תרגום מסמכי חברה | תרגום נוטריוני מסמכי חברה לאנגלית

תרגום מסמכי חברה (או כל מסמך אחר): נוטריון – באופן מקצועי ומהיר!

משרדנו מספק אישור נוטריוני של תרגום מסמכי חברה מעברית לאנגלית.

______________

צריכים תרגום מסמכי חברה לאנגלית? התקשרו: 03-9499555

תרגום מסמכי חברה

תרגום מסמכי חברה – מתי ומדוע צריך?

כחלק מהפעילות העסקית שלכם, אף אם בבסיסה היא פעילות מקומית בישראל, אך היא כוללת גם פעילות המבוצעת מול גורמים הממוקמים בחו”ל, יתכן ובשלב זה או אחר תיזקקו לבצע תרגום של מסמכי החברה מעברית לאנגלית לצורך יישום מטרותיכם העסקיות.

תרגום של תעודת התאגדות, תרגום תקנון חברה, תרגום נסח חברה, תרגום של פרוטוקולי חברה, וכן תרגום של מסמכים אחרים (כגון: חשבונות חשמל, מים, ארנונה, דפי חשבון בנק, וכיו”ב), היא פעולה הנדרשת עבור חברות ועסקים, כאשר ברצונם להתקשר עם חברות ממדינות זרות, רשויות בחו”ל, בנקים בחו”ל, ועוד.

התרגום נועד על פי רוב על מנת לאפשר לאותם גורמים בחו”ל להכיר ולזהות את החברה או העסק המעוניינים לעבוד מולם, ובתוך כך לזהות את כל הפרטים הרלוונטיים עבורם, כדי לאשר ולבצע את הפעולות הנדרשות מול הגורם הישראלי המבקש זאת.

דוגמאות נפוצות לפעולות עבורן נדרש תרגום מסמכים הן: פתיחת חשבון בנק בחו”ל, רכישה ומכירה של נכסי נדל”ן בחו”ל, ביצוע פעולות שונות מול רשויות (מקומיות או ממשלתיות) בחו”ל, ועוד.

תחום נוסף בו הולכת ומתגברת לאחרונה הדרישה להצגת מסמכים מתורגמים לאנגלית הוא התחום של מסחר אלקטרוני (Ecommerce). למשל, כאשר מבקשים לפתוח חנות אינטרנטית לצורך פעילות מסחרית בינלאומית באתר כמו של חברת אמזון (Amazon) תידרשו להמציא לה לשם כך אישורים ומסמכים מתורגמים לאנגלית עם אישור נוטריוני (ותוכלו לקרוא גם כאן: נוטריון לאמזון); זאת, על מנת שאותם גורמים בחו”ל ידעו מי הוא האדם, או הגוף המשפטי, המעוניין לפעול באמצעות הפלטפורמה שלהם בתור מוכר ו/או ספק.

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

להלן נפרט מספר מסמכים של חברה או עסק לגביהם תידרשו, במקרים מסוימים, לבצע תרגום לאנגלית.

תרגום תעודת התאגדות –

תעודת התאגדות (COI – Certificate of incorporation) היא מסמך רשמי המונפק ע”י רשם החברות (במשרד המשפטים).

בתעודת התאגדות יופיעו, בין היתר:

 • שם החברה (בעברית ועל פי רוב גם באנגלית);
 • מספר הרישום של החברה (מספר ה-ח.פ.);
 • תאריך הרישום של החברה.

תרגום תעודת התאגדות לאנגלית נועד על מנת להוכיח את רישומה של החברה ולזהות את את פרטיה הספציפיים עבור הגורם בחו”ל אשר דורש את המידע.

תרגום תקנון חברה –

תקנון החברה (AOA –  Article of association) הוא מסמך המהווה בגדר בגדר בין החברה ובעלי המניות שלה (לרבות בינם לבין עצמם) המוגש ונרשם ברשם החברות.

החוק קובע, כי קיימים ארבעה פרטים שכל חברה חייבת לכלול בתקנונה, כלהלן:

 • שם החברה;
 • מטרות הפעילות אשר לשמה היא הוקמה (למשל: כל פעילות חוקית);
 • הון המניות הרשום והמוקצה;
 • פרטי בעלי המניות.

על התקנון ראשון של החברה חותמים המייסדים (וניתן לעדכנו, מעת לעת, במידת הצורך).

בדומה לתעודת ההתאגדות, תרגום תקנון החברה לאנגלית נועד על מנת אפשר לגורם הרלוונטי בחו”ל המבקש את התרגום, לדעת פרטים נוספים לגבי החברה.

תרגום תזכיר חברה –

חוק החברות, התשנ”ט-1999, אשר נכנס לתוקף בחודש פברואר 2000, ביטל את חובת הגשת התזכיר לגבי חברות אשר הוקמו החל מיום 01.01.2000 (ומאז, יש רק תקנון), אך הביטול אינו מלא ורטרואקטיבי.

לכן, לעתים, תרגום של תזכיר חברה נדרש גם כיום לגבי חברות אשר מסמכי ההתאגדות שלהן כוללים גם תזכיר וגם תקנון.

תרגום נסח חברה –

נסח חברה (Company Extract), הוא מסמך רשמי ה מונפק ע”י רשם החברות, כותרתו: “מידע על פרטי חברה, כולל שעבודים פעילים”.

נסח החברה מרכז פרטים שונים אודות החברה, וביתר היתר: שמה, מספר חברה (ה-ח.פ.), הכתובת הרשמית של משרדי החברה, האם מדובר בחברה פרטית או לא, הרכב הון המניות (מי הם בעלי המניות: פרטי זיהוי וכתובותיהם; וכמה מניות הם מחזיקים בחברה), מי מהם הדירקטורים בחברה (פרטי זיהוי וכתובותיהם), האם הוגשו דו”חות שנתיים לרשם החברות, האם קיימים חובות בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, קיומם של שעבודים, ועוד.

נסח חברה מאפשר לקבל מידע רלוונטי לגבי החברה עדכני למועד הפקתו.

תרגום נסח חברה לאנגלית נועד על מנת לאפשר לגורם הרלוונטי בחו”ל המבקש את התרגום, לקבל מעין תמצית רישום של החברה, הכוללת פרטים רלוונטיים לגביה.

תרגום תעודת עוסק –

תעודת עוסק מורשה היא תעודה רשמית של מדינת ישראל, אשר מונפקת ע”י רשות המסים (משרדי מס ערך מוסף).

תעודת עוסק מורשה מהווה אישור רשמי בדבר רישומו של אדם (או מספר שותפים) כעוסק עצמאי במדינת ישראל.

תעודת עוסק כוללת את את שם העוסק המורשה ומספר העוסק מורשה (מספר תעודת הזהות של בעל התעודה, או השותפות), בצירוף חותמת רשמית ומועד הרישום.

בדומה לתעודת התאגדות, תרגום תעודת עוסק מורשה באנגלית נועד אישור לגורם הרלוונטי בחו”ל המבקש את התרגום, לאמת את פרטי הזיהוי ולדעת שבעל התעודה אכן רשום כעוסק מורשה במדינת ישראל.

תרגום חשבונות –

תרגום חשבונות נדרש על פי רוב לצורך אימות כתובת המגורים של בעל החברה ו/או העסק.

נוסף על כך, במקרים מסוימים, נדרש תרגום של דף חשבון בנק (לחלופין, ‘אישור ניהול חשבון’) לצורך אימות פרטי בעל החשבון בהצלבה אל מול נכונות הפרטים הרלוונטיים (קרי: הבנק, הסניף ומספר החשבון).

לשם כך, החשבונות אותם ניתן לתרגם הם, בין היתר: חשבון חשמל, בנק, ארנונה, מים, טלפון ועוד.

בין הגופים הדורשים אימות של כתובת המגורים ניתן למצוא גם חברות כמו אמזון (Amazon) הדורשת לאמת את כתובת המגורים של בעל החברה ו/או העסק, טרם הסכמתה להתקשר מולו ולשמש כפלטפורמת מכירה עבורו אצלה.

תרגום מסמכי חברה נוטריוני

מלבד תרגום של מסמכים לאנגלית, ברוב המוחלט של המקרים נדרש  לצרף עליהם בנוסף חתימת “אישור נכונות תרגום” (Certified copy of traslation) ע”י נוטריון מוסמך, זאת על מנת לאשר את נכונות התרגום.

נוטריון הוא עורך דין מוסמך בעל רישיון מלשכת עורכי הדין בישראל, אשר עוסק בתחום (בפרקטיקה) כבר לפחות 10 שנים וקיבל רישיון נוטריון מאת המחלקה לרישוי נוטריונים (במשרד המשפטים).

תפקידו של נוטריון הוא לאשר את אמיתות נכונות התרגום של מסמך מסוים.

אישור תרגום נוטריוני לאנגלית של מסמכי חברה נעשה בטופס ייעודי של אישור נוטריוני בפורמט מובנה (נוסח קבוע) של הצהרה, כי הנוטריון בקיא הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית, וכי לאחר שתרגם בעצמו ו/או בדק באופן אישי את המסמכים הוא מאשר את נכונות התרגום.

לאישור תרגום נוטריוני למסמכי חברה יצורפו גם את התרגום לאנגלית וגם צילום של המסמך המקורי בעברית; והאישור נושא עליו את חתימת הנוטריון, בצירוף חותם נוטריון רשמי, כשהם כרוכים יחד סרט אדום.

תרגום נוטריון למסמכי חברה חייב להיעשות לפי דרישות מחמירות ובאופן מקצועי, מלא ומדויק.

חשוב לוודא, כי לא יהיו טעויות כל שהן באיות פרטי הזיהוי הרלוונטיים (על מנת להימנע מהצורך לבצע מספר סבבי תיקונים).

האישור הנוטריוני הוא זה שלמעשה הופך את אותם מסמכים לקבילים ותקפים מבחינה חוקית עבור הגורם הזר המבקש אותם.

תרגום מסמכי חברה לאנגלית – מחיר נוטריון

תעריפי אישור נכונות תרגום נוטריוני הם אחידים, בהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978.

המחירים נקבעים ע”י משרד המשפטים (ומתעדכנים בתחילת כל שנה).

התעריף עצמו מחייב את כל הנוטריונים בישראל, אשר אינם רשאים לגבות שכר שונה (גבוה או נמוך), מהתעריף העדכני הקבוע בתקנות.

מחיר תרגום נוטריוני למסמכים מחושב לפי מספר המלים הכלולות במסמך המתורגם.

לגבי תרגום נוטריוני של מסמכים, מחירון נוטריון לשנת 2021 הוא, כמפורט להלן:

 • סך של 209 ₪ + מע”מ: לעד מאה המלים הראשונות שבמסמך המתורגם.
 • סך של 165 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן שבמסמך המתורגם עד לאלף מלים.
 • סך של 80 ₪ + מע”מ: לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות מעל אלף.
 • סך של 66 ₪ + מע”מ: לכל אישור (עותק מקורי) נוסף.

תרגום נוטריון מסמכי חברה במשרדנו

זקוקים לאישור תרגום נוטריון למסמכי חברה? או כל מסמך אחר?

נוטריון בראשון לציון עמית ורד ערוך לספק שירות תרגום למסמכים באופן מקצועי, יעיל ומהיר.

משרדנו גובה תשלום עבור אישור תרגום של מסמכי חברה לפי התעריף דלעיל (כלומר, בהתאם למספר המילים שבמסמך המתורגם), ללא תוספת תשלום עבור מחיר התרגום עצמו (הערה: ככל הנוגע למסמכי חברה סטנדרטיים).

על מנת לקבל הצעת מחיר, בעת הפניה למשרדנו יש לשלוח את מסמכי החברה.

לאחר אישור הזמנת העבודה על ידם, המסמכים יתורגמו ויונפק אישור התרגום (הערה: יש להציג את מסמכי המקור בעת האיסוף).

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat