדדים כן מצליחים לגבש ביניהם הסכמה, יקבעו הסדרי שהות במסגרת של הסכם גירושין.

אין להכביר במלים עד כמה ילדים הוא נושא רגיש ומורכב, כל שכן, לאור האמור, בדבר החשיבות של קביעת הסדרי שהות בהליכי גירושין, אולם, לעתים, בני זוג אינם מקדישים לו זמן מספיק ומחשבה ראויה, בהיותם טרודים כל כך מנושאים אחרים הכרוכים בסכסוך גירושין, כגון: גט, מזונות ילדים, חלוקת הרכוש, ועוד.

במקרים רבים, הסדרי שהות, אשר לא נקבעו ונוסחו כהלכה, יביאו את הצדדים הגרושים לכדי התכתשויות ומריבות בעתיד, ומכיוון שכך, לפעמים, הם אף ייאלצו לשוב ולהגיע אל פתחו של בית המשפט, למעט יכריע במחלוקות בקשר עם יישום ו//או שינוי של מתכונת הסדרי שהות.

לדאבון הלב, גם אנו נתקלנו במשרדנו, לא אחת, במקרים של סכסוכים מסוג זה לגבי שהות, אשר בהחלט ניתן היה להימנע מהם, אילו רק הסכם גירושין (שנערך ע”י משרדי עורכי דין גירושין אחרים) היה מנוסח בשעתו באופן מקצועי יותר.

הנושא של הסדרי שהות הוא מורכב, וכל הליך גירושין של בני זוג הינו עולם ומלואו, עם נסיבות וצרכים אישיים וייחודיים, ולפיכך לא ניתן לספק “מתכון” אחיד לגבי קביעת הסדרי שהות.

עם זאת בחלק זה, נגיש לכם מספר טיפים חשובים, לאור הפרקטיקה שלנו, אשר יסייעו לכם להבין טוב יותר, על מה כדאי לשים לב, טרם קביעת הסדרי שהות מוסכמים, במיוחד לגבי ילדים קטנים.

הסדרי שהות זו לא רק זכות, אלא קודם כל חובה

הסכם גירושין לרוב יכלול סעיף לפיו הסדרי ראיה יתנהלו לפי מתכונת עליה יסכימו הצדדים, וכי בהיעדר הסכמה כאמור, יחולו הסדרי ראיה לפי המתכונת הקבועה בהסכם.

הסדרי ראיה אינם רק פריווילגיה של ההורה שאינו המשמורן, כלומר, הם לא מעניקים לו רק זכויות לבוא ולבקר ו/או לקחת את הילדים, אלא גם חובה חוקית לעשות כן, כחלק מהיותו ההורה המהווה אפוטרופוס טבעי של הילדים, האחראי להם.

לכן, יש לקבוע הסדרי שהות המחייבים של ההורה שאינו משמורן, לפעול בהתאם להסדרי שהות, ככתבם וכלשונם, לפי מועדים ברורים ומדויקים.

אין להכניס בהסכם גירושין סעיף הסדרי שהות לפיו ההורה “רשאי” לבוא ולראות את הילדים בימים ובשעות מסוימים, אלא לקבוע, כי הינו “חייב” לעשות כן.

שאחרת, הדבר יהא נתון לשיקול דעתו, האם במועד מסוים הוא מעוניין להגיע, אם לאו, בעוד הדבר עשוי לגרום לחוסר יציבות ולפגיעה בילדים, וכן להוות בעיה להורה המשמורן, אשר לא יכול להסתמך על זמני השהות, מבחינת ניהול של סדר יומו ותוכניותיו השונות.

הסדרי שהות נועדו לא רק לילדים, אלא גם לאם

במקרים רבים, בהם אנו נתקלים, במצב של סכסוך גירושין קיימת, לעתים, נטיה מצד האם שלא לאפשר לאב הסדרי שהות מורחבים לגבי הילדים ו/או לצמצם את השעות שבהם יוכל לקחת את הילדים, מתוך מטרה לגונן על הילדים ו/או אינטרס אישי שלא להרגיש מרוחקים מהם ו/או מתוך פחדים לגבי יכולת הטיפול שלו בילדים ו/או מתוך לוחמיות על רקע של מאבקי הרכוש, וכהנה וכהנה, במיוחד כאשר עסקינן בילדים קטנים.

חשוב לזכור, כי הסדרי השהות לא נועדו רק לילדים, אלא גם לאם, הזקוקה למנוחה, מעת לעת, לצורך רענון וזמן איכות משלה.

יש לקבוע במסגרת הסכם גירושין הסדרי ראיה מתוך ראיה עתידית, לצרכים האפשריים והמשתנים של האם, אילוצי עבודתה, פינוי זמן לצורך מטלות וסידורים שונים, מפגשים עם חברים, זמן איכות עם בן זוג חדש,לטיפול ותשומת לב גם לילדים חדשים שאולי ייוולדו בעתיד, וכיו”ב. כמו שאומר המשפט: “לפעמים צריך לדעת מתי לשחרר מעט את החבל”.

קביעת זמנים מדויקים של הסדרי שהות

במסגרת הסכם גירושין, יש להקפיד על קביעת זמנים מפורטים ומדויקים לגבי הסדרי שהות, ולא להשאיר שום דבר לשיקול הצדדים (כלומר, במקרה של אי הסכמה, ברירת המחדל תהיה ההסכם, כאמור לעיל).

יש לקבוע את הימים והשעות המדויקים בהם האב יבוא לקחת את הילדים ויחזירם לבית האם.

סעיף הקובע, לדוגמה, כי האב יאסוף את הילדים ביום שישי בצהרים ויחזירם במוצאי-שבת, אינו מנוסח כדבעי, שכן למועדים האמורים ניתן לתת מספר פרשנויות. במידה והאב יחזיראת הילדים בשעה מאוחרת, הדבר עשוי להזיק לילדים ולגרום למריבות ולמתחים בני הצדדים הגרושים.

כמו כן, יש לקבוע האם האב אוסף את הילדים ישירות מהמוסד החינוכי, או מבית האם (דבר שמחייב אותה, במקרה של ילדים קטנים, להיערך בהתאם ולשהות בביתה).

עוד חשוב לציין, האם הסדרי השהות כוללים לינה, אם לאו, ובאיזה ימים.

הסדרי שהות במהלך חופשות

במהלך השנה יש חגים וימי חופשה רבים, לעתים ארוכים, כמו חופשת סוכות, חנוכה, פסח, כל שכן בחופש הגדול.

יש לוודא, כי בהסכם יש התייחסות לא רק לחגים עצמם, אלא גם למועדי החול במהלך החגים.

כמו כן, חשוב להקפיד, כי מועדי איסוף הילדים והחזרתם לבית האם יותאמו לאותם מועדים, בהם הילדים נמצאים בחופשה (למשל: איסוף משעת בוקר הקבועה מראש, ולא אחר-הצהרים, כמו ביום רגיל).

ניתן גם, למען הנוחות והסדר הטוב, לצרף להסכם גירושין טבלה מסודרת ומפורטת, עם מערכת של ימים ושעות ברורה, המתייחסת להסדרי שהות בכלל, ולחגים וחופשות בפרט.

הסדרי שהות במקרה של שינוי מקום מגורים

הסכם גירושין מקצועי, יתייחס למכלול של מצבים אפשריים וימצא להם פתרונות מובנים בראש, ובהתאמה אישית.

הנושא של שינוי מקום מגורים הוא דבר שצריך לקחת אותו בחשבון במסגרת קביעת מתכונת של הסדרי שהות, שכן עשויה להיות לו השפעה ישירה על אפשרויות היישום העתידיות של ההסדר אותו קבעו הצדדים, במועד עריכת הסכם גירושין.

ולמה הכוונה? נניח שהיום שני בני הזוג מתגוררים בנתניה. הילדים הם תחת משמורת של האם. האב מתחייב לבוא ולאסוף אותם מבית האם, ולהחזירם לשם. בשלב כל שהוא, האם מוצאת עבודה ו/או בן זוג חדש, וכו’, ומחליטה לעבור להתגורר בירושלים.

האם המצב כזה, הגיוני לדרוש מהאב שיבוא ויאסוף את הילדים בכל פעם מירושלים לנתניה וחזרה? כמה זה יעלה לו בסוף החודש מבחינת הוצאות הדלק? כמה טרטור זה יגרום לאב? וכמה לילדים? והאם בכלל זה הגיוני להעיר את הילדים בשעה שש בבוקר ולצאת בחופזה כדי להספיק להגיע בפקקים למוסד החינוכי בנתניה, עד שעת פתיחתו? ובעוד הילדים עייפים מהנסיעה המתישה? ומה לגבי האב המסכן, אשר צריך לחזור לירושלים ולהספיק להגיע בזמן לעבודה?

נכון, לפי הדין, לא ניתן להגביל מראש ובאופן מוחלט את האזור הגיאוגרפי בו תתגורר האם, לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד: חופש העיסוק, ועוד.

עם זאת, בהחלט ניתן לקבוע מראש מנגנון, לפיו האם “תחשוב פעמיים” לפני מעבר למקום מגורים מרוחק, ככל שההסכם יקבע שהיא דווקא זו שתצטרך להסיע את הילדים הלוך ושוב, על חשבונה וזמנה הפנוי. ברם, זה לא יפתור את הטרטור של הילדים ועשוי להיות גם לא פרקטי, במקרה של מקום מגורים חדש, אשר הינו מאוד מרוחק. לכן, ניתן לקבוע “מעגלים” גיאוגרפיים שונים בנושא. מחוץ הגבולות של “מעגל” מרוחק מסוים, עליו יסכימו צהדדים מראש, הסדרי הראיה יחליפו מתכונת.

הסדרי שהות מדורגים (מותאמים לגיל הילדים)

הסדרי שהות לגבי תינוק בן יומו, אינם כהסדרי שהות לגבי ילדים גדולים יחסית.

היתרון בהסכם גירושין הוא, בין היתר, כי ניתן לקבוע מראש זמני שהות מדורגים ומשתנים, לפי גילם של הילדים.

ילד קטן מאוד, יוחזר לבית האם בשעה מוקדמת יחסית.

כמו כן, הסדרי שהות לגביו לאו דווקא יכללו לינה במהלך השבוע, שכן הוא צריך להגיע מוקדם לבית הספר (אלא אם כן, ההורים מתגוררים באותה העיר, או מאוד קרוב).

עם זאת, כאשר הילד יגדל, ישתנו צרכיו, אפשרויותיו, וכיו”ב, אותם ניתן להגדיר מראש, מבחינת הסדרי ראיה.

הסדרי ראיה במקרים מיוחדים

מה יקרה, לדוגמה, אם האב לוקח את הילד הקטן ואמור להחזירו למחרת לבית הספר, אך הילדים חולה? האם האב ישאר עמו בבית (ויפסיד עבודה) ו/או ימצא לו סידור של מטפלת/ביבי-סיטר לאותו היום? או שהאב סיים את חלקו בהסדרי השהות ויחזיר את הילדים החולה לבית האם (והיא זו שתפסיד עבודה ו/או תיאלץ למצוא סידור לילד)?

ומה יקרה, לדוגמה, אם יש שביתה בבית הספר?

הצדדים המתגרשים צריכים לתת את הדעת לכל אותם מצבים אפשריים, הצפויים להם.

על הסכם גירושין מקצועי, בהחלט להתייחס גם למצבים המיוחדים הללו, כמו גם לאחרים, באופן מפורט, ברור ומדויק, כדי למנוע אי-הבנות ו/או מחלוקות בעתיד.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat